fbpx
Annonse
Annonse
Ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik har forventet smitte også i Kristiansund. De er godt fornøyde med sannsynligheten for videre smitte er liten. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune
Ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik har forventet smitte også i Kristiansund. De er godt fornøyde med sannsynligheten for videre smitte er liten. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune

Kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik besluttet fredag 27. mars å forlenge karantenebestemmelse med ytterligere en uke. Tiltakene har fungert godt, det er fortsatt god kontroll i Kristiansund, melder Kristiansund kommune.

Forrige fredag valgte kommuneoverlegen å innføre karantene for personer som kom reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Dette kom på toppen av karantene-bestemmelsene som nasjonale myndigheter hadde innført for personer som kom fra utlandet.

– Tiltaket som ble vedtatt for to uker siden vurderes å ha fungert godt. Vi har fortsatt få bekreftede tilfeller av koronavirus i Kristiansund. Blant annet ved å hindre tilreising fra områder med høyere smitte av koronavirus har vi klart å holde smitten nede. Vi driver fortsatt med smittesporing og har ingen utbredt smitte i befolkningen. Jeg velger derfor å forlenge vedtak ytterligere en uke på bakgrunn av at dette har fungert og virker å ha bidratt til å utsette spredningen av covid-19 i Kristiansund, men setter sluttdato 3. april, sier kommuneoverlegen.

Ordfører Kjell Neergaard er godt fornøyd med status i Kristiansund. Han sier at godt og systematisk arbeid har bidratt til gode resultater.

– Vi har jobbet godt for å hindre smitte over en lengre periode. Nå har vi fortsatt få som er bekreftet smittet. Dette er ikke bare flaks, så jeg støtter selvsagt kommuneoverlegen helt og holdent. Vi må fortsette å jobbe som et lag, dette vil kreve noe fra oss alle, sier ordfører Kjell Neergaard.

Her er hele vedtaket fra kommuneoverlegen:

For å forsinke spredning av Covid-19 gjorde kommuneoverlegen fredag 27.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

  • Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
  • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
  • Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.
  • Ansatte i offshorenæringen under adekvat oppfølging av arbeidsgiver.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4. 

Vedtaket har virkning fra 27.03.2020 og gjelder til og med 03.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte