Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
15 november 2021 10:26
Høyres representanter for lokallagene i Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Smøla. Foto: Høyre
Høyres representanter for lokallagene i Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Smøla. Foto: Høyre

Høyre vil opprette nytt politisk nettverk «LANGS LEIA» bestående av nordmørskommunene Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure samt trøndelagskommunene Heim, Hitra og Frøya. I forrige uke møttes representanter fra Høyres lokallag for å ta initiativ til at et slikt politisk fagnettverk realiseres.

Alle kommunene utgjør en strategisk region ved hovedskipsåren Trondheimsleia og det har over lengre tid vært samarbeid av ulik karakter mellom kommunene.

For tiden er det den nye fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra som er mest aktuelt. Alle kommunene, unntatt Averøy, stiftet selskapet Midt-norsk fergeallianse AS (MINOFAS) i 2009.

– I denne regionen er det et rikt og spennende næringsliv som går på tvers av kommune– og fylkesgrensene. Næringslivet i kommunene finner sammen i større grad samtidig som vet vi at det fremover vil bli satset mer på havrommet og de marine næringene. En vellykket satsing på disse områdene vil også gi ringvirkninger til andre næringer. Regionen har også mulighet og kapasitet til å skape utdanningstilbud på høyskolenivå for egne næringer. Målet må være å bli den mest spennende kystregionen i Europa basert på de mulighetene og kvalitetene som vår region har. Det må arbeides i fellesskap om å synliggjøre hvilke muligheter som finnes her, både for innbyggere, tilflyttere, etablerere, investorer og reiseliv, sier Henning Torset, gruppeleder i Aure Høyre.

– For å kunne være gode sparringspartnere og for å kunne tilrettelegge for næringslivet i fremtiden, er vi av den oppfatning at kommunene videreutvikler og formalisere samarbeidet til å bli et politisk fagnettverk. På den måten vil vi styrke regionen i konkurranse med andre regioner i arbeidet med å styrke og etablere næringsaktører, samt styrke oss som en arbeidsmarkedsregion, fortsetter Torset.

Høyre sine lokallag i Aure, Hitra, Smøla, Kristiansund, Frøya, Heim og Averøy vil gjennom interpellasjoner som fremmes for kommunestyrene, ta initiativet til at et slikt politisk fagnettverk realiseres. Høyrerepresentantene håper å få med seg kommunestyrene på dette, og at det blir gjort vedtak på å etablere nettverket.

Det fremmes følgende forslag til vedtak i de respektive kommunestyrene.

Forslag til vedtak:

  1. Det etableres et politisk fagnettverk med kommunene Aure, Averøy, Hitra, Frøya, Kristiansund, Smøla og Heim
  2. Samarbeidet formaliseres gjennom en felles avtale med formål og organisering.
  3. Aktuelle foreninger og organisasjoner inviteres inn i det politiske fagnettverket.
  4. Vedtak om iverksetting av det politiske fagnettverket gjøres av kommunestyrene i hver enkel kommune.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 7 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Det er jo nettopp det norske politikere vil. Især AP. Som står bak helseforetaksmodellen. Bygge ned det norske helsevesenet og ...
Vidar Hölm 7 dager siden Næringskonferanse på Smøla
Håper fastlandsforbindelse var et av temaene. 
Petter E. Olsen 8 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
Kan Dahl & Co begynne å se på en fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel i området Aukra-Hollingsholmen? Det er sjødybder godt ...
Espen Heitmann 8 dager siden Ap halverer fergetakstene, Frp sutrer
Det er bra nå Kjølmoen, denne kampen tapte du da nesten doblet fergetakstene og skapte fergeopprøret, du klarer ikke og ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte