Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
21 september 2023 13:19
Del på Facebook
«Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
«Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Av og til kan en lese nyheter om at fergeavganger er innstilt på grunn av mannskapsmangel. Problemet skyldes at det er for få kvalifiserte sjøfolk til å bemanne alle fergene i Norge. Fergefri E39 Møreaksen erstatter 3 forskjellige fergesamband, med totalt 6 ferger. Å bemanne alle disse 6 fergene, noen hele døgnet, 7 dager i uken 365 dager i året krever ganske mange personer med riktig kompetanse.

Innstilte fergeavganger betyr at veien forblir stengt enda lenger. Det skaper problemer både for næringsliv og jobbpendlere, men også andre reisende som eksempelvis kanskje mister en flyavgang. Fergeselskapene forsøker derfor å gjøre sitt ytterste for å forhindre kanselleringer.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Men fergeselskapene kan ikke ansette mannskap som ikke finnes. Norsk Sjøoffisersforbund har varslet utfordringer rundt mannskapsmangel i flere år. I tillegg medfører lav bemanning på ferger at mannskapet ikke har mulighet til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver. Det er altså allerede i dag for lav bemanning på fergene.

Befolkningsveksten i vårt fylke er ikke imponerende stor, samtidig som andelen eldre stadig blir større. Å rekruttere nok kvalifiserte sjøfolk til å bemanne alle fergene blir altså ikke lettere framover, heller tvert imot. Å skaffe kvalifisert arbeidskraft er et generelt dilemma, som bare blir større og større.

Annonse
Annonse

Noen politikere ønsker seg et bedre fergetilbud, med flere avganger. I dag er fergebommen på E39 Vestnes-Molde stengt nær 85% av tiden. På de 2 andre fergestrekningene enda lenger. Å øke antall avganger på dagtid vil kreve en ekstra ferge på alle 3 fergestrekningene. Dette er en betydelig investering, og vil også føre til en vesentlig økning i strømforbruket på disse 3 fergesambandene. Strømforbruket på dagens ferger Molde-Vestnes overstiger allerede estimert strømforbruk til Tautratunnelen på Fergefri E39 Møreaksen.

Å bemanne 3 nye ferger 7 dager i uken 365 dager i året vil dessuten kreve en kraftig økning i antall kvalifiserte sjøfolk. Når man allerede i dag sliter med bemanningen, vil dette bli en umulig utfordring. Et bedret fergetilbud er et luftslott, en uoppnåelig drøm. Et mer realistisk framtidsscenario er en reduksjon i fergetilbudet, hvis sikkerhetskravene skal opprettholdes.

I framtiden vil fergebommene trolig være stengt mer enn 85% av tiden, ikke mindre. Stengte veier er dårlig distriktspolitikk. Skrot fergene og bygg fergeavløsningsprosjekter – fremtiden bygges ikke med stengte veier. Meningsmålingene viser flertall for fergefri fjordkryssing. Og de har rett, hver gang fergene forsvinner så blomstrer lokaltrafikken. Nylig har næringslivet enda en gang bedt om fortgang for Møreaksen.

Med ny moderne teknologi for CO2-fangst kan byggingen av Tautratunnelen gjøres svært miljøvennlig, og bidra til at fjordkryssingen på fergefri E39 Møreaksen blir en stor suksess også for miljøet. Og langt mer energieffektiv enn fergene, som i framtiden vil slite enda mer med å skaffe nok kvalifisert bemanning. På kjøpet blir øyene Otrøya og Gossen fergefri.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Hoseth · 9 måneder siden
  Fremfor å være en brobygger i det öppna landskap har Sundsbø gått under jorden med tunellsyn.
  Er det korrekt oppfattet?

  Fra Öppna Landskap av Ulf Lundell:
  Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro.
  Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart. Där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart.....

  Og Romsdalsalpene i det öppna landskap......
  Tårer kan renne av glede og sorg.

  Handler det kun om MA og/eller ferger når det gjelder fjordkryssing over fra/til Molde?
  Mye er nok ferdig snakka fordi MA prosjektet er vedtatt som en del av Nasjonal Transportplan.
  Blir dette GoodBye Romsdalsalpene?

  (Forøvrig bet jeg meg merke i at forfatteren av innlegget har RA-RA som første bokstaver i både fornavn og etternavn🙂)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Frode Hoseth Fergefri E39 Møreaksen handler om å erstatte fergene. Ikke bare over Romsdalsfjorden, men også til øyene Otrøya og Gossen. Men noen er for trangsynt til å oppfatte slikt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kanskje heier man på selve EUROPAVEIEN på forskjellig måte, men det behøver ikke bety at man er imot fergefri forbindelse til øyene Otrøya og Gossen mot Molde. Kanskje oppnå en type flerløsning som et alternativ, sånn litt sånn i pose og sekk, men da uten Tautratunnelen.
   (Det er ønsketenkning nå forstår jeg).
   Jeg er enig i at det er begrenset hva jeg kan om dette.

   Inngår fergefri forbindelse til øyene Otrøya og Gossen også i MA Nasjonal Transportplan?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Frode Hoseth En løsning uten Tautratunnelen vil bety en annen fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn Møreaksen, noe som medfører at fergefritt til Otrøya og Gossen kommer som en ekstraregning. Og den gedigne regningen er det i så fall fylkeskommunen som må ta. Det vil ramme andre samferdselsprosjekter i resten av fylket i mange tiår.

   Fergefri E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, med Tautratunnelen fra Vik til Otrøya og bro over Julsundet, videre hovedsakelig i tunnel til Bolsønes øst for Molde sentrum. Dette er traséen som ble valgt i 2014, og som nå ligger inne i Nasjonal Transportplan, rangert som nummer 9 i Statens vegvesen sitt innspill til Stortinget.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø OK, takk. Som en synser var det artig å være med litt, og jeg tror det er vanskelig nok for ekspertisen å vurdere og fatte beslutninger om akkurat dette her. Så jeg gir meg nå.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Rangert som #9 før beslutning etter ny innspillsrunde, også med nasjonale føringar kunngjort denne veka.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
  For oss i Naturvernforbundet er dette eit positivt signal. Og det reduserer sterkt optimismen i Møreaksen sin pro leir. 2-3 felts bru over Julsundet. Blir som å danse på slakk line.   https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/regjeringen-vil-gjore-motorveiene-smalere-og-tregere-a-kjore-pa-1.16570269

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Poenget med å redusere til 2-3 felt er å skåne naturen. Å redusere bredden på Julsundbroen har ingen positiv miljøeffekt. Det vil dessuten gå ut over stabiliteten til broen, og redusert sikkerhet er vel ikke Naturvernforbundet interessert i?

   Møreaksen er langt mer energieffektiv enn fergene, og er den beste løsningen for miljøet.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 10 måneder siden
  Vil Rasmussen snakke om ressursbruken for å drifte Møreaksen, Vik - Julbøen?
  Eller passer det ikke?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Strømforbruket på Tautratunellen er svært mye lavere enn dagens strømforbruk på fergene Vestnes-Molde. I tillegg blir to andre fergestrekningen også avløst. Når Møreaksen tas i bruk blir det altså frigitt store mengder strøm.

   Vedlikeholdet for øvrig er minimalt – tunnelen er bygd for å vare i 100 år. Det går altså svært langt tid før omfattende renoveringsarbeider på påkostes. I løpet av disse 100 årene må flere generasjoner med nye ferger bygges, minst 6 i hver generasjon. Og mannskap på 6 ferger flere skift i døgnet. Siden det er drift i 7 dager mot normal 5 dagers arbeidsuke, vil det gå med 7/5 skift. Og siden det er 365 dagers drift, må omkring 1 måned ferie også dekkes, dvs. 12/11 så stor arbeidsstyrke for å dekke et helt år. Dette blir ganske mange ansatte, som skal lønnes i 100 år.

   Så ja, fergeavløsningsprosjektene har vært en gedigen suksess, ikke bare for antall reisende, men også økonomisk for staten.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du må også rekne på energibruken ved å køyre via Tautratunellen og Julsundbrua. Innsparinga tar ferga seg av. Du skulder både miljø og klima ein korreksjon.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Miljø og klima vil være takknemlig for Møreaksen. Fergen Molde-Vestnes har konsesjon til å bruke 845 kWt pr tur. Erfaringstallene hittil viser ca 600 kWt pr tur. En gjennom-snittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Det vil si at 162 elbiler kan krysse fjorden via Møreaksen for samme energiforbruk som én tur med el-ferge, men fergene har maks plass til 120 biler og er sjelden fulle. Ergo kommer Møreaksen best ut.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du driv med dobbel bokføring. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Om du tar strømforbruket på Tautratunnelen, legger til strømforbruket som bilene med fergen Vestnes-Molde vil bruke over fjordkryssingen, så vil du fortsatt ha strøm til overs når fergene forsvinner. Og det er to fergestrekninger til som forsvinner og frigir strøm, og som i tillegg gjør Otrøya og Gossen fergefrie på kjøpet. Møreaksen er til det beste for miljøet og økonomien.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 10 måneder siden
  Alle involverte i debatten må reflektere over klima- og naturkonsekvensar, slik også Miljødirektoratet no pålegg kommunar, fylkeskommunar og utbyggarar å gjennomføre. Slik også Statens vegvesen (SVV) freistar å tilnærme seg. Sjøl om dei framleis i strid med nasjonale føringar marknadsfører sin økologiske kompensasjon for dei skadelege inngrepa i naturverdiar når dei framleis heng fast i planene om Møreaksen. https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2023/09/ma-bli-flinkere-til-a-ta-hensyn-til-myra/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Tautratunnelen og Julsundbrua er to viktige deler av Fergefri E39 Møreaksen. Siden disse ligger på den raskeste traséen for fjordkryssingen, er det nettopp samfunnsnytte og bærekraft de sørger for.

   Det er ikke slik at bevilgningene i NTP foregår fylkesvis. Pengene til Møreaksen sluker ikke noe av fylkets midler til veibygging – dette er en gedigen Frp-bløff. Det motsatte derimot er tilfellet – om Møreaksen ikke bygges, så vil store deler av fylkets samferdselsmidler gå til fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen, og det vil gå på bekostning av andre samferdselsinvesteringer i vårt fylke i mange tiår. Åpenbart har ikke aldersbegrenset stemmerett særlig effekt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Tror ikke du vet hva bærekraft er.
   Fjordkryssingen er I NTP.
   Når Møreaksen ble valgt til å ligge i planen, var det presisert at om det kom innovative løsninger,  som var billigere,  altså, bærekraftig,  skulle dette utredes. Dette har SVV, motarbeidet. De har hatt en take i hodet, Fjordkryssingen SKAL via Oterøya.  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Jeg er fullt klar over at Fergefri E39 Møreaksen er i NTP. Trasévalget ble gjort i 2014, og prosjektet kom inn i NTP i 2017. Det har vært utredet flere alternative traséer. SVV unnlot å oppdatere tunnel-alternativene på Romsdalsaksen, fordi SVV antok at tunneler ikke var ønsket der. Da oppdaterte analyser kom, ville ingen vite av de. SVV hadde altså rett.

   Den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden går via Otrøya. Det er også den traséen som har størst trafikkgrunnlag. Og som gir mest vei for pengene.

   Siden du ikke tror at jeg vet hva bærekraft er, så kan jo du - som tydeligvis vet hva det er - forklare meg hvorfor og hvordan Romsdalsaksen og ferge er mer bærekraftig enn Møreaksen. Og da holder det ikke å komme med dine egne synsinger. Er spent på pm du har noe å lære meg om bærekraft i denne sammenheng. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Dersom ein les dettre dokumentet frå SVV, "Oppdrag om vurdering av endringer i vegnormalen N100 15.06.2022" , som no har fått tilslutning i dei nye rammene frå Samferdselsdepartementet er der ingen strekning nord for Vik med ÅDT som kvalifiserer til standardauke.  Og, ÅDT på 2500 over Romsdalsfjorden er også tynt grunnlag. Så, Jarle-riket frå Nesstet og til havs som er tanken til Dahl og Orten heng også i ein tynn  statsfinansiert tråd.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Disse forlag til ny veinormal var utarbeidet før SVV lanserte Møreaksen som nr. 9 i sitt forsalg til ny NTP. Hensikten med omleggingen er å gjøre reglementet mer fleksibelt, og dermed muliggjøre bedre tilpassede veier. https://www.smp.no/meninger/leder/i/xgjaG8/inn-paa-en-litt-smalere-veg

   Om du virkelig har satt deg inn i begrunnelsen for veistandarden på fjordkryssingen på Møreaksen, så vil du vite at tunnelen bygges som firefeltsvei på grunn av sikkerhetskrav, ikke på grunn av trafikkmengden. Dessuten har tunnelen en estimert levetid på 100 år. Det vil være dumt å dimensjonere den for liten – det er billigere å bygge ny vei én gang framfor å måtte bygge samme vei to ganger.

   På tilsvarende måte er det på grunn av stabilitet at Julsundbruen bygges med fire felt, siden den er så lang, ikke på grunn av dagens trafikkmengde. Alt dette burde du vite.

   For øvrig kan du lese denne: https://www.nrk.no/mr/innstiller-avgangar-pa-grunn-av-vedlikehald-1.16573795

   27. september 2023 kl. 14:08 Innstiller avgangar på grunn av vedlikehald På ferjesambandet mellom Folkestad og Volda blir avgangen frå Folkestad klokka 14.20 og avgangen klokka 14.40 frå Volda innstilt. Dette på grunn av nødvendig vedlikehald, opplyser Norled.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 12 timer siden Fergefri E39 – forutsigbar samferdselspolitikk
Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Det inkluderer også de som foretrekker Romsdalsaksen, en fergefri kryssing av ...
@Terje SundsbøOg?
@Geir Ole SætremyrSvaret ditt står til stryk.
Hans-Peter Kaaresen 4 dager siden Er fergefri E39 realistisk?
Fornuftige refleksjoner Paul!  Det som blir det aller viktigste er å bytte ut regjeringen i september 2026, slik at fornuften ...
Ketil Strand Andersen 11 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse