Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
22 mai 2023 10:22
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal ber Staten bevilge fem milliarder kroner årlig i tolv år for å utbedre fylkesveiene i Norge.

En oppdatert kartleggelse av vedlikeholdsetterslepet viser at det vil koste cirka 16,8 milliarder 2023-kroner (inkl. mva.) å fjerne etterslepet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesveinettet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse

– Fem milliarder kroner årlig i tolv år er ikke tilstrekkelig for å ta tilbake vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men vil være en god start, skriver fylkeskommunedirektøren i innstillingen i saken om høring av transportvirksomhetene sine prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036.

Innspillet om å bruke fem milliarder kroner årlig for å tette vedlikeholdsetterslepet står i sterk kontrast til hva Statens vegvesen har innspilt – de vil avvikle hele tilskuddsordningen for vedlikehold på fylkesveinettet.

NTP-høringen skal nå til politisk behandling i ulike råd og utvalg, og blir endelig vedtatt av fylkestinget 19. juni.

Vil ha like forutsetninger

Fylkeskommunedirektøren har i saksfremlegget lagt stor vekt på hovedinnretningen og økonomiske rammer. Og hun understreker viktigheten av å se transportsystemet under et og at ressursbruken skal gagne alle fylker:

«Ny NTP må adressere de nasjonale utfordringene uavhengig av forvaltningsnivå. Fylkeskommunedirektøren understreker at like forutsetninger for vei og ferge på riks- og fylkesvei er viktig, for eksempel i innhenting av vedlikeholdsetterslepet.»

I saksfremlegget blir det store vedlikeholdsetterslepet forklart med at fylkeskommunene etter forvaltningsreformen i 2010 fikk overført veistrekninger fra staten, uten at de økonomiske rammene var tilstrekkelige for å håndtere etterslepet.

«I tillegg er det innført krav fra staten som krever økt midler til drift, vedlikehold og oppgraderinger av fylkesvei, særlig krav tilknyttet tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei, samt rassikring».

Også klimaendringene, med våtere og villere vær, har gjort det mer krevende.

44.000 kilometer fylkesvei

«I Norge er det ca. 38.000 kilometer kommunale veier, ca. 44.000 kilometer fylkesvei og ca. 10.000 kilometer riksvei. Dette faktum må NTP hensynta, og styrke den statlige finansieringen for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet», skriver fylkeskommunedirektøren.

Fylkeskommunedirektøren fremholder at Statens vegvesen foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av riksvei fra 9,3 milliarder til 11,2 milliarder årlig. Fylkeskommunedirektøren mener at regjering og storting må ta stilling til hvor vidt det er rett å prioritere opp vedlikehold av riksveinettet, når Statens veinett det siste tiåret har fått betydelig mer midler enn fylkesveinettet, og har et mindre etterslep.

En komplett oversikt over fylkeskommunedirektøren sine forslag til prioriteringer finner du i saksdokumentene.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 4 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrJeg stoler på ditt referat. Eller er det noe viktig du har utelatt? På samme måte har det også vært ...
Geir Ole Sætremyr 6 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDu har to alternativ: meld deg inn i fb gruppa, eller be SVV om å få ein kopi av ppt.-presentasjonen ...
Terje Sundsbø 7 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrPå samme måte har det også vært forslag om å flytte fergeleiet bort fra sentrum av Molde. Det blir nok ...
Geir Ole Sætremyr 9 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøSVV har hatt oppstartsmøte med Vestnes kommune det dei skal oppgradere kaianlegget på Furneset, inkludert trinn 2 der kai nummer ...
Terje Sundsbø 9 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDu er klar over at du linker til en internettside som krever medlemskap hos Facebook? Altså ikke åpen tilgjengelig for ...
Bjørn Arild Reed Jacobsen 9 timer siden Framtidens teknologi med Møreaksen
@Terje SundsbøTerje Sundsbø, du har en tendens til å komme meg i forkjøpet . Skulle akkurat til å stive det samme ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse