Annonse
Styret i Kristiansund Venstre 2018:     Fra venstre: Tord Nygaard, Odd W. Williamsen, Asgeir Bahre Hansen, Ragnhild Helseth, Per Ottar Sefland, Hanne Farnes og Stig Frode Herigstad.  Toivo Brennløkken var ikke til stede. Foto: Kristiansund Venstre
Styret i Kristiansund Venstre 2018:     Fra venstre: Tord Nygaard, Odd W. Williamsen, Asgeir Bahre Hansen, Ragnhild Helseth, Per Ottar Sefland, Hanne Farnes og Stig Frode Herigstad.  Toivo Brennløkken var ikke til stede. Foto: Kristiansund Venstre

Kristiansund Venstre har avholdt årsmøte i 2018 og har valgt nytt styre.

Ny leder er Per O. Sefland.  Tord Nygård er nestleder, Hanne Farnes kasserer og  Odd W Williamsen sekretær.  Ragnhild Helseth og Toivo Brennløkken er styremedlemmer. Varamedlemmer i styret er  Asgeir Hansen, Øyvind Mølgaard og Stig Frode Herigstad.

Uttalelser fra årsmøtet:

Tid for naboprat

Kristiansund Venstre mener det må bli tatt fornyet initiativ for å se på den fremtidige kommunestrukturen i vårt område. Region-og kommunereformen har så langt medført små endringer for ytre Nordmøre. Men diskusjonen fortsetter, og det er særlig knyttet spenning til hva som skjer med nåværende Gjemnes kommune. Spenningen er knyttet til om den fortsetter som egen kommune, om den slås sammen med nabokommuner, og om den eventuelt blir delt. For Kristiansund er det av største interesse å sørge for at Gjemnes fortsatt hører hjemme sammen med øvrige Nordmørskommuner.

Kommunene i Norge er allerede pålagt langt mer ansvar og oppgaver enn hva eksisterende kommunestruktur greier å oppfylle. Derfor har vi også et stort antall interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Dette er etter Kristiansund Venstre sin mening en lite effektiv og udemokratisk måte å drive tjenester på.  Tallet på slike selskaper uten politisk kontroll må reduseres. Kommunehelsetjenesten er under rask utvikling og vekst. Det er særlig innenfor dette området og øvrige velferdstjenester at kommunene fremover vil bli ytterligere utfordret.

Det ble i 2016 utarbeidet en intensjonsavtale mellom seks kommuner, nemlig Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Tingvoll, der målet var sammenslåing fra 2020. Folkeavstemminger ble gjennomført i fem kommuner, og alle sa nei. Kristiansund var eneste kommune som sa ja etter en innbyggerhøring. 

Kristiansund Venstre mener at intensjonsavtalen må hentes frem igjen. Et grundig utredningsarbeid ble gjort som bakgrunn for avtalen. Dette grunnlagsarbeidet er like gyldig i dag, med noen oppdateringer av statistikk og tilpasset det antall kommuner som er aktuelle for sammenslåing. Kommunene på ytre og midtre Nordmøre må snarest ta opp igjen samtalene om dette. Vi skal levere gode og kostnadseffektive tjenester til folket som bor her.

Kristiansund Venstre
Per O. Sefland, leder

Anbefaling om Pål Farstad i regjeringen

Venstre må gi Pål Farstad plass ved en eventuell regjeringsdeltakelse
Årsmøtet i Kristiansund Venstre vil på det sterkeste anbefale at Venstre må gi tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad plass ved en eventuell regjeringsdeltakelse. Pål Farstad har på en utmerket og konstruktiv måte drevet politikk som har gitt resultater og som er blitt lagt merke til langt utover de politiske miljøer. Han har bred tillit og er klar for nye utfordringer!

Kristiansund Venstre
Per O. Sefland, leder

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Relevant innhold

Annonse