Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Rasmus Rasmussen
Ytring
20 mars 2023 11:40
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Odd-Østen Hurlen misliker at Sunnmørsposten slipper til mine meninger, og undrer seg på hva denne moldenseren bygger sine konklusjoner om Møreaksen på.

Jeg kan forsikre om at jeg ikke bedriver privat synsing slik som enkelte andre. Jeg forholder meg til de faglige utredningene, som er gjenstand for ekstern kontroll og nå gjennomgår den svært rigorøse KS2-analysen.

annonse

Hurlen representerer transportbransjen, og er bekymret for høydeforskjellene på Møreaksen. En 14,5 km lang undersjøisk tunnel med dybde 326 m.u.h. og maksimal stigning 5%. Til sammenligning vil Boknafjordtunnelen på Rogfast (også en del av Fergefri E39) bli 26,7 km lang, med en dybde på 392 m.u.h. Er ikke høydeforskjellene på Eksportveien over Ørskogfjellet og opp Romsdalen til Bjorli et større problem enn høydeforskjellene på Møreaksen? Jeg vil ikke kalle Hurlen navlebeskuende, men det er flere hensyn å ta enn lastebileiere på Sunnmøre som ønsker å unngå motbakker nordover.

Hurlen mener at Romsdalsaksen er mer horisontal. Men en oversjøisk løsning på Romsdalsaksen er ren utopi, den vil aldri kunne tilfredsstille kravene til seilingshøyde inn til Åndalsnes. En variant med undersjøisk tunnel er mulig, men Romsdalsaksen vil uansett være en omvei for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Man bygger ikke en ny vei for et lite mindretall på gjennomreise, selv om det inkluderer noen lastebiler fra Sunnmøre som skal videre nordover. Det vil være sneversynt.

Om Hurlen ønsker en mer horisontal løsning, så finnes et omkjøringsalternativ på Møreaksen med gratis ferge Brattvåg-Dryna, som med resten av Møreaksen inn til Molde neppe vil ta lenger tid mellom Ålesund og Molde enn dagens raskeste rute, som går over Ørskogfjellet. Da vil Hurlen oppdage at det finnes lastebiler ute på øyene i Romsdal også, og at Møreaksen faktisk i tillegg gir fastlandssamband til både Otrøya og Gossen. Noe Romsdalsaksen ikke gjør.

annonse

Disse fastlandssambandene er én av grunnene til at Møreaksen er valgt som trasé for Fergefri E39 over Romsdalsfjorden. Tre påfølgende Storting og fire ulike regjeringer, samt fylkestinget og alle berørte kommuner har valgt Møreaksen. Alternativet er ikke Romsdalsaksen, men fortsatt ferge.

Med ferge er E39 over Romsdalsfjorden stengt 85% av tiden, mens veien alltid er åpen med Møreaksen, som altså også er den korteste traséen for flertallet. Fergekøer koster samfunnet mange hundre millioner årlig, mens en alltid åpen vei gir en enormt økt fleksibilitet av gigantisk verdi, også for lastebileiere. Med Møreaksen erstattes hele tre fergesamband.

Romsdalsaksen erstatter bare ett av disse store fergesambandene. Romsdalsaksen vil ha et langt mindre trafikkgrunnlag enn Møreaksen. Når broen over Langfjorden kommer, så forsvinner dessuten en vesentlig del av dette trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen, unntatt noen vogntog med returlast fra Sunnmøre til Sverige som Holen er bekymret for. For størstedelen av trafikken er Romsdalsaksen omveien.

Av flere grunner er Romsdalsaksen ikke alternativet til Møreaksen, men fortsatt ferge. Ingen ønsker årlige fergeopprør til evig tid, etter hvert som fergetilbudet stadig strupes. Det hjelper ikke med gratis ferge når den ikke går. Ferger er dessuten svært lite energieffektive. Møreaksen er som nevnt den demokratisk valgte traséen for Fergefri E39, og er det alternativet som har størst samfunnsnytte. Da er mer enn bare lastebilene fra Sunnmøre hensyntatt.

Næringslivsledere fra over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning har signert et opprop med krav om rask realisering av denne vedtatte traséen på Fergefri E39 mellom Ålesund og Molde. Erfaringene fra andre fergeavløsningsprosjekter viser at når fergene forsvinner, eksploderer lokaltrafikken. Konsekvensene av Møreaksen er viktigere enn selve byggekostnaden. Når bompengeperioden er over, er Møreaksen uslåelig.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  I tillegg til at omveien ble solgt inn på feilaktige/sviktende premisser (felles bo- og arb. marked, kost- nytte effekter), så neglisjeres noe så enkelt som at det nå råder en ny tid, ny informasjon, med nye føringer og krav.

  Og flytebro/oversjøisk alternativ mellom Hjelvika og Lønset/Hjelset har under mer eller mindre styring og kontroll fra MA, SVV & Co, kun blitt delvis/panisk utredet.

  Dvs. under styring av mer eller mindre den samme gjengen som på forhånd hadde kjempet for «barnet» sitt i flere år før fergefri kyststamvei ble lansert (ref. firmaet Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S, nå Møreaksen AS).

  Altså «bukken og havresekken».

  I disse etterhvert paniske haste utredningene for å demme opp mot trykket fra befolkningen i fylket, ble det blant annet lagt inn ett fiktivt behov for en ekstra, parallell bro til den forholdsvis nye Tresfjordbroa.

  Kostnader med denne fiktive broen, parallelt til Tresfjordbroa, samt nye traseer til denne fiktive broen, ble av MA, SVV & Co tillagt til flytebro/oversjøisk alternativet for strekningen mellom Hjelvika og Lønset/Hjelset (forstå det den som kan).

  I tillegg ble en uønsket og samtidig uforståelig lang undersjøisk tunnel mot Molde tillagt til flytebro/oversjøisk alternativet.

  Begge deler tydeligvis for å legge hinder/øke kostnadene til en brysom konkurrent.

  I tillegg så ble krysningspunktet opp mot den beste løsningen sett i forhold til målet for strekningen Ålesund - Bergsøy, flyttet inn mot Molde sentrum. Dvs. unødvendig langt vest.

  Alle disse «kreative» og fordyrende grepene ifbm. forannevnte paniske haste utredninger, fremstår rett og slett som oppkonstruerte /fiktive behov som MA, SVV & Co tilsynelatende i samspill ordnet på bakrommene.

  Da hjelper det lite med eksterne firmaer for kvalitetskontroller.

  MA, SVV & Co har tilsynelatende gjort det dei kan for å fremme sitt «barn» og for å legge hinder for mer fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

  MA, SVV & Co har tilsynelatende aldri sett på muligheter med de mest fremtidsrettede alternativene til flytebro/oversjøisk løsningen RA. Heller tvert imot, der fokuset tydeligvis har vært å redde sitt eget «barn».

  Det mangler rett og slett en uhildet og fullverdig utredning, der man ser med positive øyne og en fremoverlent holdning på mulighetene med ett flytebro/oversjøisk alternativ

  ÅDT over Romsdalsfjorden er nå 2292 (2022 tall) og trolig fallende.

  Samtidig så er fokuset endret fra ÅDT til Verditransport-trafikk, forkortet VDT. Der samfunnsnytten av en vei måles ut fra hvor store verdier som transporteres langs veien, ikke bare antall biler.

  Som en lokalvei mellom to lokale pkt. som f.eks. mellom Tomrefjord og ut på Otrøya, eller mellom Otrøya og Rådhustrappen i Molde har man nok med skylapper på og luen godt tredd nedover hodet, rett i at man kan spare 14. min. Sikkert enda mer tid også.

  Men her misleder enkelte bevist at målet var en stamvei mellom Ålesund og Bergsøy, ikke en lokalvei mellom Tomrefjord, Otrøy og Rådhustrappen i Molde.

  Å hevde 14. min besparelse er basert på ett flyttet mål og dermed helt irrelevant sett opp mot mer fremtidsrettede og bærekraftige løsninger som virkelig vil medføre spart reisetid mellom målene.

  Også alle ulempene som omveien vil medføre underkommuniseres.

  Listen over negative konsekvenser er lang (ikke tilrettelagt for myke trafikanter, slusing av gjennomgangstrafikk gjennom by/tettsted, enorme stigninger/høydemeter osv.)

  Som det overordnede målet med å bygge en fremtidsrettet stamvei, mellom Ålesund og Bergsøy, som både skulle korte ned på reisetid, være fremtidsrettet og bærekraftig, fremstår omveien mer og mer som en total skivebom, sett opp mot disse målene.

  Man setter rett og slett ikke i gang uønskede gigantomani prosjekt til flere ti-talls milliarder, for noen få, når ett soleklart flertall av befolkningen foretrekker dagens ferge løsning fremfor steinalder prosjektet.

  Ref. igjen til Norstat-målingen der over 4000 personer ble intervjuet og der ett soleklart flertall ønsket en oversjøisk løsning fremfor en løsning bestående av milevis med tunneler/undersjøiske tunneler.

  Fortsatt ferge, altså dagens løsning kom vesentlig bedre ut enn omveien.

  Og med omveien er det snakk om en av verdens dypeste undersjøiske tunneler for kjøretøy mellom Tomrefjord og Otrøy, en undersjøisk tunnel som i tilfelle må bygges med to løp og totalt fire felt. Ikke pga trafikkmengde, men pga sikkerhetskrav. Derfor også utopi kostnader i flere milliard klassen.

  Det samme kan sies om hengebroen tilbake over Julsundet. Altså mellom Otrøya og Molde vest. Den må også dimensjoneres som ei bro beregnet for fire felt. Ikke pga. trafikale behov, men av styrke behov.

  Alt dette for å havne på feil side av Molde sentrum i forhold til dagens løsning,

  Tar man i tillegg med resten av listen over ulempene med omveien, må man virkelig ha sterke tilknytninger til Otrøya for å kjempe for en slik omvei.

  Og til hvilken pris?

  Hvis man løfter blikket fra KS2/del 1. Altså den strekningen det er desidert minst behov for. Dvs. Del 1, strekningen Tomrefjord, ut på Otrøya og tilbake over Julsundet, til Molde Vest, for så å legges i tunnel på tunnel for å dukke opp like ved dagens fergekai. Altså Molde øst, vil man fort innse at omveien vil generere behov for en oppgradering av flere «tilknytningstraseer», samt også nye «tilknytningstraseer».

  Herunder tunnel mellom Tomrefjord og Tresfjordbroa (en tunnel som ble solgt inn i de opprinnelige planene og senere fjernet med ett pennestrøk, mer eller mindre over natten for å fiktivt senke kostnader.

  Behovet ble derimot ikke fjernet.

  Behov forsvinner rett og slett ikke like enkelt som en setning.

  Ny trase/tunnel trasé for denne strekningen er like nødvendig hvis omveien mot all sunn fornuft skulle bli påbegynt. Her savnes virkelig at blikket løftes, der man blir informert om samtlige konsekvenser som omveien vil medføre.

  Til tross for at omveien stadig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, selges prosjektet inn som ett helhetlig prosjekt når det passer seg best. Og det til tross for at så langt er det den minst viktige, men mest styrende delen av denne omveien, fokuset har stått på.

  Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at her haster det for MA, SVV & Co med en oppstart av den minst viktige delen.

  Dette slik at bordet fanger.

  Blir den delen som fylket definitivt trenger minst, påbegynt, vil resten etterhvert nødvendigvis tvinge seg frem.

  Da spiller det ikke noen rolle lenger hvor lite fremtidsrettet og lite bærekraftig dette gigantomani prosjektet er.

  Heller ikke til hvilken pris.

  Noe å tenke litt over?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Kloke ord og sant. Venter i spenning på bortforklaringer og framhelligelse av MA, og sterk ovebevising fra en(kelte) om at RA for lengst er ute av bldet og mer blablabla :)  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Takk, hyggelig. 
   Sparringspartneren til RR kommer nok med sin forunderlige versjon. Lykken er at jo mer disse to skriver, jo mer åpenbarer galskapen med gigantomani prosjektet seg. Slik sett må dei gjerne bare fortsette. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og går i tunnel bak Molde sentrum og kommer ut ved Bolsønes på Fuglset, øst for dagens fergeleie. Bare 40% av trafikken over Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Romsdalsaksen kommer på feil side i forhold til hvor flertallet skal, og har et langt mindre trafikkgrunnlag. Man bruker ikke ti-talls milliarder for noen få.

   Trafikken på de tre fergestrekningene som Møreaksen erstatter er over dobbelt så stor som trafikken opp Romsdalen på Eksportveien.

   En stort flertall av velgerne har stemt på de partiene som kjemper for Møreaksen. De tvilsomme meningsmålingene utført på oppdrag av en liten pressgruppe er for lengst utdatert.

   Om svertekampanjer mot Møreaksen før meningsmålingene:

   https://www.tk.no/terje-tovan-og-mum-sin-desinformasjonskampanje/o/5-51-985132.

   Om total ignorering av faglighet i meningsmålingene:

   https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106.

   Om folkemøter uten oppslutning:

   https://www.tk.no/terje-tovan-og-mums-aksjoner/o/5-51-1137288.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kan du ikke for en gang skyld komme med linker til anet enn andres meninger og innlegg her og der? Kom med ferske linker ang MA, Kom med ferske fakta om MA - unngå å hele tiden holde deg i fortidens uintressante debatter, for lengst ferdige...  Kom med note nytt, februar, mars nytt fra SSV eller regjering!  Vis oss fakta pr dd. på det du skriver og påstår...  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Har du ikke forstått at jeg her svarer på Finnøy sin kommentar, hvor han refererer til en tidligere markedsundersøkelse? Mine linker er ferskere enn denne undersøkelsen. Du mener altså at denne markedsundersøkelsen er gammel og uinteressant?

   Når det gjelder nyere fakta fra i år, så har SVV avvist Frank Sve (Frp) sin løgn om at Møreaksen er stoppet: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ingen-stoppordre-for-moreaksen?publisherId=17847490&releaseId=17955776

   Enda ferskere nytt er at samferdselsutvalget i fylket har behandlet KS2-analysen og gått inn for videre arbeid med Kjerringsundet, som forutsetter at Møreaksen bygges: https://www.rbnett.no/nyheter/i/WR8zya/vi-maa-unne-folk-paa-oeyene-aa-faa-fastlandsforbindelse

    
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Mener virkelig RR at fylket er tjent med å prioritere en av folk flest uønsket «firefelts» omvei fra Tomrefjord, ut på/via Otrøya og videre rett gjennom Molde by (ref.Norstat-undersøkelsen), til flere ti-talls milliarder (hvis blikket løftes litt), med en ÅDT på langt under 3000? Der han argumenterer med at lastebil/transportnæringen kan ta andre veier? Hva i all verden?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Det var studenter på transportlinjen som utførte tellingene, under ledelse av faglærerne i transportfag. Rasmussen hadde ikke ansvar på dette fagfeltet.

   Hva er det du forsøker å si med din useriøse kommentar?

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Ok så det du i realiteten sier basert på trafikkmålingene og den minimale trafikken pr i dag så er hele MA prosjektet dødfødt og vi klarer oss godt med dagens fergeløsning, helt greit det :)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Ang. denne trafikk tellingen som ble utført av studenter ved DH i Molde, der RR hadde sin arb. plass,

   Det finnes vel ikke muligheter for en rød tråd her?

   Her har det vært ryddig og avklarende med en fremlegging av denne rapporten.

   Dette sett opp mot hvilket nivå det var på denne rapporten, hvem som kunne ha/hadde befatning/tilgang til prosessene rundt rapporten og ikke minst hvem som verifiserte slutt versjonen av denne rapporten.

   Du er jo flink med å legge inn linker/info.  ellers, så kanskje du kan bidra her? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Espen Heitmann Trafikken på de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på Eksportveien. Dermed - med din måte å konkludere på -  er det vel utbedringer av Eksportveien som er dødfødt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Der var også ansatte på helsefag på DH da transportfagstudentene foretok sine trafikktellinger, de hadde også sin arbeidsplass der. Hvilken rød tråd er det du sikter til?

   Hvem som var de fagansvarlige på transportfag den gangen har jeg ingen oversikt over, men professor Arild Hervik jobbet jo aktivt den gangen på DH.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Hvem av folk flest ønsker å betale opp mot 500,- (t/r) pr. dag for å få kjøre en uønsket omvei?

  Hvem har mulighet til det?

  Og hva blir totalsummen hvis man legger til kostnadene for tunnel strekningen mellom Vik og Tresfjordbroa, samt mellom Vik og Sunnmøre (Fremstedal?)?

  De to traseene Vik - Tresfjordbroa og Vik - Sunnmøre må jo nødvendigvis bygges hvis omveien skal bygges.

  Bomkostnader i størrelsesorden orden opp mot 500,- (t/r) gjelder kun for selve fjordkryssingen, dvs. KS2/del 1.

  Det er med andre ord flere traseer som må på plass for i det hele tatt å kunne begynne på selve fjordkrysdingen.

  Hvordan i all verden kan noen mene at dette legger grunnlag for felles bo- og arb. marked.

  Fundamentet til omveien har rett og slett smuldret bort.

  Eller enda verre, fundamentet har manglet fra første dag.

  Luftslottet er rett og slett bygget på luft.

  Finnes det i det hele tatt ett eneste argument igjen for å begynne på dette av folk flest uønskede gigantomani prosjektet?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Møreaksen er den raskeste traséen. Kostnadsøkningen er den samme på Møreaksen som på alle andre samferdselsprosjekter, dvs. også Romsdalsaksen, som er en omvei for de fleste, og gir ikke fergeavløsning til Otrøya og Gossen, hvor det bor flere enn på Nordøyene.

   I KS2-analysen legges det til grunn at hele denne generelle kostnadsøkningen utelukkende blir finansiert med økte bompenger. Dvs. at statens bidrag til veibygging er upåvirket av kostnadsanslagene. Hva hvis det nye kostnadsanslaget viste en reduksjon, større enn opprinnelig bompengefinansiering. Da vil bilistene få betalt hver gang de passerer en bom på Møreaksen. Slik er det selvfølgelig ikke – her er utgangspunktet for KS2-analysen svært tvilsomt.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Her repeterer du tøvet ditt. Skal tro om du noensinne vil evne å skille mellom en lokalvei og en stamvei. Trolig aldri. Uansett omveien er og forblir en omvei, uansett hvor mye du måtte kjempe for fastlandsforbindelse til Otrøy. Kunne det være en ide å snu litt på taktikken? Kanskje kalle en spade for en spade og begynne å kjempe for en lokal løsning til Otrøya. Hadde dere holdt dere til den opprinnelige planen, ville en slik lokal fastlandsforbindelsen trolig vært godt i gang nå. Kanskje også ferdigstilt. Uansett, det er ingen skam å snu. Omveien har krasjlandet og det er nå på tide å ta det innover seg. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Bom 245,- for en retning, dvs. for en liten del av strekningen.

  Eller passer det bedre med skivebom?

  Dvs. 490,-  t/r for den minst ønskede og minst nødvendige delen av strekningen?

  Videre fra KS2/del 1, dvs. Vik i Tomrefjord - Bolsønes i Molde, må det nødvendigvis i tillegg inn en tunnel/trase mellom Vik og Tresfjordbroa. Dagens fv661 som snirkler seg langs husvegger, inngangspartier og hustrapper, kan ikke aksepteres som en løsning mellom Tresfjordbroa og Vik i Tomrefjord ifbm. ny stamvei gjennom fylket vårt. Pris? Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og ny tunnel/trasé fra Vik mot Sunnmøre (Fremstedal?). Pris, Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og hvordan blir det rundt Tomrefjord, over Nakkedal, rundt Fiksdal, rundt Rekdal? Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og i tillegg kommer bypakken i Ålesund der det allerede er kommet opp bomring.

  Det er også skissert bommer/bomsnitt i Brusdalen og over Ørskogfjellet. Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og hva med en ev bypakke for Molde Risikerer man at det kommer bommer der? Bomsnitt/bomkostnader for strekningen mellom Bolsønes og Hjelset?

  Skal tro hvor mye det vil koste kun i bomutgifter å dagpendle mellom f. eks. sykehuset i Ålesund og sykehuset på Hjelset?

  Hvor ble det forresten av felles bo- og arb. marked?

  Sladdet versjon:

  https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/nyhetsarkiv/her-er-ks2-rapporten/
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Basert på presseoppslagene virker det som at de faglige utredningene Statens vegvesen har presentert om trinn 1 på Møreaksen har vært svært gode. Det ser ut til at den eneste viktige innsigelsen fra den omfattende og grundige kvalitetssikringen er at Møreaksen rammes av nøyaktig de samme kostnadsøkninger som alle andre samferdselsprosjekter i Norge. En kostnadsøkning som skyldes Russlands invasjon av Ukraina og krigen der. Det må være betryggende å vite at uten Putins krigføring, så ville det knapt vært innsigelser mot analysene til Statens vegvesen for Møreaksen.

   De samme presseoppslagene gir også inntrykk av at Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, som har utført KS2-analysen, legger til grunn at hele denne kostnadsøkningen skal dekkes inn utelukkende av økte bompenger. Det er godt mulig at på dette punktet er det kvalitetssikrerne som tar feil.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Roger Dragseth · 2 måneder siden
  Den store prisstigningen innen bygg- og anleggsbransjen treffer Møreaksen knallhardt, skriver Sunnmørsposten (for abonnenter).

  Strekningen Molde – Vik i Vestnes stiger med rundt fem milliarder kroner i forhold til utgangspunktet som Statens vegvesen la til grunn, ifølge en rapport som avisa har fått tilgang til.

  Kostnadsrammen for denne strekningen er nå på 25,6 milliarder kroner, ifølge Sunnmørsposten. Opprinnelig skulle strekningen koste rundt 20 milliarder kroner.

  Sunnmørsposten skriver at prisen på alle nye vegprosjekt her i landet stiger med så mye som 22 prosent i gjennomsnitt.

  Rapporten som fastslår kosnadsøkningene, er en helt fersk såkalt «KS2-rapport». KS2 står for «kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag» og er den siste kontrollregningen på prisene på et prosjekt før man sender bompengesøknad til Stortinget. Rapporten er gjennomført av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, ifølge Sunnmørsposten.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Roger Dragseth Kostnadsøkningen på Møreaksen er akkurat som på alle andre samferdselsprosjekter. Altså nøyaktig som forventet, ifølge Statens vegvesen.

   Det samme problemet som fellessykehuset på Hjelset nå har, med kostnadsøkning større enn den automatiske kompensasjonen for generell prisstigning. Hva tror du skjer der?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  RR slår seg i starten på sitt innlegg, selvhevdende på brystkassen og hevder at han ikke kommer med private synsinger.

  Og i samme åndedrag slenger RR på «noe som enkelte andre derimot bedriver».

  Sparringspartneren TS påstår også stadig, like selvhevdende at «alt» alle andre skriver er feil, og at det han selv skriver og refererer til, er faktabasert og seriøst.

  Og repeterer stadig vekk selv private synsinger og udokumenterte påstander.

  Spesielt vedr. trafikkbildet i Molde.

  Men også ifbm. andre temaer.

  I ene setningen hevder f.eks, TS at konsulentselskaper har integritet og i neste undergraver TS f. eks. Norstat- undersøkelsen. En undersøkelse der over 4000 ble intervjuer og der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet.

  Mener RR & TS at Norstat ikke har integritet og at Norstat er en useriøs aktør?

  Både RR & TS blir stadig tilbakevist på sine påstander, men repeterer stadig med sine forunderlige vrier på fakta.

  Og når TS viser til en trafikktelling foretatt i regi av studenter ved DH i Molde, der RR hadde sin arb. plass i en årrekke, tøver TS dette bort, når kvaliteten på denne rapporten blir etterspurt.

  Fakta ble plutselig ikke så interresant lenger.

  Heller ikke seriøsitet.

  Det er godt mulig at RR ikke hadde en finger med i spillet ifbm. denne tellingen, men hvor forsvant seriøsiteten? Hvor forsvant den selvhevdende fakta påstanden?

  Fakta gjelder tydeligvis bare en vei.

  Og det viser jo seg at TS & RR stadig henviser frem og tilbake til hverandre i sin iver etter å fremstå som faktaorienterte og seriøse.

  Spesielt troverdig av RR & TS

  Neppe.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Rasmussen viser til de eksterne faglige utredningene, som gjennomgår ekstern kvalitetssikring. Andre kommer med udokumenterte påstander, dvs. privat synsing.

   Jeg viser til at de meningsmålinger Norstat har utført etter Terje Tovan sine premisser, er svært tvilsomme. Det er altså MuM og Tovan som kritiseres, ikke Norstat.

   Jeg viser til de offisielle trafikktellingene, som Statens vegvesen har lagt til grunn. Så nevner jeg at resultatene der er ganske lik tellinger helt tilbake fra 80-tallet. Disse gamle tellingene finnes ikke tilgjengelig elektronisk på nett. Du mener disse tellingene er tvilsomme, fordi Rasmussen jobbet også på DH, på lik linje med eksempelvis fagpersonell på helsefag?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
  Er ikke overrasket at Hurlen ikke liker meningene hans. Liker var kanskje feil ord. Oppfatter heller at Hurlen er uenig i RR sine meninger. Det er vi mange om, for å være forsiktig. 
  Han rettferdiggjør Tautratunellen med å henvise til Boknafjordtunnelen, som ennå ikke er åpnet! Hva vet vi om den? Enda vet vi ikke noe sikkert om Ryfylketunnelen, som fortsatt er bombelastet. Hva skjer om RR har rett, trafikken vi eksplodere når bommene en gang stenges ned? Da blir trafikkbildet et annet.  Hva kan det medføre i en lang tunnel, som er monoton å kjøre i? Synsing, ja, men forsking sier en del om monotone tunneler!
  RR synser veldig om at det ikke blir nok seglingshøyde inn Romsdalsfjorden. Hva vet han om det? Er RA utredet på en seriøs måte? Er vel et fåtall som mener det!
  Det er tatt høyde for en seilingshøyde mellom Sekken og Veøya, på 65 meter, noe som er høyere en seilingshøyden inn til Østersjøen. Hvor logisk er det da at seilingshøyden må være høyere til Åndalsnes, en til Østersjøen??
  RR sitter og synser om et veistykke(RA) som ikke er utredet.  Vi andre forholder oss til et prosjekt(MA) som SVV og Møreaksen AS påstår er "gryteklart". Et prosjekt det har blitt brukt utrolig mye statlige midler for å forsøke å overbevise folk og politikere, om fortreffeligheten i Møreaksen!  
  RR er opptatt av det fins lastebiler på øyene, og det gjør det. Men, hvor mange lastebiler tar seg over fjorden i dag? 15 T/R, ÅDT 31  til Oterøya, og 45 T/R, ÅDT 90 til Aukra. Ikke veldig mange. Mår vi har lest KS2, for Kjærringsundet, viser den at trafikken sannsynlig vil bli en 1/3 av dagen trafikk (ÅDT).
  T/R Molde - Vestnes, 195, ÅDT 2303. 
  Opp/ned Romsdalen, E39, går 294 lastebiler, ÅDT 588. 
  Kunne det ikke være en ide og sørget for en trygg E39. Der snakker vi om ulykkesbelastet veistrekning!
  Hvordan vil utviklingen ute på øyene bli i bompengeperioden? Ser for meg en vesentlig lengre bom-perioden en det som er planlagt, når trafikkgrunnlaget blir vesentlig redusert.
  Er det ikke på tide å se på løsninger som ikke gir behov for bompenger. 
  Dagens ferger går stort sett når de skal. Ingen ulykker å nevne. Er det ulykkesfrekvensen som er poenget, så er det veiene i mellom fergene som må utbedres.
  Alternativet til ferger, må være noe som er BÆREKRAFTIG, og som ikke legges under havs bunn. Noe som ikke tar hele vedlikeholdsbudsjettet som er beregnet til veinettet i Møre og Romsdal.

  Vis litt empati, se litt vekk i fra egen navle. Finn en løsning alle kan leve med.

  Da kan drømmen om større bo- og arbeidsmarked bli en realitet. 

  PS! RR sier når Langfjordsbru kommer! Vet han noe vi andre ikke vet? Eller var det også synsing?
  Langfjordensforbindelsen vil kunne tjene eksportnæringen bedre en Møreaksen, og mye billigere. Det tror jeg RR også kan være enig i.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Ryfast-tunnelene har vært en stor suksess, og motstanderne har stilnet. Som ved alle de andre undersjøiske fergeavløsningsprosjektene.

   Det er ikke Statens Vegvesen, men Kystdirektoratet som bestemmer hva som er hovedfarled, og som definerer kravene til slike. Tilhengerne av Romsdalsaksen har vansker med å akseptere at Kystdirektoratet har definert farleden inn mot Åndalsnes som en hovedfarled, som skal ha høyde 75 meter og bredde 400 meter. Det er også Kystdirektoratet som har satt kravene for Julsundbrua på Møreaksen.

   Å påstå at Romsdalsaksen ikke er utredet vitner om total mangel på innsikt. Har du ikke lest siste rapport fra Norconsult?

   ÅDT for de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen hadde i 2019 ÅDT på 3.890 kjøretøy. Til sammenligning var ÅDT Bjorli vest 1.941 kjøretøy, under halvparten. Bare en liten del av trafikken er lastebiler.

   E39 over Romsdalsfjorden er stengt med fergebom 85% av tiden. Da er det forutsatt at alle ferger går når de skal.

   Det er ikke bare Rasmussen som sier noe om bro over Langfjorden. Eller har du ikke hørt Frank Sve (Frp) tale varmt om dette prosjektet?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du snakker så pent om fakta, Sundsbø. Men klarer du å etterleve dette selv? 

   Den økonomiske belastingen er mye mindre en det som er estimatet for Møreaksen, og i tillegg fordi som tar hele turen, Molde- Ålesund.
   Ryfylketunnelen gir ca. 15- til 20000 i økte utgifter, i forhold til den gamle fergen. Dette kan sikkert mange leve med der nede. 
   Ikke sammenligningsbart. 

   Om du mener at RA er utredet, tja, hva skal jeg si til da? Du har din oppfatting, så den får du bare stå for.

   Du har sikkert hørt ordet: Hovedfarled, og tolket det som et svar, 75 meter. 
   Et hovedfarled, er oppdelt i flere kategorier. Julsundet er også et hovedfarled, men med seilingshøyde på 65 meter.
   Så vit som jeg vet, har ikke sett at Kystverket kommet med noen konklusjon på dette spørsmålet...

   Har lest rapporten fra Norconsult, samarbeidsparter til SVV. Tror vi skal vente på KS2 rapport for Møreaksen.
   Med friskt i minne fra KS2 rapporten fra Kjærringsundet, så var det en betydelig forskjell fra Norconsult og KS2  rapporten.
   Og ut ifra den, kan vi ane hvordan rapporten for Møreaksen blir!

   Å legge sammen ÅDT for de 3 sambandene slik du har forsøkt, blir nok helt feil. Trafikken fra Oterøya vil nok bli opprettholdt, siden estimatet for bom, er omtrent det samme som dagens ferge.
   De tallene for ÅDT du opererer, er feil, selv om du legger sammen tallene, ukritisk. 3834 for møreaksen, og 2000 for Bjorli Vest/2100 for Bjorli øst.
   E39 har langt flere tunge kjøretøy, 520, mens dagens ferge, Molde - Vestnes har 390. For Møreaksen er det kanskje en liten del, men for E136, er den vesentlig større.

   Signalene fra folk jeg kjenner i transportbransjen, er at der det er naturlig, blir Langfjorden valgt, isteden for Møreaksen.

   Ferger er forutsigbart, for de som bruker den mest. For privatbilismen får det ingen økonomisk konsekvens å bruke noen minutter mer, tvert om, mer igjen av lønna.

   Langfjordsambandet ønsker jeg velkommen. Ingen omvei, om den kommer. Dette er signal fra de som jobber med saken.
   Så hvor RR har det ifra at den kommer, hadde vært flott å vist noe om :-)

   Møreaksen er et pengesluk, med grunnlag i at Oterøya skulle bli landfast i 2 retninger.

   Denne ytringen fra RR, var lite imponerende. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Mener du virkelig at Norconsult ikke har utredet Romsdalsaksen? Fikk du ikke med deg «skandaleoppslaget» i TK om at Statens Vegvesen hadde unnlatt å oppdatere utredningene med tunnel på Romsdalsaksen? Da disse nye utredningene forelå, ville ingen vite av de. Akkurat det Statens vegvesen sa på forhånd. Er det slik at alle eksterne konsulenter ikke er til å stole på, hvis det er Statens vegvesen som er oppdragsgiver?

   Det er Kystverket som i sin høringsuttalelse til Fergeri E39 over Romsdalsfjorden har kommet med sine kommentarer, og det er disse uttalelsene Statens vegvesen har tatt til etterretning.

   Tallene for ÅDT som jeg viser til er de offisielle fra 2019, siste normalår før pandemien. Stemmer det ikke at Møreaksen erstatter 3 fergesamband? Hvor skal den trafikken ta veien, hvis det ikke er om Møreaksen?

   · ÅDT Molde-Vestnes 2340 (398 lange)
   · ÅDT Solholmen Mordalsvågen 530 (37 lange)
   · ÅDT Aukra – Hollingsholm 1020 (82 lange)
   · ÅDT Bjorli vest er 1941 (540 lange)

   Langfjorden er på strekningene Åndalsnes – Molde, og er ikke et alternativ til Møreaksen. Ingen i transportbransjen vil kjøre via fergen Vestnes-Molde eller Møreaksen. Men de vil ikke velge Romsdalsaksen når det kommer bro over Langfjorden. Da forsvinner en god del av trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen bort.

   En alltid åpen vei er både forutsigbar og enormt mye mer fleksibel enn en vei som er stengt 85% av tiden.

   Du etterlyser empati. Hva med alle de som ønsker å bli fri fra ferge? Denne kritikk rammer i så fall en mengde ulike politikere på Storting og Fylkesting som opp gjennom årene har gått inn for Møreaksen. Jeg tror du bør innse at det finnes flere fornuftige mennesker enn deg selv. Også Nye Veier AS har nå avskrevet Romsdalsaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Vent på KS2, så vil vi se om Møreaksen er gjennomførbar.
   Samarbeidspartnere er lojal mot sine partnere!
   Det er veldig mange fornuftige folk, som ikke vil ha Møreaksen. 

   Vil bli fergefri, men for hvilken pris?
   Forstår at de som har blitt lovd fastlandsforbindelse,  blir skuffet.
   Men det er lett å love, når man bruker andres penger!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Seriøse konsulentselskaper har integritet. De vet også at deres arbeid blir vurdert av eksterne fagpersoner.

   Det er et flertall av de fornuftige folkevalgte som har valgt Møreaksen. Det samme har Nye Veier AS.

   Prisen for fastlandsforbindelse til Otrøya og Gossen er omtrent null, ettersom den raskeste og beste traséen faktisk er Møreaksen. Dermed er disse fastlandsforbindelsene en gratis ekstrabonus.

   Politikerne bruker alltid andres penger. Men de må likevel prioritere. Og Møreaksen er langt oppe på listen i NTP, der alle prosjektene er finansiert med andres penger.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 1 timer siden Beskjed om å flytte?
@Anne Mari SandshamnJoda, jeg kan se for meg et slikt scenario, en skyssbåt stor nok til å ta imot flere tusen passasjerer ...
Terje Sundsbø 1 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Anne Mari SandshamnHvordan kan jeg gi andre linker med tilsvarende innhold, når slike linker ikke finnes? Og ikke prøv å kverulere med ...
Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Terje SundsbøHvorfor? Er du ikke voksen nok til å svare på det du blir etterspurt? Eller er sannheten at du ikke ...
Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Beskjed om å flytte?
@Terje SundsbøPoenget er at siden du og RR sammeligner og påstår det er MYE verre at Gossen og Otrøya blir uten ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Beskjed om å flytte?
@Anne Mari SandshamnHva er poenget med spørsmålet ditt? Det har jo ingen relevans til saken. Du kunne like gjerne spurt om jeg ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Anne Mari SandshamnKanskje du kan gi eksempler på andre linker som på tilsvarende måte underbygger synspunktene som presenteres?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte