Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Kronikk
22 juni 2024 15:57
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Møre og Romsdal fylkeskommune må stenge den svingete og bratte Trollstigen i Rauma kommune på grunn av rasfare. Trollstigplatået er riktignok åpent, men kun tilgjengelig via Valldal i Fjord kommune. Leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, Hans Olav Myklebust (Frp), sier de kommer til å prioritere rassikringsmidler til folks hverdagsveier framfor å bruke dem på en turistvei som er stengt vinterstid. Frp truer med at om staten ikke betaler, så blir veien stengt permanent.

Også partileder Sylvi Listhaug (Frp) mener at staten må betale, stengingen fratar turister fra inn- og utland å kunne oppleve den spektakulære kjøreturen. Ordfører Yvonne Wold (SV) i Rauma hevder at en stengt Trollstigen vil være en katastrofe, ikke bare lokalt og for regionen, men for reiselivsnæringen i Norge.

Annonse
Annonse

Møre og Romsdal mottar i år 127 millioner kroner til rassikring. Drift og vedlikehold av fylkesveiene er finansiert gjennom rammetilskuddet fylket får fra staten. De neste seks årene vil overføringene til vedlikehold av fylkesveiene i Møre og Romsdal øke med til sammen 600 millioner kroner, påpeker statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap). Han sier de ikke ønsker å overprøve hvordan fylkespolitikerne bruker de pengene de får overført gjennom rammetilskuddet og til rassikring.

Frp ønsker åpenbart at staten tar regningen for den vinterstengte turistveien opp Trollstigen. Men Frp ønsker under ingen omstendighet at staten tar regningen for døgnåpent helårlig fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Er folks hverdagsveier ikke så viktig likevel? Er et næringsliv med helårsdrift ikke like viktig som en kort turistsesong?

Annonse
Annonse

I løpet av et normalår er bommen på Trollstigen åpen i langt flere minutter enn antall minutter fergebommen på E39 på Furneset er åpen for ombordkjøring i løpet av et helt år. Hvorfor er det viktigere med åpne turistveier enn åpne hverdagsveier? Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt.

Istedenfor Fergefri E39 Møreaksen, som erstatter tre ulike fergesamband og gjør to folkerike øyer fergefrie, vil Frp heller bruke pengene på gigantiske jernbaneprosjekter på Østlandet. Av de 10 kommunene med lengst årlig gjennomsnittlig kjørelengde pr. personbil ligger over halvparten på Østlandet (tidligere Viken fylke), der det også er mest utbygd jernbane. Friheten til å kunne velge mellom bil og jernbane ser ikke ut til å redusere bilkjøringen – den synes å være størst der det går flest tog. Ikke overraskende er 9 av de 10 kommunene med kortest årlig kjørelengde øykommuner, der veiene er stengt med bom mesteparten av tiden.

Å legge til rette for at turister i store bobiler med dieselmotor skal kjøre opp den bratte Trollstigen over 800 høydemeter er ikke akkurat miljøvennlig. Det er heller ikke dieselfergene til Otrøya, som Frp for alt i verden ønsker å bevare til evig tid. Frp ønsker ikke et fergefritt døgnåpent fastlandssamband betalt av staten, de ønsker at fylkeskommunen skal beholde denne utgiftsposten til gratisferger det knapt finnes mannskap til å bemanne. Et fergetilbud det er totalt urealistisk å tro fylkeskommunen noen gang vil kunne utvide.

Frp er fornøyd med fergeavløsningsprosjektet Atlanterhavsveien på Nordmøre og Nordøyvegen på Sunnmøre, men sier absolutt nei til et fergeavløsningsprosjekt for øyene i Romsdal og fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Frp sender heller pengene ut av fylket eller holder turistveier sommeråpne framfor å bygge døgnåpne hverdagsveier for egne innbyggere.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 12 dager siden
  Hvis staten skal betale for rassikring av alle fylkeskommunale veier, hva skal da de 127 millionene brukes til som Møre og Romsdal fylkeskommune mottar i år øremerket til rassikring?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 12 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Hvis det ikke er staten som betaler rassikring til Geiranger, hvorfor skal da staten betale rassikring i Trollstigen?

   Hvis det er staten som betaler rassikring til Geiranger, hva skal da fylkeskommunen gjøre med de 127 millionene de får til rassikring?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 12 dager siden
   @Terje Sundsbø Dette må du be Møre og Romsdal fylkeskommune om å utgreie for deg.

   Ellers får du ta deg ei samtale med statsrådane som sto ved bommen inntil Trollstigen i går.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 12 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Enten så betaler fylkeskommunen for rassikring av fylkeskommunale veier, med de øremerkede midlene de får til dette. Eller så betaler staten for rassikring av fylkeskommunale veier, og trekker tilbake de øremerkede midlene til rassikring som fylkeskommunen får. Noe annet vil være inkonsistent.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 12 dager siden
   @Terje Sundsbø Noreg er eit spleiselag for å løyse viktige oppdrag, i så måte må det vere ei prioritert oppgave at innbyggarane kjem trygt fram. Og, slik det vart presisert i Trollstigen,  dette er eit spleiselag etter beste skjønn.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 21 dager siden
  Samferdselspolitikk handler ikke lenger bare om veier mellom fergeleiene – politikerne i Vestland fylke prioriterer fastlandssamband til egne innbyggere framfor rassikring av turistveier og veivedlikehold mellom fergeleiene. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Se 

  https://www.nrk.no/vestland/politikarane-i-rasfylket-vestland-vil-ikkje-prioritera-rassikring-1.16910622

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 19 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Da har du endelig erkjent at Kjerringsundet ikke er uavhengig av Møreaksen, men faktisk avhengig av Møreaksen. Og at fastlandssambandene du viste til i Vestland fylke ikke har statlig finansiering, bortsett indirekte via fergeavløsningsmidler. Begge deler akkurat som jeg har hevdet hele tiden.

   Til og med politikere vet at sunk costs aldri er relevante for beslutningsformål. De er også smertelig klar over at utsettelser aldri er kostnadsfrie.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 19 dager siden
   @Terje Sundsbø Eg har tidlegare sagt at Kjerringsundsambandet ikkje blir realisert utan bru over Julsundet. Dersom ikkje vil sambandet ende på Sundsbøen utan mål og meining.

   Møreaksen vil heller ikkje bli bygd utan Kjerringsundsambandet. Enkelt og greitt fordi trafikkgrunnlaget uten ikkje er godt nok til å betale ned bompengefinansiering på minst 12 mrd med renter.

   Og ha i mente, KS2 skal dokumentere at det er mulig å nedbetale lånefinansieringa over 20 år + evt 5 år forlenging. Statlig og/eller fylkeskommunal garanti er ikkje meint som ballongfinansiering.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 19 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Konklusjonen er som jeg har hele tiden har påpekt – Kjerringsundet er en del av Møreaksen. Det er heller ingen selvfølge at alle kostnadsøkninger skal finansieres med bompenger, slik KS2-analysen la til grunn.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 19 dager siden
   @Terje Sundsbø Møreaksen er definert som strekninga Ålesund til Molde.  Og der er to aksjeselskap, Møreaksen AS og Kjerringsundet AS. Kjerringsundsambandet er eit eige fylkesvegprosjekt med visse synergieffekter med Møreaksen,  eller omvendt. Mellom anna på prosjektleiing og bruk av overskytande tunellmasse frå Tautratunellen. Ca 2,2 millionar kubikkmeter henta frå driving frå Nautneset.  

   Så er der felles møter i referansegruppa for begge prosjekt.

   I mine kalkyler for totalkostnader har eg lagt til grunn at kostnadane er underestimerte frå SVV si side målt opp mot prisstigning og kostnadssmell må samanliknbare prosjekt. Eksempelvis Rogfast som er på full fart mot 40 mrd. Då blir SVV sine estimat fot Tautratunellen på 6,6 mrd som røverkjøp å rekne. Slike utsalg for røverkjøp fins ikkje.

   Og Julsundbrua vil også lide samme skjebne kostnadsmessig.

   Eg har tatt utgangspunkt på 20 prosent bompengeandel av byggekostnad med renter over nedbetalingstida og sagt at bompengesatsen skal forsvare minimum 12 mrd over standard 20 års innkreving. Med andre ord vil satsen tur retur Vik til Molde bli 1000 kroner etter auropassrabatt.  Og les også at med 490 kroner vil denne satsen barbere bort 40 prosent av fritidstrafikken, eller turisttrafikken om du vil.
   Då vil rassikring av Trollstigen framstå som peanuts. 

   I tillegg kjem kostnaden med Kjerringsundsambandet, minst 7 til 8 mrd.

   Til orientering kosta Ryfast i 2018 7 mrd, samme totallengde som Tautratunellen,  vel å merke i to tunellar. Og SVV si kalkyle for ekstra tofelts tunelløp for Ålesundstunellane på 10 mrd, og to tunelløp i Brusdalen på 5,5 km til 10 mrd. Ådt i dag på henholdsvis 12 000 og 16 000. Nedbarbert trafikk for Møreaksen blir 5600 for kostnad på minst 40 mrd Vik til Molde. 

   Eg trur du gjer best I å lande og snappe etter luft.

   Ryfast har bompengeandel på 80 prosent.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 19 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr  

   Dine egne fabuleringer om kostnader skal jeg ikke kommentere. Du synes å mene at KS2-analysene heller ikke er til å stole på?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse