fbpx
Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen, Molde
Leserinnlegg
Rasmus Rasmussen, Molde
10 juni 2021 14:30
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Motstanderne av Møreaksen stoler ikke på de utredningene som er gjort vedrørende alternativene for kryssingen av Romsdalsfjorden. Fagetater, ikke minst Statens Vegvesen, blir uthengt som lobbyister, og beskyldt for å konstruere utredninger ut fra et ønsket svar. Til og med en profilert fylkespolitiker driver målbevisst en slik kampanje for å diskreditere fagetatenes arbeid.

Det påstås altså at de faglige utredningene er rigget slik at konklusjonen skal bli som bestilt. De faglige metodene er ikke valgt ut fra hva som teoretisk er mest korrekt, men ut fra hva som lettest gir ønsket konklusjon. Forutsetningene er ikke de som synes å være mest relevante for de angjeldende alternativene, men tilpasset det resultatet man helst vil ha.

Våre utdanningsinstitusjoner er dermed ikke annet enn opplæringsanstalter for korrupte byråkrater, og norske offentlige utredninger (NOU) fremstår kun som et spill for galleriet, som våre politikere aller helst bør overse.

Om dette stemmer, slik enkelte politikere synes å mene, så er det ikke rart at Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug uttalte på partiets landsmøte at Frp skal «stå opp mot ekspertene». I så fall bør Frp også satse på en kraftig oppgradering av etikkutdanningen ved norske høyskoler og universiteter. Politikerne bør selv gå foran med et godt eksempel, og innføre et obligatorisk kurs i etikk for alle stortingsrepresentantene.

Eller kanskje er det naivt å tro at slik etikkutdanning vil påvirke politikere som åpenbart målbevisst ønsker å bringe i vanry fagetater når deres konklusjoner ikke harmonerer med egne ønsker? Da blir det lettere å sanke stemmer og fyre opp under den misnøyen enkelte politikere baserer seg på. En nylig og svært motvillig avgått amerikansk president benyttet seg av akkurat samme tvilsomme metoder.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Gunnar Nesseth · 1 måneder siden
  Hovedutfordringen er ikke de statistikkene og dataene som legges frem av seriøse foretak som Fagetater, ikke minst Statens Vegvesen. Problemet er de dataene og behovene som IKKE legges frem. Møreaksen har langt fra flertall blant folket! Og skape en samlet arbeids- og bo region, ved å knytte mellom 2-3000 romsdalinger nærmere Ålesund, er en meget drøy tanke med en investering på 25-35 milliarder. I det store bildet er den faktisk helt uinteressant. Flesteparten av de som må betale bom til dette prosjektet skal fra Sunnmøre og videre til Bjorli og videre nedover Gudbrandsdalen. Det er Fakta! Med dette som bakteppe lytter ikke de folkevalgte politikerne til behovene hos flertallet i folket og ikke minst industrien her i fylket! Nærmere 80% av vedlikeholdet av veier i vår region er forsømt! Da blir akser og faster til titalls milliarder luftslott. Vi som har kjempet for utbedringer av utdaterte kryssløsninger og dårlig asfalt blir ikke hørt, selv etter over 25 års kamp. Politikerne drømmer og har glemt hvorfor de fikk folkets stemme!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Gunnar Nesseth Det er ikke hensiktsmessig å utrede like detaljert alternativer som er utelukket av to tidligere samferdselsministre fra Frp.

   Det er mange grunner for at man ikke lenger utreder Romsdalsaksen – Toppsjefen i Vegvesenet, Ingrid Dahl Hovland sier: 
   «Å gjøre en endring på trasevalg nå, vil sette dette prosjektet mange tiår tilbake i tid, understreket vegdirektøren, og kom med følgende melding til de som mener det fortsatt er verdt å utrede Romsdalsaksen. Det er ikke mulig å få til en oversjøisk løsning i Romsdalsaksen, som ikke vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern, samt det med friluftsliv.»

   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/08/Vegdirekt%C3%B8ren-%E2%80%93-%C3%85-gj%C3%B8re-en-endring-p%C3%A5-trasevalg-n%C3%A5-vil-sette-dette-prosjektet-mange-ti%C3%A5r-tilbake-i-tid-24090930.ece

   Hensikten med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Det gjør ikke Romsdalsaksen.

   De som skal fra Sunnmøre til Bjorli må betale de samme bompengene om Romsdalsaksen bygges, en utbygging som er dyrere enn Møreaksen.

   Når det gjelder meningsmålingene og folkets ønsker, så kan du lese denne: 
   https://www.rbnett.no/meninger/2021/06/07/M%C3%B8reaksen-Egeninteresser-og-meningsm%C3%A5linger-24082256.ece
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Gunnar Nesseth · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Jeg forstår en ting. Selvsagt kan ikke de som får en veistubbe til mellom 26 og 36 Milliarder takke nei til det. Men, ingen vil betale bompenger for krysninger de IKKE kjører når de skal til Bjorli eller nedover Romsdalen. Vi kommer ikke bort fra at flertallet i folket ikke vil det. Det er Fakta! Ei heller bygge disse fjordkrysningene på et så tynt trafikkgrunnlag. Fergefri E39 er fult mulig å få til uten å krysse Moldefjorden- til en helt annen pris! Det er ingen faginstans eller Vegvesen som ser på (eller legger frem) det. Trist! Det er dette overformynderiet folk reagerer på fordi flertallet av velgerne til politikerne som arbeider med saken, ikke støtter Møre- eller Romsdals aksen. Vi vil ha tryggere vei rundt oss og bedre vedlikehold av eksisterende veinett- og en solid trasé forbi alt dette og nedover Gudbrandsdalen. Det er dette saken burde handlet om. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Gunnar Nesseth Man betaler  selvfølgelig bompenger kun på de strekningene man kjører. Om du ikke krysser fjorden, så betaler du heller ikke bompenger for det. Hvor har du det ifra?

   Møreaksen er en billigere trasé enn Romsdalsaksen, og raskere for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden, dvs. lokaltrafikken. Man bygger ikke ny vei for et lite mindretall på gjennomreise. Bompengene for Romsdalsaksen vil altså bli større.

   Fergefri E39 bygges for å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Den bygges ikke for raskest mulig vei til Østlandet. Det er ikke dette saken handler om.

   Merk deg at det er færre ulykker pr. km. i tunnel enn på vanlig vei.

   Her kommer bommene:

   En mellom Breivika og Digerneset

   En mellom Dragsundet og toppen av Ørskogfjellet.

   En mellom Ørskogfjellet og Vik i Vestnes

   Bomstasjon for undersjøisk tunnel fra Vik

   Bomstasjon for hengebrua inn mot Julbøen

   En mellom Julbøen og Molde.

   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/10/Seks-bomstasjoner-skal-kreve-inn-fire-milliarder-24105637.ece
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Gunnar Nesseth · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Terje. Det er ganske naivt å tro at Møreaksen (Molde) skal dekkes av trafikantene til- og fra Rosebyen m/omegn. Hvor lenge tror du et trafikkgrunnlag på rundt 2500 biler skal klare å betale de 25 milliardene av veistubben som går til Molde? Jeg las et sted at bom på "aksen" vil koste 1,4*dagens fergesatser = 287 kroner. Det betyr at med dagens trafikkgrunnlag så vil det ta rundt 25 000 år å betale ned gildet!? Denne beregningen er romslig med en rabatt på 3000 år i trafikkøkning og prisstigning. Hvem tror du må betale resten?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Gunnar Nesseth Det er 6 bomstasjoner, som hver krever inn bompenger til å dekke inn kostnadene på de ulike strekningene. Det er ikke én felles bomstasjon som skal kreve bompenger for hele strekningen.

   Hvis du hadde giddet å lese linken jeg ga, så ville du ha forstått. Det er derfor sikkert også fåfengt å gi deg en ny link med enda mer informasjon:

   https://www.smp.no/meninger/leder/2021/06/11/Et-tilbud-en-ikke-b%C3%B8r-si-nei-til-24109460.ece
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
  Snakk om fordummande innlegg! Kan du, Rasmus Rasmussen, garantere at ingen i vegvesenet har misbrukt stillinga si til å gi Møreaksen ufortente og direkte feilaktige fordelar framfor Romsdalsaksen for å parkere Romsdalsaksen? Å hevde at det har skjedd i aksesaka er då ikkje det same som å mistru heile Statens vegvesen! Korleis kan du vere sikker på at det ikkje har skjedd?

  Kom på bana sjølv, Rasmussen, og ikkje gøym deg bak din «stedfortreder»!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Har eg ikkje lov å påpeike det uheldige i at Rasmussen ikkje svarar i kommentarfelta? Det fortener eg adjektivet «tungnem» for? Du er så sjølvrettferdig at det luktar lang vei! 

   Det speler liten rolle kven som har juksa? Du har ei merkeleg haldning til juks i ein statleg organisasjon! Du må gjerne vente på Riksrevisjonen. Det har ikkje eg tenkt å gjere. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Hvorfor kan du ikke akseptere at noen ikke deltar i sosiale medier og i kommentarfeltene? 
   Du vet at Rasmussen ikke deltar i kommentarfeltene, men insisterer likevel på at han skal svare deg der. 
   Jeg mener «tungnem» da er en dekkende beskrivelse. Hvilken rett har du til å kreve at andre skal svare deg i et medium de ikke deltar i?

   Utredningene er ikke enmannsverk, det er fra etaten Statens Vegvesen. Derfor spiller det liten rolle hvilken person som eventuelt har jukset. Jeg har oppfattet at du mener noen har jukset. 
   Jeg håper du respekterer at jeg avventer et svar fra en uavhengig kompetent instans for å avgjøre dette spørsmålet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg vonar du respekterer at eg tykkjer det er bortkasta tid og krefter å «diskutere» med deg. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Det respekterer jeg, hvis du holder det du lover.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg kommenterer ikkje dine innlegg og kommentarar, og du kommenterer ikkje mine. Ok?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Martin Louis Hauger · 1 måneder siden
  🥱🥱🥱🥱🥱
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Martin Louis Hauger Anbefaler deg å legge deg nedpå på en stund og få deg en god søvn, så kan vi andre håpe at du har noe saklig å bidra med.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Petter E. Olsen · 1 måneder siden
  Det er mange sør og nord i fylket som mistenker at SVV i Molde har egeninteresse av å få gjennom Møreaksen,  og at de har en viss samrøre og interessefellesskap med enkelte politikere fra Romsdal. Det kan jeg godt forstå når man ser på alle krumspring som har skjedd angående Møreaksen opp gjennom årene. Skulle det være riktig lar det seg uansett  neppe bevise.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Petter E. Olsen Det er ikke lenger noe SVV i Molde, utbyggingsavdelingen ligger nå i Bergen.

   Tidligere var Frank Sve (Frp) en sterk forkjemper for Møreaksen. Og to samferdselsministre fra Frp har svært tydelig valgt Møreaksen som trase. Er det deres krumspring du sikter til?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø I ditt hovud er det ei dødssynd å endre standpunkt om ein innser at ein er på feil kurs, ikkje sant, Sundsbø? Det er betre å køyre på grunn enn å endre kurs, ikkje sant? Eller misbruker du og andre Møreaksen-fanar at ein politikar endrar oppfatning? Ja, det er tydeleg, for du kallar dette krumspring. Etikk og moral er ikkje di sterke side, Sundsbø.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Petter E. Olsen · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Så Statens Vegvesen - Avdeling Møre og Romsdal Region Midt, som ligger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 i Molde, hva driver de med tro?
   Og 20.05.2019 skrev rbnett følgende:  "Det blir også opprettet fem regionale senter som blant annet skal ha ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Disse sentrene blir opprettet i Molde, Bodø, Leikanger, Arendal og Lillehammer.
   Det vil dermed skje med utgangspunkt i der vegvesenet i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene veg og transport og samfunn."
   Ellers trodde også jeg for ganske mange år siden at Møreaksen kunne være en god ide. Til jeg forsto hvilken omvei det ville bli i milevis med undersjøiske og andre tunneler som man i dag helst vil unngå å bygge, og som vil få vanvittige drifts- og vedlikeholdsutgifter for all fremtid. Og at utviklingen har gått sin gang slik at det nå er fullt mulig å få en for de aller fleste mye bedre oversjøisk løsning til lavere pris og lavere driftsutgifter. For meg personlig som krysser Romsdalsfjorden en gang eller to i året spiller kryssingen ingen rolle, jeg kan like gjerne kjøre om Dombås. Jeg er mest opptatt av nytten for samfunnet som helhet, ikke hva som gagner Moldes behov for fastlandsforbindelse til øyene sine. Det behovet må løses på annet vis. klarer Nordøyane det så kan også Molde klare det.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Dine argumenter er absurde. Det er ikke dødssynd å endre standpunkt. Men å endre standpunkt for å tekkes protestgrupper framfor å holde egne valgløfter synes jeg ikke om. Det kaller jeg krumspring.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Petter E. Olsen Statens Vegvesen Region Midt Molde Kontorsted holder til i Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde. Din referanse til gamle St. Carolus gjelder ikke lenger. Fordi det meste av SVV i Molde er flyttet ut. Vi er nå i 2021, ikke 2019.

   Det er Romsdalsaksen som er omvegen, Møreaksen er den korteste og raskeste for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden.

   Møreaksen er også den billigste, og har størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

   Møreaksen gir også fastlandsforbindelser til Otrøya og Aukra, uten at det går på bekostning av fylkeskommunale midler. Det klarte ikke Nordøyvegen.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Jeg støtter dette oppropet.
Jeg støtter oppropet. 
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Terje SundsbøBetyr det at du går bort ifra gårsdagens uttalelse:«Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens Vegvesen mener jeg vi ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Lars Svein ValderhaugJeg sier jo at du ikke anklager noen for korrupsjon, heller ikke Statens vegvesen. Hvorfor bringer du da korrupsjon inn ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Terje SundsbøLær deg logikk og å lese, Sundsbø! Jeg sier at jeg ikke anklager STATENS VEGVESEN for korrupsjon, din kverulant! Men ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
@Lars Svein ValderhaugDu nevner korrupsjon hele 8 ganger i ditt avisinnlegg. Og du har nevnt korrupsjon minst 7 ganger i dine kommentarer ...

Mest aktive

 • Terje Sundsbø 188 comments
 • Lars Svein Valderhaug 126 comments
 • Lama Vik 37 comments
 • Jan Rune Haukvik 30 comments
 • Vidar Hölm 28 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte