Annonse
Annonse
Per Helge Pedersen, fast skribent. Foto: Privat
Per Helge Pedersen, fast skribent. Foto: Privat

Jeg går selvsagt ikke god for alt som skrives på sosiale medier, men å kalle alle som stiller kritiske spørsmål til eldreomsorgen og politikken i Kristiansund for nettroll, er å dra det vel langt. For min del tar jeg dette ikke til meg. Jeg har i et langt presseliv kommentert all verdens saker i de mediebedrifter jeg har vært redaktør for. Nå har jeg en friere rolle, men jeg forbeholder meg fortsatt retten til å kritisere der det er grunn til å komme med kritikk.

Politikerne krever opprydding

Jeg fulgte faktisk det meste av det ekstraordinære bystyremøtet som ble holdt i Kristiansund mandag 4. januar. På dette møtet var det bred enighet i bystyret om at det trengs en alvorlig gjennomgang av måten eldreomsorgen drives på og ikke minst hvordan informasjonsflyten er mellom administrasjon og politikere. I denne saken har informasjon vært helt fraværende. Ja, den har vært skandaløs dårlig og den har vært helt ødeleggende for byens renomme. Det å legge skylda på media for at denne situasjonen er oppstått, viser hvor lite enkelte ledere i den kommunale administrasjon forstår av spillets gang.

Politikerne la seg flate og beklaget, men jeg kan ikke se at rådmannen og hans nærmeste medarbeider på dette feltet gjorde det samme. Hadde også de lagt seg flat med det samme, ville situasjonen vært enklere å håndtere. Men det synes ikke som de helt har tatt alvoret innover seg. Det å legge skyld på media og de som engasjerer seg i debatten, er uansett en håpløs innfallsvinkel for dem som sitter med ansvaret i saken. Eldreomsorgen i Kristiansund har et stort forbedringspotensial. De eldre syke menneskene fortjener bedre enn det tilbudet kommunen i dag har. Jeg tror ikke rådmannen har tatt inn over seg hvilket arbeidspress omsorgsarbeidere har. Han jobber sikkert mye, men jeg nekter å tro at han jobber med så mye elendighet og menneskelig lidelse som folket på «gulvet».

Litt tilfeldig er det selvsagt når Tidens Krav i dag har en  ny alvorlig sak om eldreomsorgen i byen. Slike oppslag gjør ikke situasjonen bedre. TK skriver om en eldre kvinne som lå gjennom hele natta på et badegulv i etsende klor. Dette skjedde i en omsorgsbolig.

Trøste å bære

Ellers la jeg inn følgende kommentar til Tidens Kravs reportasje etter bystyremøtet:

«Trøste å bære – for hvilket byråkrati teoretikerne har bygget opp i helsevesenet. Jeg fulgte bystyredebatten i Kristiansund i dag. Og nå jeg hørte alt det de ansatte på et vanlig sykehjem må gjennom hver dag av rapportering og dataprogrammer, skjønner jeg at det kan gå galt. Etter det jeg oppfattet må all denne rapporteringen ta tid – og at det gjøres feil er jeg smertelig klar over. Men hvorfor skal det være slik? Er vi i ferd med å lage en hverdag for vårt helsepersonell som er så tidkrevende at man helt glemmer det som er den viktigste jobben – nemlig å jobbe og ta vare på pasientene. Vise omsorg. Kanskje det er på tide at politikerne stiller de rette spørsmålene om det systemet som er bygget opp. Er det en «storebror» i systemet som aldri får nok tilbakemeldinger? Kanskje det er alle disse systemene som skaper de mange sykemeldingene til personalet. Jeg kunne ikke ha jobbet i et slikt sykt system en eneste dag».

Det hemmelige møtet

Ellers skulle jeg også ha kommentert det hemmelige møtet som helseforetaket hadde på Batnfjordsøra i dag. Men det var jo et lukket, hemmelig møte hvor bl a sammenslåingen av fødeavdelingene var tema. De opplysningene som lekker fra dette helseforetaket er dessverre fullt opp av tragiske meldinger sett med nordmørske øyne. Men slik går det når man lar byråkrater og teoretikere utforme helsepolitikken. Da er det pengene som rår – mennesker og pasienter passer ikke inn i deres regnestykker.

Jeg føler mer og mer at eldre og syke mennesker blir en pariaklasse på lik linje med det krigsseilerne var for våre myndigheter. Alle har ofret alt for land og folk. Men blir de takket? Krigsseilerne ble i alle fall ikke takket.

Nå må politikerne si stopp. De må ta makta tilbake.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte