fbpx
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
Redaksjonen
23 oktober 2020 10:08
Kristiansund og Nordmøre trenger god kommunikasjon mot Trøndelag. Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Kristiansund og Nordmøre trenger god kommunikasjon mot Trøndelag. Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) har sendt et innspill til Trøndelag fylkeskommune på det fremtidige sambandet mot Trøndelag.

– For Nordmøre IPR er det avgjørende å videreføre konsept 1: Gjennomgående hurtigbåt Trondheim–Kristiansund tilsvarende dagens rute, står det i brevet.

Brevet er gjengitt under.

Innspill til konsept for hurtigbåtsambandet Trondheim–Hitra/Frøya–Kristiansund

Innspill fra Nordmøre IPR:

Dagens rute med Kystekspressen betjener flere viktige behov;

 • den binder sammen kystsamfunnene i en nasjonalt viktig verdiskapende region knyttet til havrommet fra Averøy, Kristiansund, Smøla, Aure til Hitra/Frøya og Trondheim. Den gir muligheter for arbeidspendling og for nær kontakt i den marine næringsklyngen i regionen bestående av de store oppdrettsselskapene og en betydelig og voksende innovativ serviceindustri.
 • Kristiansund er Midt-Norges oljeby med hovedforsyningsbasen og helikopterbasen for Norskehavet, en bred leverandør- og serviceindustri fra hele regionen, og tre operatørselskap, deriblant OKEA som har sitt hovedkontor i Trondheim og sitt driftssenter for aktiviteten på norsk sokkel, i Kristiansund. Sammen med aktiviteten knyttet til metanolfabrikken på Tjeldbergodden og nasjonale operatør- og forskningsmiljø i Trondheim, utgjør strekningen Kristiansund – Trondheim er offshore kompetanseklynge som også vil være viktig i videre utviklingen av de nye mulighetene i havrommet.
 • den gjør det mulig for skoleelever fra Smøla og Aure å benytte utdanningstilbudene i regionsenteret Kristiansund. Mange av disse skoleelevene deltar også i fritidsaktiviteter i sin hjemkommune og er avhengig av å kunne reise i ukedagene.
 • samtidig er den korte reisetiden avgjørende for innbyggere i kystkommunene å delta på fritids- og kulturaktiviteter i regionsenteret og nærliggende kommuner. Dette er sentralt for å bygge opp under Kristiansund som regionsenter. Nytt Opera- og kulturhus vil ferdigstilles når ny hurtigbåtkontrakt settes i drift. Som Nordmøres nye storstue vil dette på helårsbasis øke passasjergrunnlaget mellom Kristiansund og omlandskommunene og til/fra Trondheim.
 • økt trafikk til regionalt kystpilgrimsenter på Edøy
 • Kystekspressen knytter Kristiansund og Trondheim sammen innenfor forsknings- og utviklingsmiljø, noe som vil bli enda viktigere ved realisering av Campus Kristiansund med Hav og Helse er sentrale kompetanseområder. Hurtigbåten har ankomstkai bare få meter fra Campus.
 • I tillegg er Kystekspressen er godt egnet reisemåte for pasienter fra Nordmøre som skal til undersøkelse eller behandling ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Dagens rutetilbud gir gode muligheter for dagsbesøk.

Det er naturlig at hurtigbåtrutene evalueres i forkant av nye kontrakter, men vi forutsetter at en så viktig beslutning tas på et godt kunnskapsgrunnlag. Det er derfor overraskende for oss at Trøndelag fylkeskommune, på kort varsel, legger opp til å ta en konseptbeslutning allerede inneværende år. Som alle er godt kjent med, er den historiske passasjerstatistikken ikke et godt grunnlag for å mene noe om det reelle behovet. Det er stor usikkerhet knyttet til behovet og potensialet for reisende til/fra Smøla, både til Kristiansund og til Trondheim, som følge av langvarige problemer med anløpet på Smøla ved dårlig vær. Denne usikkerheten har ført til at reisende ikke kan stole på å bruke  hurtigbåten og derfor må velge andre reisemåter.  Som grunnlag for å velge fremtidig konsept for Kystekspressen mener vi derfor at det må utarbeides et kunnskapsgrunnlag som omfatter potensialet for flere passasjerer for dagens rute i et lengre perspektiv på minimum 10 år, ved blant annet;

 • en godt fungerende hurtigbåtkai på Smøla
 • muligheten for flere anløp langs ruten som vil fremme bruken av hurtigbåten, eksempelvis vil et anløp lenger sør i Aure kommune, i tillegg til Kjørsvikbugen, føre til flere reisende
 • vekst i havbruksnæringen i regionen i tråd med nasjonale målsettinger
 • etablering av nye næringer i havrommet i tråd med nasjonale ambisjoner
 • økende olje- og gassaktivitet utenfor kysten av Kristiansund og Midt-Norge, som igjen vil øke trafikkgrunnlaget mellom Trondheim og Kristiansund
 • realisering av Campus Kristiansund i 2023 mhp. studenter, forelesere og forskningsmiljø
 • ferdigstillelse av Opera- og kulturhuset i 2024 mhp. besøkende til Kristiansund og økte muligheter for kulturveksling og styrking av kulturfeltet som næring på hele strekningen Kristiansund–Trondheim
 • utrede nye hurtigbåter som kan gi lavere billettpris. Dagens billettpris reduserer Kystekspressens konkurransekraft, og vi er overbevist om at lavere priser vil utløse et stort potensial.

Kystekspressen dekker reisebehovet langs ytre kystvei, og dette vil ikke kunne dekkes med en bussrute mellom Kristiansund og Trondheim via E39. Basert på behovene mener vi at et fremtidig tilbud må være en gjennomgående rute. Et båtskifte vil skape mer usikkerhet for passasjerene med hensyn på risiko for forsinkelser og økt venting.

Det er positivt at Møre og Romsdal fylkeskommune vektlegger betydningen av øykommunene, noe som realisering av Nordøyvegen er et tydelig eksempel på, men en styrking av samferdselsløsninger i sørfylket må ikke gå på bekostning av tilsvarende behov nord i fylket. Vi har forventninger til at fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har tett og konstruktiv dialog i denne viktig saken for samarbeid og samhandling på tvers av fylkesgrensene, for innbyggernes og næringslivets beste.

Fakta om Nordmøre IPR

Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 og er en videreføring av Orkidé – Nordmøre Regionråd som det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Lars Svein Valderhaug 20 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Terje SundsbøBetyr det at du går bort ifra gårsdagens uttalelse:«Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens Vegvesen mener jeg vi ...
Terje Sundsbø 21 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Lars Svein ValderhaugJeg sier jo at du ikke anklager noen for korrupsjon, heller ikke Statens vegvesen. Hvorfor bringer du da korrupsjon inn ...
Lars Svein Valderhaug 22 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Terje SundsbøLær deg logikk og å lese, Sundsbø! Jeg sier at jeg ikke anklager STATENS VEGVESEN for korrupsjon, din kverulant! Men ...
Terje Sundsbø 23 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Lars Svein ValderhaugDu nevner korrupsjon hele 8 ganger i ditt avisinnlegg. Og du har nevnt korrupsjon minst 7 ganger i dine kommentarer ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Terje SundsbøMen nå utelater du igjen din følgende uttalelse: «Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens vegvesen mener jeg bør ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Lars Svein ValderhaugDu mener å påvise at jeg forfalsker dine uttalelser, og sier: «Forfalskningen er din følgende uttalelse: «Mener du virkelig at ...

Mest aktive

 • Terje Sundsbø 188 comments
 • Lars Svein Valderhaug 126 comments
 • Lama Vik 37 comments
 • Jan Rune Haukvik 30 comments
 • Vidar Hölm 28 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte