Annonse
Annonse
Fra venstre: Bjørnar Eresvik (KNH), Vidar Fagerheim (Grieg Connect) og Svein Skomsøy (KNH) ser frem til bedre forutsigbarhet om fartøyenes ankomsttid til kai.  Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn
Fra venstre: Bjørnar Eresvik (KNH), Vidar Fagerheim (Grieg Connect) og Svein Skomsøy (KNH) ser frem til bedre forutsigbarhet om fartøyenes ankomsttid til kai.  Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn

Kristiansund og Nordmøre Havn tar denne våren i bruk ny teknologi for å beregne ankomst til kai for skip som skal anløpe havnedistriktet. Dette muliggjør besparinger for alle aktører som jobber med havneanløp.

Usikkerhet rundt fartøyenes ankomsttidspunkt er gjerne en kilde til videre forstyrrelser i logistikkjeden. Estimater på ankomsttid gis i dag manuelt av en skipsagent eller mannskap via den offentlige innmeldingsportalen SafeSeaNet. Dette oppdateres sjeldent og er ofte mangelfullt. Nyutviklet teknologi gjør at denne usikkerheten nå bli historie.

Ved bruk av kunstig intelligens i form av forskjellige maskinlæringsmetoder analyseres flere år med fartøystrafikk. Sammen med sanntidsdata om fartøyenes posisjon, kurs og fart, beregner dataene nå automatisk en ETA (Estimated Time of Arrival) for fartøyenes anløp.

– Teknologien gir ikke bare nytteverdi for oss på havnen, men kan øke effektiviteten og forutsigbarheten for våre kunder, og alle som leverer varer og tjenester i forbindelse med et anløp, sier ledende havneinspektør Svein Skomsøy i Kristiansund og Nordmøre Havn. Sammen med kollega Bjørnar Eresvik har han deltatt i prosjektet som står bak teknologien.

Havnesamarbeid

Utviklingen startet i 2018 med prosjektet «Just in Time», et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Havn, Stavangerregionen Havnedrift, Oslo Havn, Bodø Havn og Ålesundsregionens Havnevesen. Som viktige knutepunkt kan havnene ta i bruk mulighetene som ligger i digitalisering, for å legge til rette for de verdifulle fordelene som ligger i sjøtransporten i form av økt effektivitet, sikkerhet og ikke minst miljøhensyn. Havnen har en nøkkelrolle, både gjennom levering av egne tjenester, men ikke minst tilrettelegging for andre partnere i havnen.

Lokal teknologipartner

Prosjektet ble delvis finansiert med midler fra Kystverket, samtidig som Grieg Connect (tidligere Shiplog), med hovedkontor i Kristiansund, som teknologipartner og eier av løsningen har investert betydelige midler på egen hånd.

− Som leverandør av systemløsninger for havner og terminaler er det viktig for oss å ligge i forkant med ny teknologi. Her kan vi kan vi bidra til å styrke konkurranseevnen til sjøtransportnæringen, og dermed redusere risikoen for å tape markedsandeler til andre logistikkaktører som tilbyr frakt på vei og bane, sier Vidar Fagerheim, daglig leder i Grieg Connect.

Miljøvennlig optimalisering

Økt bevissthet rundt faktisk ankomsttidspunkt kan også bidra til at fartøy kan optimalisere seilingstiden sin. Reduserte kostnader til drivstoff og mindre utslipp vil i sin tur spare både rederi, fartøy og miljø.

Teknologien kan også brukes for å varsle for eksempel sjøtrafikksentraler og andre aktører som overvåker fartøystrafikk om fartøy som oppfører seg unormalt basert på historiske data, og med det i større grad kunne forutse grunnstøtinger og uhell.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte