Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
22 mai 2023 10:22
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal ber Staten bevilge fem milliarder kroner årlig i tolv år for å utbedre fylkesveiene i Norge.

En oppdatert kartleggelse av vedlikeholdsetterslepet viser at det vil koste cirka 16,8 milliarder 2023-kroner (inkl. mva.) å fjerne etterslepet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesveinettet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse

– Fem milliarder kroner årlig i tolv år er ikke tilstrekkelig for å ta tilbake vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men vil være en god start, skriver fylkeskommunedirektøren i innstillingen i saken om høring av transportvirksomhetene sine prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036.

Innspillet om å bruke fem milliarder kroner årlig for å tette vedlikeholdsetterslepet står i sterk kontrast til hva Statens vegvesen har innspilt – de vil avvikle hele tilskuddsordningen for vedlikehold på fylkesveinettet.

NTP-høringen skal nå til politisk behandling i ulike råd og utvalg, og blir endelig vedtatt av fylkestinget 19. juni.

Vil ha like forutsetninger

Fylkeskommunedirektøren har i saksfremlegget lagt stor vekt på hovedinnretningen og økonomiske rammer. Og hun understreker viktigheten av å se transportsystemet under et og at ressursbruken skal gagne alle fylker:

«Ny NTP må adressere de nasjonale utfordringene uavhengig av forvaltningsnivå. Fylkeskommunedirektøren understreker at like forutsetninger for vei og ferge på riks- og fylkesvei er viktig, for eksempel i innhenting av vedlikeholdsetterslepet.»

I saksfremlegget blir det store vedlikeholdsetterslepet forklart med at fylkeskommunene etter forvaltningsreformen i 2010 fikk overført veistrekninger fra staten, uten at de økonomiske rammene var tilstrekkelige for å håndtere etterslepet.

«I tillegg er det innført krav fra staten som krever økt midler til drift, vedlikehold og oppgraderinger av fylkesvei, særlig krav tilknyttet tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei, samt rassikring».

Også klimaendringene, med våtere og villere vær, har gjort det mer krevende.

44.000 kilometer fylkesvei

«I Norge er det ca. 38.000 kilometer kommunale veier, ca. 44.000 kilometer fylkesvei og ca. 10.000 kilometer riksvei. Dette faktum må NTP hensynta, og styrke den statlige finansieringen for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet», skriver fylkeskommunedirektøren.

Fylkeskommunedirektøren fremholder at Statens vegvesen foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av riksvei fra 9,3 milliarder til 11,2 milliarder årlig. Fylkeskommunedirektøren mener at regjering og storting må ta stilling til hvor vidt det er rett å prioritere opp vedlikehold av riksveinettet, når Statens veinett det siste tiåret har fått betydelig mer midler enn fylkesveinettet, og har et mindre etterslep.

En komplett oversikt over fylkeskommunedirektøren sine forslag til prioriteringer finner du i saksdokumentene.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 8 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøHer er kontaktinformasjonhttps://naturvernforbundet.no/ansatte/holger-schlaupitz/
Terje Sundsbø 9 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmål du får. Er det vanlig praksis i Naturvernforbundet?Representerer du virkelig Naturvernforbundet?
Geir Ole Sætremyr 13 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu får bruke energi på å finne ut av Naturvernforbundet sitt formål.
Terje Sundsbø 15 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmålene du får. Er ikke det litt pinlig å representere Naturvernforbundet på en ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu er i det filosofiske hjørnet i dag. Du får ta deg ei misjonsferd, sville for sville,  og sjå kor ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrBurde ikke heller du alliere deg med Frank Sve (Frp)? I følge Hans-Peter Kaaresen blir jo Frank Sve (Frp) den ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse