Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
23 mai 2023 11:53
Del på Facebook
Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune
Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Etter en totalvurdering av konsekvenser for miljø, samfunn og økonomi, anbefaler fylkeskommunedirektøren å gå videre med undersjøisk tunnel fra Ålvund til Åsbøen som konsept for ferjefri krysning av Todalsfjorden.

Saken skal opp i utbyggingsutvalget 30. mai, samferdselutvalget 31. mai, før den går til fylkesutvalget og fylkestinget i juni.

Annonse
Annonse

I 2020 gjorde kommunestyrene i Sunndal og Surnadal vedtak av kommunedelplan for Todalsfjordkryssingen, med krysning av fjorden med hengebru. Fylkestinget tok dette til etterretning i vedtak 15. juni 2021, med føring om at det blir gjort en verdianalyse med bakgrunn i de vedtatte planene. I verdianalysen ble det anbefalt å se nærmere på en løsning med en undersjøisk tunnel, fordi det kunne gi betydelig spart investeringskostnader.

Fylkeskommunen har etter dette arbeidet med utredning av alternativet med undersjøisk tunnel. Utredningene er gjort med et detaljnivå tilsvarende kommuneplannivå, for at det skal være mulig å sammenligne blant annet kostnader med vedtatt kommunedelplan.

Todalsfjordprosjektet AS bestilte i samme periode en utredning av et tredje konsept; flytebru på strekningen Kvanne – Rykkjem. Dette alternativet er ikke utgreid med samme detaljnivå som undersjøisk tunnel og kommunedelplan-løsningen.

Oppfyller samfunnsmålene

Konsulentselskapet Sweco har konkludert med at man kan bygge tunnel. Den meste aktuelle traseen er fra Ålvund til Åsbøen, med lengde på 10 390 m og 5 prosent stigning. På grunn av lengden over 10 km må tunnelen bli godkjent av Veidirektoratet. Risikoen for å ikke få godkjennelse for undersjøisk tunnel i Veidirektoratet er etter faglige vurderinger sett på som liten, men endelige risikovurderinger må bli gjort i reguleringsplanfasen.

Undersjøisk tunnel har den laveste investeringskostnaden av alternativene, men framtidige kostnader med drift, vedlikehold og rehabilitering er høyest for dette alternativet, slik at forskjellen jevner seg ut over levetiden. Som helhet har undersjøisk tunnel høyere offentlige kostnader med om lag 70 mill. kroner (beregnet for 75 år).

Annonse
Annonse

Undersjøisk tunnel kommer godt ut på trafikantnytte og trafikksikkerhet, og tunnelen vil dermed oppfylle samfunnsmålene for Todalsfjordprosjektet ved å gi:

  • Ferjefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal
  • Økte veistandard med tanke på trafikksikkerhet og fremkommet

Dr. Techn. Olav Olsen har lagt fram kostnadstal for selve flytebruen. På bakgrunn av dette er det lagt til kostnader med nye kryss, grunnerverv, byggherrekostnader, mva og usikkerhetpåslag, tilsvarende det som er gjort for de andre alternativene. Utregningen syner at investeringskostnaden for flytebru kan være noe høyere enn for undersjøisk tunnel, men lavere enn for kommunedelplanen.

Vedtatt KDP m/hengebru Undersjøisk tunnel B–D Flytebru Kvanne–Rykkjem
Entreprisekostnad, mill. 2023-kr. 2.190 1.900 2.100
Investeringskostnad (P50), mill. 2023-kr. 3.700 3.100 3.400*
Forventet planleggingskostnad – arealplanlegging, mill. 2023-kr. 35 33 46

* Beløpet er basert på entreprisekostnader fra Dr. Techn. Olav Olsen og ikke resultat av et anslag i fylkeskommunen, og som deretter er plusset på byggherrekostnader, mva. og usikkerhet.

Arealinngrep og CO2-utslepp

En undersjøisk tunnel vil ha vesentlig mindre arealinngrep enn kommunedelplan-alternativet. Fylkesplanen og Møre og Romsdal sin fylkesstrategi for samferdsel bygger på FN sine bærekraftmål og er tydelig på at man skal begrense skader og inngrep i naturen ved tiltak og aktivitet tilknyttet fylkesvei.

Flytebru kommer dårligst ut på CO2-utslepp for byggefasen, mens undersjøisk tunnel vil ha størst utslepp tilknyttet transport, drift, vedlikehold i et 75 årsperspektiv, målt mot kommunedelplan. En mangler tilstrekkelig grunnlag for denne fasen angående flyteboalternativet.

Brualternativet har gjentatte fordeler, blant annet med en flat vei, løsning for myke trafikanter og for opplevelser, men det er usikkerhet tilknyttet konseptet og om kommunene vil godkjenne arealplaner. Det synes heller ikke være utsikter til vesentlige besparelser i kostnader. Fylkeskommunedirektøren anbefaler derfor at flytebru Kvanne–Rykkjem blir lagt til sides i den fasen prosjektet er nå.

På bakgrunn av en totalvurdering av alternativene, satt opp mot samfunnsmålene for prosjektet, anbefaler fylkeskommunedirektøren å jobbe videre med undersjøisk tunnel.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 30 minutter siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 53 minutter siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 2 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 4 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 21 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse