Annonse
Annonse
Aure rehabiliteringssenter. Foto: Helse Møre og Romsdal
Aure rehabiliteringssenter. Foto: Helse Møre og Romsdal

I en forespørsel til Helse Møre og Romsdal, undertegnet Aure kommune ved ordfører Ingunn Golmen og rådmann Håvard Sagli, samt leder i Orkide, Kjell Nergaard, blir det gjort klart at HMR ikke har latt kommunene medvirke i utformingen av rehabiliteringstilbud, etter lovnader gitt fra helseforetaket i et møte mellom helseforetak og ordførere i Orkidekommunene 14. februar 2019.

Orkide viser til at det allerede er kjent i media og på foretakets nettsider at ROS analyse av rehabiliteringstilbudet allerede er utført og at kompenserende tiltak er foreslått. Klinikkledelsen har vurdert at det det ikke er mulig å legge ned både på Mork og i Aure, og bestemmer i et nytt møte den 21. februar 2019 at styringsgruppa skal utrede om man kan redusere tilbudet i Aure uten noen som helst medvirkning fra Aure eller Orkide.

Orkide ber om bli orientert om de vurderingene som har ført til endret innstilling hos foretaket slik at ordførerkollegiet på Nordmøre kan gi innspill og medvirkning i prosessen som innrømmet i møtet den 14. februar 2019. I forhold til at ROS-analysen som ble utarbeidet 7. februar 2019, hvor 10 av 16 underpunkt ble vurdert å ha høy risiko, spør Orkide følgende:

  • Når og hvordan er risikområdene fra ROS-analysen vurdert på nytt i lys av risikovurderende tiltak?
  • Hvem har deltatt i dette arbeidet?
  • Hva er resultatet?
  • Hvorfor er ikke kommunene invitert til å delta i revurderingen av risiko?
  • Analysens punkt 3.3 omhandler kommunals ektors evne til å ivareta pasieneter som ikke blir gitt rett til behandling i spesialisttjenesten. Har helseforetaket alene tilstrekkelig innsikt i denne problemstillingen til å avgjøre om denne risikoen er akseptabel eller ikke?

Videre bes det om å få synliggjort kontaktpunkt mellom kommunene og helseforetaket i den videre prosessen og at arbeidsgruppen skal gis mulighet til å vurdere de innspillene som kommunene kommer med som en del av sitt vurderingsgrunnlag. På grunn av ekspressfarten som det er lagt opp til i forhold til at klinikksjefen allerede den 27. mars skal gi sin tilråding basert på arbeidsgruppas tilråding, krever Orkide snarlig forutsigbarhet i forhold til sine innspillmuligheter.

I møtet den 14. februar 2019 var kommunene kritiske til mangefullt beslutningsgrunnlag og etterlyste en analyse av den økonomiske effekten av foretakets forslag, samt en framskriving av behov for spesialsisert behandling og vurdering av muligheter basert på dagens organisering opp mot eventell omorganisering. Her etterlyser Orkide en orientering om hvordan disse ti tilnærmingene ble vurdert i arbeidsgruppas arbeid og ber også om å komme med innspill på det.

En PDF-kopi av brevet til Helse Møre og Romsdal kan du se her.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte