Annonse
Annonse
Aure, Smøla og Hitra sett fra Kristiansund. Det er på høy tid å forberde kommunikasjonene mellom disse kommunene. Foto: Steinar Melby
Aure, Smøla og Hitra sett fra Kristiansund. Det er på høy tid å forberde kommunikasjonene mellom disse kommunene. Foto: Steinar Melby

Fylkeskommunen har invitert kommunene til å komme med innspill om prioriteringer til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. 

Regionrådet på Nordmøre, Orkide, har spilt inn prioriteringer til denne.  Det er spesielt spennende med innspillet i innspill til prioriteringer i andre del, om fergefri ytre kystvei langs Nordmøre,  som vil binde sammen Hustadvika og Romsdal i sør og nabokommunene i Trøndelag i nord,  til en uhyre spennende vekstregion.

Her kan du lese hele innspillet fra Orkide.

Overordnede innspill

 • Større samferdselsprosjekter må prioriteres basert på når prosjektene er klare.
 • Staten må fullfinansiere fergedriften på fylkesveifergene.
 • Bompengeperioder økes til inntil 40 år for fergeavløsningsprosjekt.
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet må inkludere flere faktorer enn transportøkonomisk lønnsomhet.
 • Utbygging av mobil- og bredbåndsnettet.

Første del, NTP 2022-2027

I første del, NTP 2022-2027, er det Todalsfjordsambandet og realisering av ferge Aure – Hitra og utvikling Kystekspressen med miljøferger/-hurtigbåter som øsnkles prioritert på de fylkeskommunale prosjektene.

Blant de statlige er det generelt å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveier samt finansiering av investeringer og drift av miljøferger som er satt på topp.

Deretter i prioriterte rekkefølge: 

Strekningen Kristiansund sentrum – Hjelset

 • Innfartsvei/bypakke del 1 Rensvik - Atlanten
 • Innfartsvei/bypakke del 2 Freifjordtunnelen - Rensvik
 • E39 Astad – Bjerkeset
 • E39 Fursetfjellet

Ferdigstille rv70 Meisingset – Ålvundfossen, samt at ny Elverhøy bru må prioriteres for bygging tidligst mulig i perioden

Halsafjordsambandet som teknisk/økonomisk pilot

Ny felles heliport og passasjerterminal på Kristiansund lufthavn Kvernberget

Havneutvikling og utvikling av sjøtransporten

Andre del, NTP 2028-2033 - Fergefri ytre kystvei langs Nordmøre

Her spiller altså Orkide inn som fylkesprosjekt, «Fergefri ytre kystvei langs Nordmøre». 

Orkide beskriver prioriteringen slik:

 • Fergefri ytre kystvei langs Nordmøre
 • En fergefri ytre kystvei vil forsterke det verdiskapende havrommet langs kysten fra Hustadvika til Hitra/Frøya. Dette vil legge grunnlaget for videreutvikling og styrker samarbeid mellom næringslivet og kommunene i regionen med stor nasjonal verdiskaping innen olje- og gassvirksomhet, fiskeri/havbruk, turisme og nye muligheter knyttet til havet.
 • Dette omfatter tunnel både under Talgsjøen (Aure – Kristiansund) og under Edøyfjorden (Smøla – Aure) og vil knytte sammen de tre kommunene på Nordmøre i en større døgnåpen felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • Trafikkanalysen for Nordmøre viser at Talgsjøforbindelsen er inne blant mulig selvfinansierende fylkesveiprosjekter, gitt mulighet for inntil 40 års bompengeperiode. Dette vil ventelig bidra til lavere priser for brukerne samt at vekstpotensialet kan tas ut raskere enn med dagens ordning.
 • Reisetiden mellom Aure/Smøla og Kristiansund vil bli betydelig redusert til hhv ca 45 og 35 minutter, noe som vil ha stor positiv nærings- og samfunnsmessig betydning for regionsenteret og for Nordmøre som helhet.

NTP må åpne for å vurdere både nye finansieringskilder og finansieringsløsninger for store infrastrukturprosjekter. Investeringene må kunne skrives ned over lengre tid i tråd med prosjektenes reelle levetid, inkludert bompengeperioder for inntil 40 år for fergeavløsningsprosjekt.

Innspillene til NTP og Møre og Romsdal fylke, er underskrevet ordførerne i Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Her kan du lese hele innspillet fra Orkide.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Bok - tilbake til livet
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte