Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Rasmus Rasmussen
Ytring
08 september 2023 12:04
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det er mange fortrinn med Fergefri E39 Møreaksen (Breivika-Bolsønes). Møreaksen fjerner tre ulike fergestrekninger og gjør veiene åpne døgnet rundt, og to store øysamfunn får fergefri fastlandsforbindelse.

Felles bo- og arbeidsmarked

Møreaksen vil kraftig redusere reisetiden mellom Ålesund og Molde. Begge byene får et betydelig større omland, og pendletiden mellom byene er på linje med det som ansees som akseptabelt i store deler av landet. Selv med digital utvikling må de fleste arbeidere reise på jobb, ikke bare lærere, sykepleiere, butikkansatte, etc.

Annonse
Annonse

Billigst for skattebetalerne

Gratis ferge til evig tid blir svært dyrt for den som sitter igjen med regningen, nemlig staten, dvs. oss alle. Noen er mot Møreaksen fordi de må betale bompenger, som de mener blir svært høye. Andre er mot Møreaksen fordi de mener horder av folk vil rømme på Møreaksen fra Molde til Vigra for å fly eller til Ålesund for å handle. Det ser ut som motstanderne av Møreaksen her har helgardert seg når det gjelder virkningen av bompengene. Faktum er vel at alle fergeavløsningsprosjekter har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ferger er ulønnsomme.

Tunneler er bra

Tunneler er mer trafikksikre, de skåner natur og dyrket mark og skjermer bebyggelse for trafikk. Det finnes vel knapt ett eksempel på at turisttrafikken har minket når fergen er erstattet med tunnel. Tvert imot, når tunnelene åpnes, så blomstrer også lokaltrafikken. Dette viser tydelig hvordan folket tilpasser seg ferger – de blir hjemme. Og det viser at det ikke er stor motstand mot å kjøre tunneler.

Bedret trafikksikkerhet

Noen argumenterer med at trafikk som står stille, slik som fergekø eller saktekjørende ferge, er et trafikksikringstiltak. De som sitter i en saktegående kø i rushtrafikken kan dermed se på det som et trafikksikkerhetstiltak, akkurat som den stillestående fergekøen og den saktekjørende fergeturen over Romsdalsfjorden. Om man ønsker å fjerne disse køene, bør man starte med å fjerne den køen som varer hele døgnet, før man fjerner de køene som bare varer i rushtiden.

Mindre stress

Ferger er et heft, og medfører ofte stress og råkjøring for å rekke en fergeavgang. Å fjerne tre ulike fergesamband vil ta bort totalt seks forskjellige fergekaier og seks forskjellige veier med råkjøring. Det er et trafikksikkerhetstiltak som virkelig monner.

Utbedring av veier

Fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen er inkludert i kostnaden for Møreaksen. Uten Møreaksen er det fylkeskommunen som må ta denne gigantregningen. Det vil medføre mindre penger til utbedring og trafikksikkerhetstiltak i vårt fylke i mange tiår. Noen mener at det er andre fylker som trenger pengene mer enn vi, og at vi ikke skal være egoister. Samtidig argumenteres det for privatøkonomi og mindre bompenger. Hvem er størst egoist? Møreaksen er blant de prosjektene i NTP som skårer høyest på nytte per investert krone.

Annonse
Annonse

Kostnader til tunnel og ferge

Tautratunnelen er konstruert for å vare i 100 år, dvs. det går svært lang tid før det er nødvendig med full rehabilitering. Det forsvinner minst 6 ferger med Møreaksen i hver fergegenerasjon, og fergene er estimert å vare i 25 år.

Meningsmålinger

De tre siste meningsmålingene viser et klart flertall for de fergefrie alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Den siste målingen for Molde kommune viser at over dobbelt så mange foretrekker Møreaksen framfor det andre fergefrie alternativet.

Syklister

Det framheves som et argument mot tunnel at det hindrer fotgjengere og syklister. Når fergeleiet i Molde flyttes og fotgjengerne fra fergen må spasere 30-40 minutter til sentrum, så blir det nok langt færre fotgjengere med fergen. Med Møreaksen kan jo syklistene fortsatt ta fergen Brattvåg-Dryna. Da slipper de også å sykle over Ørskogfjellet om de kommer fra Ålesund. Ørskogfjellet kan jo være en utfordring for syklister, ikke minst en vintersdag. Eller skal man ikke bygge tunneler på grunn av en håndfull syklister noen finværsdager sommerstid?

Distriktspolitikk

Folket må ha frihet til å velge bil. Kollektivtransport som buss og tog fungerer ikke i grisgrendte strøk. Skal man drive aktiv distriktspolitikk så bør man legge til rette for biltrafikk. Det gjør man ikke med å stenge veiene med fergebom minst 85% av tiden i all framtid.

Annet

Tunnelene har et estimert strømforbruk tilsvarende om lag 11% av el-fergene over Romsdalsfjorden. I tillegg avløses også to andre fergesamband. Når Møreaksen tas i bruk blir dermed store mengder strøm frigitt. Hver el-ferge over Romsdalsfjorden har en kapasitet på 120 biler pr. tur, mens 162 el-biler kan krysse fjorden via Møreaksen på samme strømforbruk som el-fergen bruker på en tur. Energimessig kommer el-fergene altså svært dårlig ut sammenlignet med Møreaksen. Miljømessig forurenser el-biler omtrent like lite som el-ferger. Men el-bilene kan gå når som helst, hvor som helst.

Stem for framtiden, distriktene og kommende generasjoner. Stem på partier som ønsker Møreaksen og fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Godt valg!

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
  Staten betaler?
  Er forsøker Rasmussen å villede de som gidder å lese hans innlegg.  7 milliarder skal betales med bompenger, kanskje mer, når vi hører historier fra andre bompengefinansierte veiprosjekter,  der de forlenger bomperioden. Hvorfor lar Rasmussen være å fortelle hele historien?
  Er han betalt av Møreaksen AS og det politiske systemet rundt Julsundet? Eller har han noen egen interesse av Møreaksen,  Vik-Julbøen?
  Håpet jeg tar feil, og at han bare ikke har forståelse hvor usosialt bompenger er!
  Blir skremt av hvor lite dette innlegget viser hvor liten forståelse skribenten har for vanlig folks utfordringer. Si at folk ka sykle om Brattvåg,  om man ønsker å sykle til Molde!
  Hvor useriøs går det ann å bli.
  RASMUSSEN sammenligner bol og ferge i energiforbruk.  Hva med energiforbruket for å holde Tautratunellen åpen?
  Egentlig burde jeg overse innleggene fra Rasmussen.  Men, dessverre,  er det noen som tror Rasmussen er synonymt med fakta!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Heimen · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Om 7 milliarder skal betales i bompenger, så stemmer jo ikke utregningene dine om bompenger. Med årene du skisserer i flere diskusjoner og trafikken som blir her, er vi da nede på en sum på 159 kroner pr tur over hele traseen. Antar du da regner med kun trafikken fra en ferge? Og at det ikke blir noe vekst med åpen veg. 

   Vi har fått erfaringstall fra Ryfylketunnelene via SVV som gir oss strømforbruket der. ROR har hentet tall fra Boreal som viser strømforbruket på fergene. Fergene bruker ca 600kwt, men det er konsesjon opp til over 800kwt, som er det vi kan regne med når fergene blir gamle. Vi har regnet med utgangspunkt i 600kwt. 

   Jeg har blitt etterspurt dokumentasjon i denne saken, men når vi har eposter fra SVV så er ikke det ansett som god nok dokumentasjon for dere uansett, og selve strømregningen har jeg ikke. Jeg er usikker på om det også hadde vært god nok dokumentasjon.  

   Sintef har også regnet ut at energiforbruk på å kjøre kontra stå i ro på en ferge som bruker så mye strøm, og konkludert med at fergene må ha flere kjøretøy enn de har kapasitet til. 

   Det er også regnet på bare en av 3 fergestrekninger. I sum blir veg betydelig mindre strømkrevende enn ferger. 
   Det er jo litt rart at noen som ønsker RA ønsker motbevise at ferger er det mest energikrevende? 

   Poenget med hele diskusjonen er jo å vise at ferger ikke er så miljøvennlige som mange vil ha det til. De har også en "utslipp"-side. Både utvinning av stål og produksjon slipper ut store mengder Co2. Stålproduksjon alene før de i det hele tatt har blitt til et fergeskropp tilsier at det er rom for 90 ferger over 100 år, før det utjevner produksjonen. Så skal det både bygges batteri og inventar, så drar det antallet seg raskt ned til å være "sidestilt" med produksjon av veg, i det minste ikke langt unna. 

   Dermed blir det strømforbruk på transporten som er avgjørende, og her kommer ferger i følge Sintef dårligst ut, og har ikke kapasitet til å være energipositive, i tillegg kjører de med tomme plasser tilsvarende årsforbruket til 365 store eneboliger. 

   Også utregninger på Hordfast som erstatter omtrent samme fergetrafikken viser at Hordfast er klimapositiv innen 50 år. 

   Det er ikke klimaregnskap på ferger på samme måte som ved vegbygging, og det burde det være, slik at folk får et sammenligningsgrunnlag, uten å måtte lete land og strand rundt for å finne tall her og der. 

   Klimverstingen er ferger, og jo lenger vegen ligger, jo større blir forskjellen i positiv retning for vegen. 

   Fergefri E39 er vedtatt av stortinget, og har fortsatt flertall på stortinget, også etter valget i to år til. 

   Det er ingen som kommer til å sykle RA til Molde (over 3 mil, da må det være fin sommerdag) , og RA må også ha tunnel, om de vil eller ei. Det går ikke på noen annen måte. Altså er RA en presentasjon av et luftslott som ikke lar seg gjennomføre. Og all annen informasjon forsøkes harselert bort og overdrives i negativ retning for veg. 

   Kan ikke RA-fansen gå til boreal og etterlyse klimaregnskap for fergens levetid og drift? Og regne på det selv? 

   SVV begynner å få erfaringstall fra andre prosjekter som legger Møreaksen i et godt lys. Jeg har selv skrevet at det ikke er nok forskning og tall på dette pr i dag, men at det vi får så langt viser at fergerne, er langt fra det beste klimatiltaket. 

   Jeg tror vi alle kan slappe av, det er flertall for MA på stortinget, også etter LOKAL-valget. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 2 måneder siden
   @Frode Heimen Kor stort vil straumforbruket bli til drifting av heile Møreaksen Ålesund til Molde?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Det er staten som betaler for gratis FERGER – HELE regningen. Denne regningen ønsker ikke staten – derfor er det så mange fergeavløsningsprosjekter. De har alle vist seg å være svært lønnsomme. Ferger er dermed ikke lønnsomme.

   Bompengene på Møreaksen ser ikke ut til å bekymre Frp – de hevder at horder vil rømme på Møreaksen fra Molde til Ålesund, enten for å handle eller ta fly.

   Hvor mange er det som sykler en vintersdag? Hvorfor skal man ta hensyn til syklister over Romsdalsfjorden, men ikke over Ørskogfjellet?

   Rasmussen viser til at energiforbruket på Tautratunnelen bare utgjør 11% av det fergene over Romsdalsfjorden bruker. I tillegg til denne fergen blir to andre fergestrekninger avløst av Møreaksen. Dermed vil store mengder elektrisk strøm bli frigitt den dagen fergene forsvinner og Møreaksen åpner.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Heimen · 2 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Det er bra du spør om det, for når jeg diskuterer med RA-fansen så hevder de hardnakket at prisen for "Møreaksen" bare er fra Molde til Vik. Det er ikke gode tall på dette prosjektet ennå, og i min opprinnelige diskusjon så presiserte jeg også at det er for lite datagrunnlag pr nå til å være bastant. Det er viktig å forstå. 

   Den opprinnelige diskusjonen handlet om strømforbruk på pumpene, og der var det regnet opp mot 600kwt, x 51 avganger x 365 dager. 600kwt er fått fra Boreal, som har konsesjon på over 800kwt, etterhvert som båtene blir eldre. Men vi har brukt 600kwt. Men har glemt å gange med 2 fordi det er jo tur/retur her, så tallet på strømforbruket på pumpene er 5,5 % og ikke 11 % som var i den opprinnelige diskusjonen.  Erfaringstall fra ryfast er at pumpene bruker i overkant av 300.000 kwt, vi har regnet med estimatet for MA som er på 620,000 pr løp. Så det er trolig alt for stort, uansett er det lagt til grunn. 

   MEN det er mer som driftes og om vi ser på Ryfast som har erfaringstall, så er hele strømforbruket samlet på ca 5,1 millioner kwt, totalt 22% av fergeforbruket på optimale fergeforhold. Fortsatt regnet kun på 1 strekning, og det er to til som forsvinner med MA. 

   Hensikten med den opprinnelige diskusjonen var ikke å sammenligne "kwt" men å vise at "miljøvennlige" ferger ikke har klimaregnskap i sammenligningen. 

   En rapport fra Hordfast viser også at veg er klimapositiv kontra ferger innen 50 år. Ferger er med andre ord ikke så klimavennlig som man vil ha det til. 

   Jeg skulle gjerne hatt mer data på det, men det er ikke så mye å oppdrive pr nå. 

   Når det gjelder energiforbruk på kjøring har Sintef regnet på at du trenger ca 180biler på en ferge på størrelse med Molde Vestnes for at den skal være klimanøytral, kontra om bilene kjører rundt. Problemet er at fergene har kapasitet på 120, og er sjeldent fulle. Har selv opplevd å være eneste bil på ferge. 

   Det finnes ikke gode beregninger på hele strekningen pr i dag, som jeg kjenner til. 

   Jeg ser diskusjonen spinner ut i detaljer rundt strømforbruk, og det er nok litt "feil" fokus i forhold til hvordan diskusjonen om dette startet. 

   Ferger blir fremstilt som en miljøvennlig satsing, og har ikke noe eget klimaregnskap. Utvinnelse av stål er jo en Co2-krevende prosess, som avhengig av metode er 3 - 8ganger egenvekt i Co2 utslipp. Nå vet jeg ikke hvor mange tonn stål det er i ei ferge, men det drar regnestykket ganske tett opp på bygging av veg. 

   Hele poenget var at vi sammenligner pære og lort. Når pæra egentlig er lort på innsiden.  

   Klimaversting, har blitt brukt om MA, men både MA og RA kommer nok bedre ut en ferge. Presiserer igjen at det er basert på for få tall og for lite forskning så langt, men det som kommer fra Hordfast er interessant, og erfaringstallene fra ryfast er interessesante. 

   Skal vi kunne sammenligne må også tallene fra ferge frem. Og det tyder på at ferge kommer dårligst ut. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 2 måneder siden
   @Frode Heimen Der er 33598 avgangar pr år på strekninga Molde-Vestnes og tilbak. Multiplisert med 600 kwh per strekning blir det ca 20 millionar kwh
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Petter E. Olsen · 2 måneder siden
  Fylkeskommunen klarte å gjennomføre Nordøyvegen. En fastlandsforbindelse for Otrøya/Gossen vil være mye kortere, enklere å gjennomføre og vil selvsagt koste mye mindre å bygge en Nordøyvegen. Så kan trafikken over Moldefjorden gå med ferge frem til det en gang i fremtiden kanskje kommer en oversjøisk fast forbindelse der.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Petter E. Olsen Spot on!!! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Petter E. Olsen Nordøyvegen kostet 6,1 mrd. Hvor lang er lengste bro/tunnel på den strekningen, og hvor dypt? Å krysse Julsundet er langt mer krevende. Her må en bro ha seilingshøyde 65 meter. Hvor høy er seilingshøyden på bruene på Nordøyvegen?

   Når Otrøya har fått fastlandsforbindelse, så er det helt naturlig å forlenge den med en tunnel videre til sørsiden av fjorden. Ferger er ulønnsomme.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø En tunnel til Gossen,  da løser man fyllmasse problemene for Kjærringsundet.  Da får begge øyene fastlandsforbindelse. Vi slipper at de som må krysse Romsdalsfjorden skal bli ruinert. Men det er vel viktigere å bygge et signalbygg over Julsundet,  en at folk kan leve. Tenker at tunnel til Gossen,  og Kjærringsundet er samfunnsøkonomisk,  siden et av de største argumentene for Møreaksen,  Julbøen-Vik, er at øyene har et viktig og stort næringsliv.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Lepsøybrua, 800 meter lang høgbru frå Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.
   Laukebrua, ei 110 meter lang bru som ligg rett søraust for Lauka og Lisjelauka.
   Hamnaskjersundbrua, ei 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet.
   Haramsfjordtunnelen frå Hestøya til Austnes, 3500 meter.
   Nogvafjordtunnelen, frå Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
   Fjørtoftfjordtunnelen, frå Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
   Burbergtunnelen, ein miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter.
   Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
   Tror dette gir deg svar på ditt spm om bruer og tunneler på Nordøyvegen :) 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Det er staten som betaler for gratis FERGER – HELE regningen. Denne regningen ønsker ikke staten – derfor er det så mange fergeavløsningsprosjekter. De har alle vist seg å være svært lønnsomme. Ferger er dermed ikke lønnsomme.

   Bompengene på Møreaksen ser ikke ut til å bekymre Frp – de hevder at horder vil rømme på Møreaksen fra Molde til Ålesund, enten for å handle eller ta fly.

   Hvor mange er det som sykler en vintersdag? Hvorfor skal man ta hensyn til syklister over Romsdalsfjorden, men ikke over Ørskogfjellet?

   Rasmussen viser til at energiforbruket på Tautratunnelen bare utgjør 11% av det fergene over Romsdalsfjorden bruker. I tillegg til denne fergen blir to andre fergestrekninger avløst av Møreaksen. Dermed vil store mengder elektrisk strøm bli frigitt den dagen fergene forsvinner og Møreaksen åpner.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Tor Hansen · 2 måneder siden
  Feil i artikkel

  Det hevdes at kostnaden for faslandsforbindelse til Gossen er inkludert er inkludert i Møreaksen. Dette stemmer ikke, forbindelsen over Kjerringsundet er fylkesveg. Denne skal betales av Aukra Kommune + bompenger. Siste prisantydning var på 4,7 milliarder. Disse pengene kunne alternativt være brukt til f.eks en undersjøisk tunnel, en løsning på dette er tidligere presentert av MuM. Denne løsningen gikk fra fastlandet, med en arm til Otrøya og en arm til Gossen. Dette vil også tilføre ekstra inntekter til prosjektet iform av fergeavløsningsmidler fra Solholmen-Mordalsvågen + bompenger. Til sammenligning var prisen på Atlanterhavstunnelen 0.8 milliarder, avstand og dybde på fjorden er den samme for begge steder. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Tor Hansen Ingen har benektet at Kjerringsundet er en fylkesvei, og er planlagt finansiert av Aukra kommune + bompenger. Jeg har ingen problemer med ekstern finansiering. Mitt spørsmål er likevel fortsatt det samme: Hvorfor skal ikke Møre og Romsdal fylkeskommune være ansvarlig for en fylkesvei og fergefrie forbindelser til Otrøya og Gossen, på samme måte som at fylkeskommunen var ansvarlig for fergefri forbindelse til Nordøyene? (Det hjelper deg ikke å unnlate å svare.)

   Konklusjonen er også at MuM sitt forslag til to undersjøiske tunneler som møtes i en undersjøisk rundkjøring er en lenger fastlandsforbindelse enn Julsundbroen, på samme måte som en omvei. Uten Møreaksen vil det ikke være behov for enorme utbygginger på fastlandet, så disse ekstra kostnadene er da irrelevante.

   Din løsning medfører at fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen kommer i tillegg til fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, en ekstraregning man unngår med Møreaksen. Eneste gevinst du kan vise til er fergefri Sekken. Har du sett på trafikkdata for den fergestrekningen? Den traséen vil dessuten være en omvei for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden.

   Du er imidlertid mye på bærtur når du tror at Møreaksen er et alternativ for de på nordsiden som skal til Åndalsnes. Her er dagens trasé uansett den raskeste, og med bro over Langfjorden vil alle som kommer ned Romsdalen og skal til nordsiden av Romsdalsfjorden kjøre dagens trasé mellom Åndalsnes og Molde – ingen vil velge omveien om Sekken. Det samme gjelder om reisen går i motsatt retning. Når broen over Langfjorden kommer vil altså en stor del av trafikkgrunnlaget for en fjordkryssing via Sekken forsvinne. Et trafikkgrunnlag som i utgangspunktet er mye mindre enn for Møreaksen.

   Med Møreaksen er gjennomgangstrafikken gjennom Molde ført i tunnel bak byen. Uten Møreaksen vil gjennomgangstrafikken være omtrent den samme, men vil gå gjennom sentrum. Konklusjonen er altså fortsatt at Møreaksen gir mest vei for pengene, er raskest for flertallet og har størst trafikkgrunnlag.

   Og en liten detalj til slutt – konseptvalget ble gjort allerede i 2014, da ble Møreaksen valgt. I 2017 kom Møreaksen inn i NTP. Nå er KS2-analysen ferdig, og det eneste som gjenstår er bevilgningen i Stortinget. Alternativet er fortsatt ferge, og alle meningsmålinger viser at folket ønsker fergefri fjordkryssing. Du diskuterer noe som ikke lenger er et alternativ, men det har du tydeligvis ikke oppfattet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Tor Hansen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Før man forlanger av noe av andre bør man sørge for selv oppfyller det man forventer av andre. Så igjen, hvor mange milliarder ekstra mener du samfunnet skal bruke for at Otrøya skal få litt kortere avstand til fastlandet med Møreaksen ift hva en tunnel vil gjøre?

   Er det smålighet som gjør at du ikke unner befolkningen på Sekken fastlandsforbindelse, når det den største ulempen det vil medføre er at fastlandsforbindelsen til Otrøya blir noen km lenger?

   Fastlandsforbindelse med tunnel til Otrøya/Gossen og kryssing av Romsdalsfjorden gjør at behovet for å bygge  over 20 km med vei/tunnel mellom Molde by-Julbøen og Vik-Ørskogfjellet er overflødig. Dette vil igjen redusere kostnadene og bompengebelastningene for brukerne. En som skal pendle mellom Kviltorp og Gossen med Møreaksen må betale for å passere tunnelene gjennom Molde, så for å passere Julsundbroa og til slutt for å passere Kjerringsundet. Tur/retur vil dette koste 340 kr. pr.dag ifølge de siste som er oppgitt. Fullpris for et år vil komme på 76500 kr. dette beløpet kan sikkert halveres ved hvis man velger en løsning som reduserer behovet for utbygging.

   Det er vanskelig å forstå at du ønsker å tilføre mer trafikk til det mest trafikkerte stedet i Molde by (Bolsønesområdet) Dette gir også økt trafikk forbi en av Moldes mest populære badeplasser/rekreasjonsområde på Retiro. At du får til at gjennomgangstraffikken her vil bli den samme som om fjordkryssingen blir flyttet øst for dette området er uforståelig.

   Det mener altså at  bro over Langfjorden er noe som snarlig lar seg finansiere, samtidig argumenteres det med at fylkeskommunen må legge ned videregående skoler hvis den samme fylkeskommunen må finansiere fastlandsforbindelse til Otrøya/Gossen. Dette henger ikke sammen, tar man med etterslepet av vedlikehold på fylkeskommunale veier (17 milliarder) vil nok denne broen ikke komme på mange generasjoner. En faslandsforbindelse for Otrøya/Gossen har mulighet for ekstern finansiering på mer enn 4,7 milliarder, denne kan derfor realiseres uten store belastninger for fylkeskommunen.

   Det virker ikke som du har så stor tro på Møreaksen, siden du er en så aktiv i å publisere med "fordeler" som Møreaksen medfører. Hvis det allerede er klart, så  virker din argumentasjon ganske desperat.  Det blir enda mindre troverdig når du etter å ha erkjent feilinformasjon, gjentar feilinformasjon som f.eks. at kostnadene ved Kjerringsundet(4,7 milliarder) er en del av Møreaksen. 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Tor Hansen Med Møreaksen er det ikke bare Otrøya som får kortere forbindelse, flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden får kortere forbindelse med Møreaksen. Det er verd ganske mange milliarder.

   Jeg unner de som bor på Sekken fastlandsforbindelse, men ikke på bekostning av Otrøya og Gossen. Ta kostnaden på 6,1 mrd. for Nordøyvegen og del på antall innbyggere. Gang dette opp med antall innbyggere på Sekken. Tror du at Sekken kan få fastlandsforbindelse, eksempelvis via Veøya, for et så lite beløp? Eller bruk dine tall for kostnadene for fastlandssamband til Otrøya og Gossen fordelt på over 4.000 innbyggere. Da blir det ikke mange kronene til et fastlandssamband for Sekken, knapt en halv bro.

   Dine fantasitall om bompenger på Møreaksen er ikke troverdige når Frp mener at med Møreaksen så vil horder av folk strømme fra Molde til Ålesund for å handle eller til Vigra for å ta fly. Eller er du uenig med Frp?

   Trafikken langs Retiro vil bli omtrent den samme, siden dagens trafikk som går østover fra fergen nå vil komme i tillegg forbi Retiro. Dine fantasier om trafikk er totalt virkelighetsfjerne.

   Når staten finansierer Møreaksen, så vil fylkeskommunen kunne finansiere bro over Langfjorden langt lettere enn uten Møreaksen. Da slipper fylkeskommunen å finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen. Trafikken over Kjerringsundet vil bidra til å øke trafikkgrunnlaget på Møreaksen og redusere bompengene, samt øke samfunnsnytten av Møreaksen. Selv om Kjerringsundet formelt ikke er en del av Møreaksen.

   Igjen – konklusjonen er at i ditt forslag kommer kostnadene til fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen som en ekstraregning – på bekostning av andre veiprosjekter i fylket. Møreaksen gir mest vei for pengene, er raskest, og har størst trafikkgrunnlag. Og en liten detalj til slutt – konseptvalget ble gjort allerede i 2014, da ble Møreaksen valgt.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Tor Hansen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø La oss si at bygger tunnel til Otrøya/Gossen og krysser Romsdalsfjorden via Sekken. Vis man så tar utgangspunkt i det du skriver om kostnadene for nordøyvegen på 6,1 mrd, så trekker du fra 4,7 mrd(bidrag Aukra)+ fergeavløsningsmidler+bompenger(Otrøya). Så er vel dette sambandet fullfinansiert, skulle det mot formodning mangle noen få millioner så ville det for MR Fylke være en særdeles god investering  gjøre, siden dette også gjør at Sekken får fastlandsforbindelse. Husk at dette fjerner 1 ekstra fergesamband, som du til stadighet argumenterer om hvor kostbart og og lite miljøvennlig det er. Ferger er bompenger til evig tid, for bruke ditt argument.

   Tall for bompenger er de siste som er presentert fra Statens Vegvesen, har du noen andre?  Hva FRP m
   Angående trafikk langs Retiro så er det vel slik at år over 50-60% av trafikken Molde-Vestnes flyttes øst for Retiro(ser du skriver østover, regner med at du mener vestover). Ta også med trafikken til sykehuset på Hjelset, som også vil ha en fordel med en løsning der krysningen av Romsdalsfjorden ble øst for Molde by.

   Staten,fylket og befolkningen vil spare enorme summer på en tunnelløsning til Otrøya/Gossen og kryssing av Romsdalsfjorden via Sekken. Avstanden mellom Molde og Ålesund vil den samme som for Møreaksen. Som beskrevet tidligere er fordelene også langt flere  med en krysning via Sekken. 

   Husk også på at i 2011 var Rauma kommune ikke en del av SVV sitt planområdet for kryssing av Romsdalsfjorden, så kan en jo undres hvorfor.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Tor Hansen Man kan ikke bruke pengene fra Nordøyvegen to ganger – disse pengene kan ikke finansiere flere fergeavløsningsprosjekter.

   Du har rett i at jeg skrev øst men mente vest. Nemlig at trafikken vest for Molde vil med ditt forslag komme i tillegg som gjennomgangstrafikk for Retiro. I sum vil derfor belastningen her bli like stor med ditt forslag som med Møreaksen.

   Å bygge en fastlandsforbindelse til Otrøya og Gossen i tillegg til en fergefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden vil være svært mye dyrere enn å bygge Møreaksen.

   Konklusjonen er den samme - Møreaksen gir mest vei for pengene, er raskest, og har størst trafikkgrunnlag. Og du overser en viktig detalj – konseptvalget ble gjort allerede i 2014, da ble Møreaksen valgt. Alternativet til Møreaksen er fortsatt ferge, ikke en annen fergefri trasé.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Viktig informasjon i tåkeleggingskaoset dette. Hva angår vindkraft blir den aldri bedre enn ca 30% i effektivitetsgrad mot innstallert effekt ...
Ansgar Dypbukt 2 dager siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse