fbpx
Annonse
Annonse
Jan Rune Haukvik, utflytta romsdaling
Leserinnlegg
Jan Rune Haukvik, utflytta romsdaling
03 mai 2021 10:39
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Man skal ha respekt for enhver fobi og frykt, enten det er tunneler, fly, broer eller veps. Men det blir feil å la slike ting styre samferdselspolitikken. Saklig informasjon om fakta er viktig.

Brann i tunnel er noe som vekker frykt hos de fleste. En slik hendelse i en moderne tunnel med to separate løp og to felt i hvert løp, er noe helt annet enn i en eldre tunnel uten samme standard. Alt overvåkes av veitrafikksentralens operatører, røyken ledes i kjøreretningen så ingen kommer kjørende mot røyken. For hver 250 m er det nødutgang over til den andre løpet. Ikke minst bygges moderne toløps-tunneler på en måte som hindrer risikoen for ulykker og brann.

NTNU og NGU har slått fast at tunnelen på Møreaksen blir blant de sikreste tunnelene som er bygget i verden! Sikrere vei får man ikke – hverken inne i fjell eller utenfor.

Kostnader og fjordkryssing

Ny vei fra Ålesund til Molde via Møreaksen er vedtatt med en ramme på ca 24 mrd. Statens Vegvesen (SVV) har lagt frem et forslag til bompengesatser i flere etapper. Fra Molde til Vik er denne 144 kr. Vik til Ørskogfjellet 24 kr. Hele strekningen Ålesund-Molde er foreslått med en sats på 236 kr. Men i forslaget til NTP ligger det inne en lavere bompengeandel enn hva SVV har lagt til grunn. Dersom NTP vedtas som den er i juni, vil det bety enten lavere bompengesatser eller kortere nedbetalingstid.

Alternativet Romsdalsaksen ble også grundig utredet gjennom hele 2019. Dette ble utført av SVV Vest, SVV Midt og flere eksterne konsulenter, kvalitetssikret av Veidirektoratet og eksterne aktører. Dette viste at alternativet ville bli vesentlig dyrere enn Møreaksen. Forskjellen er minst 6 mrd sammenlignet med den standard Møreaksen er vedtatt til.

Tallene medførte en usaklig kritikk fra alternativets tilhengere om at dette var både korrupt og et bestillingsverk. Påstanden var også at utrederne og kvalitetssikrere kun ville få alternativet til å fremstå dyrest mulig. Dette er påstander som faller på sin egen urimelighet. Eksempelvis hadde Romsdalsaksen selv en løsning med krysset i Hjelvika inne i fjellet. Dette ville hatt en kostnad på 1 mrd +. Dette klarte SVV å tegne ut i dagen og fikk dermed kostnaden på dette krysset ned til 100-200 mill.

Om man studerer Romsdalsaksen sine skisser, vil man ikke finne et eneste kryss eller avkjørsel på Sekken, Veøya, Sølsnes eller Skåla. Slike kryss koster penger. I utredningen har SVV lagt inn et kryss på Skåla, men ikke flere. Hvorfor? Nettopp – for å se hvor billig Romsdalsaksen kunne bli! Så skjønner de fleste at den endelige prisforskjellen ville blitt langt mer enn 6 mrd, når alt ble tegnet inn og kalkulert. Og bompengene ville i alle fall ikke blitt noe lavere på en vei som kunne er til nytte for de som skal tvers gjennom en region der lokaltrafikken dominerer.

Men som Frank Sve selv sa det for en tid tilbake: «Det vil alltid være noen forståsegpåere som forsøker å ha andre løsninger enn de som er vedtatt etter en demokratisk prosess.»

Logg inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 5 dager siden
  Du gir deg ikke, Jan Rune.
  TAUTRATUNNELEN, av de sikreste tunneler i verden!
  Hjelper lite det, når vi har sett konsekvenene i en tunnel, kontra åpent landskap.
  Branner oppstår skjelden i møteulykker, men ved at bla bremsen går varme, eller bilene blir varme i oppoverbakker.
  Dette vet nok lastebilsjåførene en hel del om. 
  Derfor ønsker ikke sjåførene å bruke TAUTRATUNNELEN.  Hvem lages da TAUTRATUNNELEN til?
  Du som vet det meste om tall, styrer elegant unna en stor belastning på veibudsjettet, hvert år, så lenge TAUTRATUNNELEN er åpen.  Drift- og vedlikeholdsbudsjett/utgiftene. 
  Dette har stor betydning for alt annet som skjer på Europa-og riksveiene våre. Dine illustrasjoner om at RA blir kun en vei for gjennomgangstrafikken, er jo bare tull. De aller fleste vil få en kortere vei over Romsdalsfjorden med RA. Tautratunnelen vil  kun bli brukt av de som MÅ over fjorden, ikke for de som vil kjøre, sykle eller gå seg en tur, for opplevelsene skyld. Gode opplevelser er et viktig bidrag til et godt liv.
  RA har vært tydelig på at deres forslag krevdes en seriøs utredning.  
  Det var aldri en seriøs utredning på Romsdalsaksen.
  Hadde de tatt en skikkelig utreding, så hadde alle kryssene vært vurdert. Om det var SVV Vest, Midt, eller andre avd. i SVV, sitter det langt inne å si at kollegaer har tatt feil!
  Blir spennende å se om dagens opposisjon klarer å se bort ifra luftslottet som har blitt skapt av dagens posisjon. Det er demokrates rett å få kjempe til siste slutt. Pr.dato er det ikke bevilget ei krone. 
  Og det får vi bare krysse fingrene for at aldri skjer.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 5 dager siden
   @Rolf Erik Pedersen Tautratunnelen bygges for alle de som vil krysse fjorden raskere enn med dagens ferger, og som ønsker å kjøre når de ønsker det. 
   Vedlikeholdet på Møreaksen er beregnet til 60 mill pr år. Ja, det er mye penger. Men likefullt langt mindre enn det koster å drifte alle fergene som vil forsvinne med Møreaksen. 
   Nei, jeg har ikke sagt at Romsdalsaksen kun er en vei for gjennomgangstrafikken. Men jeg har sagt at det er kun gjennomgangstrafikken som sparer tid på Romsdalsaksen. For alle andre blir den en omvei. Og her er alle andre i flertall. Din påstand om at de fleste vil få kortere vei med Romsdalsaksen, er beviselig feil. 
   Eksemplene mine med kryss som ikke var tatt med, var et tilsvar til de som påstår at SVV har gjort alt for at Romsdalsaksen skal bli dyrest mulig. Fakta er at de har kuttet store summer for at den skulle bli så billig som mulig. Likefullt blir den mye dyrere enn Møreaksen. 
   Jeg lurer litt på alle de som liksom skal gå eller sykle på flytebrua... - hvor kommer de fra, og hvor skal de? Gode opplevelser, ja. Det er viktig. Enten det gjelder sikre og tørre veier eller gode naturopplevelser, kan jeg godt se for meg å komme kjørende ut av tunnelen og se majestetiske Julsundet Gate Bridge foran meg :) Og ønsker jeg meg flere postkort-opplevelser, svinger jeg av og kjører Kjerringsundet ut til Aukra. En sikker vinner for turistene!
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 5 dager siden
  Spør ein Kristiansundar om hen vil ha tilbake ferjene, eller kva Krifast har hatt å seie for KSU. Bygg Møreaksen!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lama Vik · 5 dager siden
   @Thomas Rønsaas Svaret er at ingen Kristiansunder vil ha tilbake ferjene. Eg spurte først:)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Thomas Rønsaas · 5 dager siden
   @Lama Vik Selvfølgelig vil de ikke ha tilbake fergene. Hvorfor skulle de ønske det?
   Forskjellen på Krifast og MA er at Krifast ikke tvinger noen til å kjøre en unødvendig omveg via Kristiansund, når de ikke har noe der å gjøre. MA vil tvinge all trafikk gjennom Molde, kun for å få bygget en lokal veg for nasjonale midler.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 dager siden
   @Thomas Rønsaas Møreaksen er den raskeste fjordkryssingen for flertallet av brukerne. Det er Romsdalsaksen som er en omvei.

   De på gjennomreise trenger ikke kjøre om Molde med Møreaksen, de kan kjøre via Hustadvika kommune og Krifast.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 4 dager siden
   @Thomas Rønsaas Det er tydeligvis viktig for deg hvilken bokstav som står foran veinr - E eller R vil uansett bety at det er en riksvei. Og ja, det går en riksvei til Kr.sund - RV70. Grunnen er at det finnes faktisk en oppdatert lov som sier at byer i landet over en viss størrelse (husker ikke eksakt hvor mye) skal knyttes sammen på nasjonale veier (E eller R). E136 starter i Ålesund sentrum, og allerede fra Moa er den felles med E39, før den splittes igjen ved Tresfjordbrua. Uten denne loven, ville E136 startet ved Tresfjordbrua. 
   Møreaksen blir ingen omvei for majoriteten av trafikken - tvert om. Gjennomgangstrafikken er absolutt ikke i flertall, og de vil få 3-4 km lengre vei med Møreaksen enn de ville fått med Romsdalsaksen. Hvor mye av den gevinsten som spises opp av høyere fartsgrenser på Møreaksen, er jeg usikker på. 
   Så er det ikke noe trafikk fra Møreaksen som skal GJENNOM Molde, men gå i tunnel bak Molde og ut igjen på Fuglset. Det vil si at trafikken på E39 vil komme ut ca 1,5 km lengre bort fra Molde sentrum enn man i dag gjør med ferga. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Thomas Rønsaas · 4 dager siden
   @Jan Rune Haukvik Rv70 går TIL Kristiansund, ja. E39 går mellom Kristiansand og Trondheim. Med MA vil denne europaveien både forlenges og i tillegg legges "over" en kunstig fjellovergang, samt gjennom et allerede sprengt bysentrum.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 5 dager siden
  Når det gjelder kostnader, så hevdes det at Møreaksen vil øke fra 24 til 40 mrd. når det etter hvert blir nødvendig med 4-felts vei.

  Den ekstra kostnaden vil også komme med Romsdalsaksen. Og ikke minst med alternativet fortsatt ferge. Med ferge må man i tillegg ta hensyn til at kostnadene må inkludere det som allerede nå ligger inne i Møreaksen for veien sør for Romsdalsfjorden. Dermed må fortsatt ferge ta høyde for kostnader på 20 – 30 mrd., i tillegg til fortsatt fergedrift til evig tid. Eller tror man at dette er gratis hvis Møreaksen ikke bygges?
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lars Svein Valderhaug 20 timer siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Terje SundsbøNei, eg har for lengst oppfatta at du er heilt på jordet i dine vurderingar av behovet for eit nytt ...
Terje Sundsbø 21 timer siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Lars Svein ValderhaugDu har endelig oppfattet meg rett. Med Romsdalsaksen vil det bli større trafikk i Fannefjordtunnelen enn uten Romsdalsaksen. Det er ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Terje SundsbøSå du trur verkeleg at fylket vil byggje ein ny tunnel for å avlaste eksisterande tunnel når der er ei ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Lars Svein ValderhaugOm Romsdalsaksen bygges, så vil det medføre større trafikk i Fannefjordtunnelen, ikke mindre, slik du hevder. Og dermed må den ...
Lama Vik 1 dager siden Sikkerhet og kostnader
@Thomas RønsaasMed Møreaksen sparer du ein time Ålesund- KSU. Vi får ein heilt ny, flott veg med høg standard. Ein kan ...
Lars Svein Valderhaug 2 dager siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Terje SundsbøFor absolutt siste gong! Når Romsdalsaksen har medført statleg E39-bru til Lønset, trur du då det blir bygd nytt løp ...

Mest aktive

 • Terje Sundsbø 64 comments
 • Lars Svein Valderhaug 38 comments
 • Lama Vik 22 comments
 • Jan Rune Haukvik 22 comments
 • Vidar Hölm 13 comments
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte