Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
21 september 2023 13:19
Del på Facebook
«Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
«Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Av og til kan en lese nyheter om at fergeavganger er innstilt på grunn av mannskapsmangel. Problemet skyldes at det er for få kvalifiserte sjøfolk til å bemanne alle fergene i Norge. Fergefri E39 Møreaksen erstatter 3 forskjellige fergesamband, med totalt 6 ferger. Å bemanne alle disse 6 fergene, noen hele døgnet, 7 dager i uken 365 dager i året krever ganske mange personer med riktig kompetanse.

Innstilte fergeavganger betyr at veien forblir stengt enda lenger. Det skaper problemer både for næringsliv og jobbpendlere, men også andre reisende som eksempelvis kanskje mister en flyavgang. Fergeselskapene forsøker derfor å gjøre sitt ytterste for å forhindre kanselleringer.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Men fergeselskapene kan ikke ansette mannskap som ikke finnes. Norsk Sjøoffisersforbund har varslet utfordringer rundt mannskapsmangel i flere år. I tillegg medfører lav bemanning på ferger at mannskapet ikke har mulighet til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver. Det er altså allerede i dag for lav bemanning på fergene.

Befolkningsveksten i vårt fylke er ikke imponerende stor, samtidig som andelen eldre stadig blir større. Å rekruttere nok kvalifiserte sjøfolk til å bemanne alle fergene blir altså ikke lettere framover, heller tvert imot. Å skaffe kvalifisert arbeidskraft er et generelt dilemma, som bare blir større og større.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Noen politikere ønsker seg et bedre fergetilbud, med flere avganger. I dag er fergebommen på E39 Vestnes-Molde stengt nær 85% av tiden. På de 2 andre fergestrekningene enda lenger. Å øke antall avganger på dagtid vil kreve en ekstra ferge på alle 3 fergestrekningene. Dette er en betydelig investering, og vil også føre til en vesentlig økning i strømforbruket på disse 3 fergesambandene. Strømforbruket på dagens ferger Molde-Vestnes overstiger allerede estimert strømforbruk til Tautratunnelen på Fergefri E39 Møreaksen.

Å bemanne 3 nye ferger 7 dager i uken 365 dager i året vil dessuten kreve en kraftig økning i antall kvalifiserte sjøfolk. Når man allerede i dag sliter med bemanningen, vil dette bli en umulig utfordring. Et bedret fergetilbud er et luftslott, en uoppnåelig drøm. Et mer realistisk framtidsscenario er en reduksjon i fergetilbudet, hvis sikkerhetskravene skal opprettholdes.

I framtiden vil fergebommene trolig være stengt mer enn 85% av tiden, ikke mindre. Stengte veier er dårlig distriktspolitikk. Skrot fergene og bygg fergeavløsningsprosjekter – fremtiden bygges ikke med stengte veier. Meningsmålingene viser flertall for fergefri fjordkryssing. Og de har rett, hver gang fergene forsvinner så blomstrer lokaltrafikken. Nylig har næringslivet enda en gang bedt om fortgang for Møreaksen.

Med ny moderne teknologi for CO2-fangst kan byggingen av Tautratunnelen gjøres svært miljøvennlig, og bidra til at fjordkryssingen på fergefri E39 Møreaksen blir en stor suksess også for miljøet. Og langt mer energieffektiv enn fergene, som i framtiden vil slite enda mer med å skaffe nok kvalifisert bemanning. På kjøpet blir øyene Otrøya og Gossen fergefri.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Hoseth · 9 måneder siden
  Fremfor å være en brobygger i det öppna landskap har Sundsbø gått under jorden med tunellsyn.
  Er det korrekt oppfattet?

  Fra Öppna Landskap av Ulf Lundell:
  Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro.
  Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart. Där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart.....

  Og Romsdalsalpene i det öppna landskap......
  Tårer kan renne av glede og sorg.

  Handler det kun om MA og/eller ferger når det gjelder fjordkryssing over fra/til Molde?
  Mye er nok ferdig snakka fordi MA prosjektet er vedtatt som en del av Nasjonal Transportplan.
  Blir dette GoodBye Romsdalsalpene?

  (Forøvrig bet jeg meg merke i at forfatteren av innlegget har RA-RA som første bokstaver i både fornavn og etternavn🙂)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Frode Hoseth Fergefri E39 Møreaksen handler om å erstatte fergene. Ikke bare over Romsdalsfjorden, men også til øyene Otrøya og Gossen. Men noen er for trangsynt til å oppfatte slikt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kanskje heier man på selve EUROPAVEIEN på forskjellig måte, men det behøver ikke bety at man er imot fergefri forbindelse til øyene Otrøya og Gossen mot Molde. Kanskje oppnå en type flerløsning som et alternativ, sånn litt sånn i pose og sekk, men da uten Tautratunnelen.
   (Det er ønsketenkning nå forstår jeg).
   Jeg er enig i at det er begrenset hva jeg kan om dette.

   Inngår fergefri forbindelse til øyene Otrøya og Gossen også i MA Nasjonal Transportplan?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Frode Hoseth En løsning uten Tautratunnelen vil bety en annen fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn Møreaksen, noe som medfører at fergefritt til Otrøya og Gossen kommer som en ekstraregning. Og den gedigne regningen er det i så fall fylkeskommunen som må ta. Det vil ramme andre samferdselsprosjekter i resten av fylket i mange tiår.

   Fergefri E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, med Tautratunnelen fra Vik til Otrøya og bro over Julsundet, videre hovedsakelig i tunnel til Bolsønes øst for Molde sentrum. Dette er traséen som ble valgt i 2014, og som nå ligger inne i Nasjonal Transportplan, rangert som nummer 9 i Statens vegvesen sitt innspill til Stortinget.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø OK, takk. Som en synser var det artig å være med litt, og jeg tror det er vanskelig nok for ekspertisen å vurdere og fatte beslutninger om akkurat dette her. Så jeg gir meg nå.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Rangert som #9 før beslutning etter ny innspillsrunde, også med nasjonale føringar kunngjort denne veka.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
  For oss i Naturvernforbundet er dette eit positivt signal. Og det reduserer sterkt optimismen i Møreaksen sin pro leir. 2-3 felts bru over Julsundet. Blir som å danse på slakk line.   https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/regjeringen-vil-gjore-motorveiene-smalere-og-tregere-a-kjore-pa-1.16570269

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Poenget med å redusere til 2-3 felt er å skåne naturen. Å redusere bredden på Julsundbroen har ingen positiv miljøeffekt. Det vil dessuten gå ut over stabiliteten til broen, og redusert sikkerhet er vel ikke Naturvernforbundet interessert i?

   Møreaksen er langt mer energieffektiv enn fergene, og er den beste løsningen for miljøet.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 9 måneder siden
  Vil Rasmussen snakke om ressursbruken for å drifte Møreaksen, Vik - Julbøen?
  Eller passer det ikke?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Strømforbruket på Tautratunellen er svært mye lavere enn dagens strømforbruk på fergene Vestnes-Molde. I tillegg blir to andre fergestrekningen også avløst. Når Møreaksen tas i bruk blir det altså frigitt store mengder strøm.

   Vedlikeholdet for øvrig er minimalt – tunnelen er bygd for å vare i 100 år. Det går altså svært langt tid før omfattende renoveringsarbeider på påkostes. I løpet av disse 100 årene må flere generasjoner med nye ferger bygges, minst 6 i hver generasjon. Og mannskap på 6 ferger flere skift i døgnet. Siden det er drift i 7 dager mot normal 5 dagers arbeidsuke, vil det gå med 7/5 skift. Og siden det er 365 dagers drift, må omkring 1 måned ferie også dekkes, dvs. 12/11 så stor arbeidsstyrke for å dekke et helt år. Dette blir ganske mange ansatte, som skal lønnes i 100 år.

   Så ja, fergeavløsningsprosjektene har vært en gedigen suksess, ikke bare for antall reisende, men også økonomisk for staten.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du må også rekne på energibruken ved å køyre via Tautratunellen og Julsundbrua. Innsparinga tar ferga seg av. Du skulder både miljø og klima ein korreksjon.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Miljø og klima vil være takknemlig for Møreaksen. Fergen Molde-Vestnes har konsesjon til å bruke 845 kWt pr tur. Erfaringstallene hittil viser ca 600 kWt pr tur. En gjennom-snittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Det vil si at 162 elbiler kan krysse fjorden via Møreaksen for samme energiforbruk som én tur med el-ferge, men fergene har maks plass til 120 biler og er sjelden fulle. Ergo kommer Møreaksen best ut.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du driv med dobbel bokføring. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Om du tar strømforbruket på Tautratunnelen, legger til strømforbruket som bilene med fergen Vestnes-Molde vil bruke over fjordkryssingen, så vil du fortsatt ha strøm til overs når fergene forsvinner. Og det er to fergestrekninger til som forsvinner og frigir strøm, og som i tillegg gjør Otrøya og Gossen fergefrie på kjøpet. Møreaksen er til det beste for miljøet og økonomien.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
  Alle involverte i debatten må reflektere over klima- og naturkonsekvensar, slik også Miljødirektoratet no pålegg kommunar, fylkeskommunar og utbyggarar å gjennomføre. Slik også Statens vegvesen (SVV) freistar å tilnærme seg. Sjøl om dei framleis i strid med nasjonale føringar marknadsfører sin økologiske kompensasjon for dei skadelege inngrepa i naturverdiar når dei framleis heng fast i planene om Møreaksen. https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2023/09/ma-bli-flinkere-til-a-ta-hensyn-til-myra/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du er klar over at du linker til en internettside som krever medlemskap hos Facebook? Altså ikke åpen tilgjengelig for alle. Kanskje du kan gjengi hvilket fergetilbud som skal oppgraderes, og hvordan?

   Enkelte steder blir jo fergetilbudet nedgradert, dvs. elferger må gå på diesel: 
   https://www.nrk.no/mr/stranda-kommune-seier-nei-til-ladeanlegg-for-elferje-pa-kaia--fjord-1-klagar-1.16570923

   Uansett – det endrer jo ikke det faktum at Møreaksen er prioritert for oppstart i løpet av de først seks år.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø SVV har hatt oppstartsmøte med Vestnes kommune det dei skal oppgradere kaianlegget på Furneset, inkludert trinn 2 der kai nummer 2 skal byggast. I tillegg trygg veg frå kaia til Vestnes sentrum. Sikkert fleire hundre millionar kroner. Tidlegare har SVV vore motvillig til dette.  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr På samme måte har det også vært forslag om å flytte fergeleiet bort fra sentrum av Molde. Det blir nok ikke like populært hos fotgjengerne fra Vestnes. Siden byggetiden på fjordkryssingen av Møreaksen er 10 år, så vil investeringen på Vestnes få en levetid på omlag 15 år, tror du ikke det?

   Hvordan påvirker dette det faktum at Møreaksen er prioritert for oppstart i løpet av de første seks årene?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du har to alternativ: meld deg inn i fb gruppa, eller be SVV om å få ein kopi av ppt.-presentasjonen til møtet 19.09.23. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg stoler på ditt referat. Eller er det noe viktig du har utelatt? På samme måte har det også vært forslag om å flytte fergeleiet bort fra sentrum av Molde. Det blir nok ikke like populært hos fotgjengerne fra Vestnes. Siden byggetiden på fjordkryssingen av Møreaksen er 10 år, så vil investeringen på Vestnes få en levetid på omlag 15 år, tror du ikke det?

   Hvordan påvirker dette det faktum at Møreaksen er prioritert for oppstart i løpet av de første seks årene?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse