Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
08 september 2023 12:04
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det er mange fortrinn med Fergefri E39 Møreaksen (Breivika-Bolsønes). Møreaksen fjerner tre ulike fergestrekninger og gjør veiene åpne døgnet rundt, og to store øysamfunn får fergefri fastlandsforbindelse.

Felles bo- og arbeidsmarked

Møreaksen vil kraftig redusere reisetiden mellom Ålesund og Molde. Begge byene får et betydelig større omland, og pendletiden mellom byene er på linje med det som ansees som akseptabelt i store deler av landet. Selv med digital utvikling må de fleste arbeidere reise på jobb, ikke bare lærere, sykepleiere, butikkansatte, etc.

Annonse
Annonse

Billigst for skattebetalerne

Gratis ferge til evig tid blir svært dyrt for den som sitter igjen med regningen, nemlig staten, dvs. oss alle. Noen er mot Møreaksen fordi de må betale bompenger, som de mener blir svært høye. Andre er mot Møreaksen fordi de mener horder av folk vil rømme på Møreaksen fra Molde til Vigra for å fly eller til Ålesund for å handle. Det ser ut som motstanderne av Møreaksen her har helgardert seg når det gjelder virkningen av bompengene. Faktum er vel at alle fergeavløsningsprosjekter har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ferger er ulønnsomme.

Tunneler er bra

Tunneler er mer trafikksikre, de skåner natur og dyrket mark og skjermer bebyggelse for trafikk. Det finnes vel knapt ett eksempel på at turisttrafikken har minket når fergen er erstattet med tunnel. Tvert imot, når tunnelene åpnes, så blomstrer også lokaltrafikken. Dette viser tydelig hvordan folket tilpasser seg ferger – de blir hjemme. Og det viser at det ikke er stor motstand mot å kjøre tunneler.

Bedret trafikksikkerhet

Noen argumenterer med at trafikk som står stille, slik som fergekø eller saktekjørende ferge, er et trafikksikringstiltak. De som sitter i en saktegående kø i rushtrafikken kan dermed se på det som et trafikksikkerhetstiltak, akkurat som den stillestående fergekøen og den saktekjørende fergeturen over Romsdalsfjorden. Om man ønsker å fjerne disse køene, bør man starte med å fjerne den køen som varer hele døgnet, før man fjerner de køene som bare varer i rushtiden.

Mindre stress

Ferger er et heft, og medfører ofte stress og råkjøring for å rekke en fergeavgang. Å fjerne tre ulike fergesamband vil ta bort totalt seks forskjellige fergekaier og seks forskjellige veier med råkjøring. Det er et trafikksikkerhetstiltak som virkelig monner.

Utbedring av veier

Fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen er inkludert i kostnaden for Møreaksen. Uten Møreaksen er det fylkeskommunen som må ta denne gigantregningen. Det vil medføre mindre penger til utbedring og trafikksikkerhetstiltak i vårt fylke i mange tiår. Noen mener at det er andre fylker som trenger pengene mer enn vi, og at vi ikke skal være egoister. Samtidig argumenteres det for privatøkonomi og mindre bompenger. Hvem er størst egoist? Møreaksen er blant de prosjektene i NTP som skårer høyest på nytte per investert krone.

Annonse
Annonse

Kostnader til tunnel og ferge

Tautratunnelen er konstruert for å vare i 100 år, dvs. det går svært lang tid før det er nødvendig med full rehabilitering. Det forsvinner minst 6 ferger med Møreaksen i hver fergegenerasjon, og fergene er estimert å vare i 25 år.

Meningsmålinger

De tre siste meningsmålingene viser et klart flertall for de fergefrie alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Den siste målingen for Molde kommune viser at over dobbelt så mange foretrekker Møreaksen framfor det andre fergefrie alternativet.

Syklister

Det framheves som et argument mot tunnel at det hindrer fotgjengere og syklister. Når fergeleiet i Molde flyttes og fotgjengerne fra fergen må spasere 30-40 minutter til sentrum, så blir det nok langt færre fotgjengere med fergen. Med Møreaksen kan jo syklistene fortsatt ta fergen Brattvåg-Dryna. Da slipper de også å sykle over Ørskogfjellet om de kommer fra Ålesund. Ørskogfjellet kan jo være en utfordring for syklister, ikke minst en vintersdag. Eller skal man ikke bygge tunneler på grunn av en håndfull syklister noen finværsdager sommerstid?

Distriktspolitikk

Folket må ha frihet til å velge bil. Kollektivtransport som buss og tog fungerer ikke i grisgrendte strøk. Skal man drive aktiv distriktspolitikk så bør man legge til rette for biltrafikk. Det gjør man ikke med å stenge veiene med fergebom minst 85% av tiden i all framtid.

Annet

Tunnelene har et estimert strømforbruk tilsvarende om lag 11% av el-fergene over Romsdalsfjorden. I tillegg avløses også to andre fergesamband. Når Møreaksen tas i bruk blir dermed store mengder strøm frigitt. Hver el-ferge over Romsdalsfjorden har en kapasitet på 120 biler pr. tur, mens 162 el-biler kan krysse fjorden via Møreaksen på samme strømforbruk som el-fergen bruker på en tur. Energimessig kommer el-fergene altså svært dårlig ut sammenlignet med Møreaksen. Miljømessig forurenser el-biler omtrent like lite som el-ferger. Men el-bilene kan gå når som helst, hvor som helst.

Stem for framtiden, distriktene og kommende generasjoner. Stem på partier som ønsker Møreaksen og fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Godt valg!

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 10 måneder siden
  Staten betaler?
  Er forsøker Rasmussen å villede de som gidder å lese hans innlegg.  7 milliarder skal betales med bompenger, kanskje mer, når vi hører historier fra andre bompengefinansierte veiprosjekter,  der de forlenger bomperioden. Hvorfor lar Rasmussen være å fortelle hele historien?
  Er han betalt av Møreaksen AS og det politiske systemet rundt Julsundet? Eller har han noen egen interesse av Møreaksen,  Vik-Julbøen?
  Håpet jeg tar feil, og at han bare ikke har forståelse hvor usosialt bompenger er!
  Blir skremt av hvor lite dette innlegget viser hvor liten forståelse skribenten har for vanlig folks utfordringer. Si at folk ka sykle om Brattvåg,  om man ønsker å sykle til Molde!
  Hvor useriøs går det ann å bli.
  RASMUSSEN sammenligner bol og ferge i energiforbruk.  Hva med energiforbruket for å holde Tautratunellen åpen?
  Egentlig burde jeg overse innleggene fra Rasmussen.  Men, dessverre,  er det noen som tror Rasmussen er synonymt med fakta!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du har fortsatt ikke forklart hvordan bompengene blir mindre for delstrekningene til Otrøya og Gossen uten Møreaksen. Blir ikke trafikkgrunnlaget da mindre?

   Hvordan blir regningen for fylkeskommunen til disse fergefrie forbindelsene mindre uten Møreaksen?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det er du som sit med nøkkelen ettersom du framheva gullgruva Nordøyvegen.

   For øvrig tar eg det som opplest og vdedtatt saka om fylkeskommunal garanti.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg har aldri hevdet at Nordøyvegen er en gullgruve. Men jeg påpeker at det er lagt flere innbyggere på Otrøya og Gossen enn det er på Nordøyene i Ålesund kommune. Er det ikke da rimelig at fylkeskommunen også sørger for fergefritt til Otrøya og Gossen?

   I linken jeg viste til står det: Senterpartiet har fått flertall i Stortinget for at staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveier, som fylkene før har måttet garantere for.

   Du har fortsatt ikke forklart hvordan bompengene blir mindre for delstrekningene til Otrøya og Gossen uten Møreaksen. Blir ikke trafikkgrunnlaget da mindre?

   Hvordan blir regningen for fylkeskommunen til disse fergefrie forbindelsene mindre uten Møreaksen?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Petter E. Olsen · 10 måneder siden
  Fylkeskommunen klarte å gjennomføre Nordøyvegen. En fastlandsforbindelse for Otrøya/Gossen vil være mye kortere, enklere å gjennomføre og vil selvsagt koste mye mindre å bygge en Nordøyvegen. Så kan trafikken over Moldefjorden gå med ferge frem til det en gang i fremtiden kanskje kommer en oversjøisk fast forbindelse der.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
   @Petter E. Olsen Spot on!!! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Petter E. Olsen Nordøyvegen kostet 6,1 mrd. Hvor lang er lengste bro/tunnel på den strekningen, og hvor dypt? Å krysse Julsundet er langt mer krevende. Her må en bro ha seilingshøyde 65 meter. Hvor høy er seilingshøyden på bruene på Nordøyvegen?

   Når Otrøya har fått fastlandsforbindelse, så er det helt naturlig å forlenge den med en tunnel videre til sørsiden av fjorden. Ferger er ulønnsomme.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø En tunnel til Gossen,  da løser man fyllmasse problemene for Kjærringsundet.  Da får begge øyene fastlandsforbindelse. Vi slipper at de som må krysse Romsdalsfjorden skal bli ruinert. Men det er vel viktigere å bygge et signalbygg over Julsundet,  en at folk kan leve. Tenker at tunnel til Gossen,  og Kjærringsundet er samfunnsøkonomisk,  siden et av de største argumentene for Møreaksen,  Julbøen-Vik, er at øyene har et viktig og stort næringsliv.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Lepsøybrua, 800 meter lang høgbru frå Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.
   Laukebrua, ei 110 meter lang bru som ligg rett søraust for Lauka og Lisjelauka.
   Hamnaskjersundbrua, ei 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet.
   Haramsfjordtunnelen frå Hestøya til Austnes, 3500 meter.
   Nogvafjordtunnelen, frå Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
   Fjørtoftfjordtunnelen, frå Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
   Burbergtunnelen, ein miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter.
   Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
   Tror dette gir deg svar på ditt spm om bruer og tunneler på Nordøyvegen :) 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Det er staten som betaler for gratis FERGER – HELE regningen. Denne regningen ønsker ikke staten – derfor er det så mange fergeavløsningsprosjekter. De har alle vist seg å være svært lønnsomme. Ferger er dermed ikke lønnsomme.

   Bompengene på Møreaksen ser ikke ut til å bekymre Frp – de hevder at horder vil rømme på Møreaksen fra Molde til Ålesund, enten for å handle eller ta fly.

   Hvor mange er det som sykler en vintersdag? Hvorfor skal man ta hensyn til syklister over Romsdalsfjorden, men ikke over Ørskogfjellet?

   Rasmussen viser til at energiforbruket på Tautratunnelen bare utgjør 11% av det fergene over Romsdalsfjorden bruker. I tillegg til denne fergen blir to andre fergestrekninger avløst av Møreaksen. Dermed vil store mengder elektrisk strøm bli frigitt den dagen fergene forsvinner og Møreaksen åpner.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Tor Hansen · 10 måneder siden
  Feil i artikkel

  Det hevdes at kostnaden for faslandsforbindelse til Gossen er inkludert er inkludert i Møreaksen. Dette stemmer ikke, forbindelsen over Kjerringsundet er fylkesveg. Denne skal betales av Aukra Kommune + bompenger. Siste prisantydning var på 4,7 milliarder. Disse pengene kunne alternativt være brukt til f.eks en undersjøisk tunnel, en løsning på dette er tidligere presentert av MuM. Denne løsningen gikk fra fastlandet, med en arm til Otrøya og en arm til Gossen. Dette vil også tilføre ekstra inntekter til prosjektet iform av fergeavløsningsmidler fra Solholmen-Mordalsvågen + bompenger. Til sammenligning var prisen på Atlanterhavstunnelen 0.8 milliarder, avstand og dybde på fjorden er den samme for begge steder. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Tor Hansen Du har rett i at det er Aukra kommune + bompenger som betaler for Kjerringsundet. Du foreslår som MuM isteden to undersjøiske tunneler som møtes i en undersjøisk rundkjøring. For øvrig er vel en stor del av motstanden mot Møreaksen basert på ønsket om å unngå undersjøiske tunneler. Fergeavløsningsmidlene til dette er akkurat de samme som for denne delen på Møreaksen. Nye tunneler kan ha maksimal stigning 5%, Atlanterhavstunnelen har 10% stigning.

   For øvrig er det svært sannsynlig at dette gjøres om til riksveg, slik SVV har foreslått og Frp Molde støtter, pga. samfunnskritisk infrastruktur. Da vil disse fastlandsforbindelsene bli statens ansvar, og kostnaden vil ikke lenger inngå i Møreaksen. Som dermed blir mye billigere.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Tor Hansen · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det viktigeste for øyboerne bør vel være å få fastlandsforbindelse, så hvordan dette løses burde være underordnet. Ellers ville det være selvmotsigende å være motstander mot tunnel, siden det aktivt jobbes for Tautratunnelen. Løsningen lansert av MUM innebærer en tunnel med 5% stigning og vil staten ta ansvar for fastlandsforbindelsen vil vel en tunnel også dra nytte av dette.
   Poenget er at øyboerne har alternativer som kan gi dem fastlandsforbindelse uten Møreaksen. Argumentasjonen med at alt er avhengig av Møreaksen og at fylkeskommunen må betale for fastlandsforbindelsen er det ikke grunnlag for. 
   Aukra kommunes bidrag + fergeavløsningsmidler fra 2 samband +bompenger gir et godt utgangspunkt for et alternativ til Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Tor Hansen Du har helt rett i at Otrøya og Gossen kan få fastlandsforbindelse uten Møreaksen. Det medfører at fylkeskommunen betaler gildet på samme måte som for Nordøyvegen, og vil redusere midler til andre samferdselsprosjekter rundt om i vårt fylke med svært mange milliarder. Hvorfor mener du at denne fylkesveien ikke er fylkets ansvar?

   Når denne fastlandsforbindelsen ikke er en del av Møreaksen, vil det være svært billig for staten å fullføre resten av fjordkryssingen på Møreaksen. Det vil jo være selvmotsigende å være mot Tautratunnelen, om man er for tunnel som fastlandsforbindelse ellers til disse øyene.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Tor Hansen · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Aukra kommune har allerede tatt på seg å å finansiere den planlagte forbindelsen over Kjerringsundet, som blir en fylkesveg, dette for å sikre seg fastlandsforbindelse. Hvis det ikke skulle bli noe av Møreaksen, har ikke forbindelsen over Kjerrinsundet noen hensikt. Da er det vel sannsynelig at Aukra vil se seg om etter andre alternativer for å få fastlandsforbindelse, som f.eks en tunnel. Da kan midlene som er satt av til Kjerringsundet heller gå til en f.eks. tunnel, dette for å skaffe innbyggerne fastlandsforbindelse.

   Å bygge Tautratunnelen som en forlengelse til en eventuell undersjøisk tunnel i Julsundet, vil vel gjøre veien mellom Ålesund og Molde til en enda større omvei en hva det er med Møreaksen. Men å krysse Romsdalsfjorden med tunnel er en mulighet, men denne tunnelen bør vel gå til Sekken og videre med flytebro til sørsiden av Romsdalsfjorden. Så kan en tenke seg at tunnelåpningen på nordsiden av fjorden var i området Kviltorp-Årø. Skribenten av overstående innlegg har ved flere anledninger poengtert at 40% av traffikken på ferjestrekningen Molde-Vestnes passerer Røbekk. Det vil vel si at det er godt over 50% som passerer Kviltorp, alle disse vil få en kortere reise vis en tunnel under Romsdalsfjorden knyttet seg til dagens E39 i området Kviltorp-Årø. Med andre ord alle som skal til Elnesvågen, Bud, Eide, Malmefjorden, Averøy, Nesjestranda, Bolsøya, Årødalen m.m.

   Ikke bare det, men man behøver heller ikke milevis med ny vei, hovedsaklig i i tunnel mellom Molde sentrum og Ørskogfjellet. Både på nord og sørsiden av Romdalsfjorden er veien ferdig allerede, utbedringer av eksisterende vei koster som kjent mye mindre en bygging av ny vei, eksportveien E136 og E39 får en lengre felles strekning som også gir store innsparinger. Distanseforskjellen mellom Molde sentrum og Ørskogfjellet er minimal enten veien går via Sekkentunnelen eller Tautratunnelen, men behovet for utbygging er vesentlig mindre for Sekkenalternativet. Med fjordkryssing via Sekken og tunell under Julsundet vil også føre til totalt 4 fergesamband blir overflødige, altså 1 mer en Møreaksen. Sannsyneligvis vil trafikkproblemene langs Fannestrandsveien i Molde også bedres betraktelig, hvis gjennomgangstrafikken forsvinner derfra.

   Terje, her har vi faktisk med vår lille "brainstorming" løst den Gordiske knuten som Møreaksen har skapt i så lang tid, godt jobba Terje. Selvfølgelig vil det være behov for justeringer, for noen vil dette sikkert ikke være like bra som andre alternativer, men for andre blir nytten desto større. Alle i regionen vil få et bedre tilbud en idag, og besparelsen ift Møreaksen må være enorme.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Tor Hansen Du har ennå ikke forklart hvorfor en fylkesvei ikke er fylkets ansvar. Kan du forklare at Nordøyvegen var fylkets ansvar, men ikke fastlandsforbindelse til Otrøya og Gossen?

   En undersjøisk tunnel fra Otrøya til fastlandet er da ingen omvei i forhold til en bro fra Otrøya til fastlandet. Når du snakker om omvei mellom Ålesund og Molde, så er din foreslåtte trasé jo en enda større omvei. De som skal til Elnesvågen, Eide, Bud, Averøy etc. vil jo ha kortere vei med Møreaksen og fortsette fra Julsundet til Hustavika kommune, enn om de skal dra via Sekken.

   De ferdige veiene du snakker om på begge sidene av fjorden er jo stort sett de samme også med Møreaksen. Forskjellen er at med Møreaksen er fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen inkludert, men kommer som en ekstra kostnad med ditt forslag. Møreaksen er billigst, raskest og har størst trafikkgrunnlag.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 7 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse