Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
06 februar 2024 15:10
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Partiet Rødt mener at Otrøya og Gossen bør få fergefri fastlandsforbindelse uten Møreaksen. Rødt påstår feilaktig at meningsmålingene gjennomført i Møre og Romsdal konkluderer alle med et tydelig ønske om la fergene trafikkere Romsdalsfjorden eller å bygge Romsdalsaksen.

I alle disse meningsmålingene er det tvert imot et stort flertall som ønsker fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. I siste meningsmåling utført av InFact, er det over dobbelt så mange som foretrekker Møreaksen framfor Romsdalsaksen: 33,2 % svarte at de ønsker Møreaksen, mens bare 15,8 % svarte at de ønsker Romsdalsaksen.

Annonse
Annonse

Om man ser på hvor mange som totalt ønsker en fergefri kryssing (Møreaksen eller Romsdalsaksen), så er det altså 49 % av de spurte som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Bare 35,5 % svarte at de ønsker et forsterket fergetilbud. Dvs. det er 13,5 % flere som har svart at de ønsker en fergefri kryssing enn de som har svart at de ønsker ferge.

Meningsmålingen i Sunnmørsposten fra mars 2023 viser at det er 25,5 % flere i Møre og Romsdal som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn de som ønsker ferge, i juni er det 5,7 % flere som ønsker fergefri, og meningsmålingen i juli som Romsdals Budstikke fikk utført i Molde kommune viser 13,5 % flere som ønsker fergefri fjordkryssing. I samtlige meningsmålinger er det altså flere som ønsker en fergefri kryssing enn som ønsker fortsatt ferge.

Partiet Rødt er dermed ikke på lag med folkemeningen slik de selv påstår, når folket ønsker å fjerne fergene over Romsdalsfjorden. Men Rødt er garantert på lag med folkemeiningen når de ønsker fergefri fastlandsforbindelse til øyene Otrøya og Gossen. En slik fastlandsforbindelse vil imidlertid medføre at Tautratunnelen da åpenbart vil bli den billigste fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden, noe alle meningsmålinger viser at folket ønsker seg. Tunnelen sørover er en naturlig forlengelse av den fergefrie forbindelsen nordover fra Otrøya.

Alternativet til Tautratunnelen er for øvrig ikke Romsdalsaksen, men fortsatt ferge. Alle berørte kommuner støtter Møreaksen, og det gjør også flertallet på Fylkestinget og på Stortinget. Grunnen til dette unisone og store demokratiske flertallet for Møreaksen er at velgerne i valg etter valg etter valg har stemt på de partiene som ønsker Møreaksen. Denne traséen er dessuten den raskeste for flertallet av de som i dag står i fergekø bak en bom som er stengt 85 % av tiden.

En bærekraftig framtid for fylket vårt er totalt avhengig av et levedyktig næringsliv. Mer enn 100 virksomheter i Møre og Romsdal, med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning, har gitt tydelig uttrykk for i sin støtte til Møreaksen, og ønsker fortgang.

Annonse
Annonse

Når Rødt heller ønsker en lokal løsning framfor Møreaksen, så betyr det at fylkeskommunen må ta kostnadene for fergefrie øyer istedenfor at staten betaler. Etter Nordøyvegen vil det gå lang tid før fylkeskommunen får økonomi til å ta på seg et så stort samferdselsprosjekt, det motsatte av fortgang. Og det vil igjen medføre nye nedprioriteringer av andre fylkeskommunale oppgaver, som videregående skoler. Slikt er neppe i tråd med folkeviljen.

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre ble privatfinansiert, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Noen krever å alltid få stå først i køen ved nye samferdselsprosjekter. Nå er det på tide med bedre køkultur.

Sunnmørsposten er enig med kommunedirektøren i Ålesund, som ønsker at utbyggingen av Fergefri E39 Møreaksen skal starte i Breivika i Ålesund, den meste trafikkerte delen mellom Ålesund og Molde. Det motsatte av vedtatte planer om å bygge trinn 1, fjordkryssingen, først. De ønsker ikke lenger at trinn 1 og 2 på Møreaksen skal ferdigstilles samtidig. Siden byggetiden for trinn 1 er anslått til 10 år, mens trinn 2 tar 4 år, må trinn 1 påbegynnes 6 år tidligere enn trinn 2 for at hele Møreaksen skal bli klar til bruk samtidig. Påskuddet for denne endringen er en forestilling om at endring i rekkefølgen vil gi mer statlige midler til prosjektet. Tror man det blir mer penger til den dyre delen om man først bruker penger på den litt rimeligere delen?

Om man virkelig ønsker å bygge ut de mest trafikkerte veistrekningene først, bør en heller vurdere å be om at Nye Veier AS får ansvaret for E136 Eksportvegen helt fra Ålesund til Dombås. Ettersom E136 Eksportveien er felles med E39 Møreaksen fra Ålesund til Vestnes, blir de mest trafikkerte strekningene på Møreaksen/Eksportveien nær Ålesund da garantert prioritert først av Nye Veier AS, og de mindre trafikkerte delene på E136 Eksportveien opp Romsdalen må vente. Fergefri E39 Møreaksen vil dermed bare omfatte trinn 1, fergeavløsningsdelen, en gigantisk kostnadsreduksjon som noen mener gjør det mye lettere å få bevilgninger.

Slik får man både i pose og sekk – en rask utbygging av trinn 2 på Møreaksen via bevilgningene til Nye Veier AS og Eksportveien, og mere penger til veier i fylket via bevilgningene til fjordkryssingen på Møreaksen. Da er proppen, som hindrer at Sunnmøre enda en gang får først, fjernet. Og man får ikke bare startet opp Møreaksen, man får også fullført dette svært nødvendige prosjektet. Trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen er bare halvparten av trafikken på de tre fergesambandene som avløses med fjordkryssingen på Møreaksen. Når el-fergene forsvinner blir det hvert eneste år frigitt enorme mengder elektrisk kraft, i all framtid.

Det er den store tidsbesparelsen ved fjordkryssingen som er det viktigste poenget, og det vesentligste elementet i lønnsomheten av Møreaksen. Alle tidligere fergeavløsningsprosjekter har vist en enorm oppblomstring av lokaltrafikken når fergene forsvinner, og etterkalkylene har avslørt stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet, stikk motsatt av alle prognoser. Alle meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt. Da kan de selv velge når det passer best å ta pause med kaffe og svele. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 2 måneder siden
  Det er bare i referansegruppa dei trur på oppstart av trinn 1 i 2025. Og det uten oppdatering av KS2 for strekninga, kostnadsmessig. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø SVV snakker om 1200 av ein total på 4200. Som eg har sagt er 2021 tall, og som dei gjentar i den oppdaterte planbeskrivelse frå 2023. 

   Framskriving til 2050 er eit pliktløp, og vil bli utdatert i eit klimaperspektiv. Samstundes uttaler både SVV og TØI/Dovre i sin KS2 rapport at fritidsreiser vil gå ned med 40 prosent. 

   Og bompengeperioden vil strekke seg fram mot 2060, avhengig av oppstart/byggeperiode.

   Resten av regnestykket ditt er hypotetisk.  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg har ikke gjort noe regnestykke. Jeg har kun sitert SVV sine utsagn fra side 78/79: https://www.vegvesen.no/contentassets/bd2893c57ec24684b00e5c346f507166/planbeskrivelse_vedtatt.pdf

   SVV sier: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd viser trafikkberegninger at trafikken på fv. 661 vil gå noe opp til ÅDT 4500 i 2050, mens for dagens E39 i Skorgedalen (ny E136) reduseres trafikken med 1200 til ÅDT 3000.» Dette gjelder altså endring mot 2050. Og det angir ikke hvor stor del av trafikken som både passerer Ørskogfjellet og Romsdalsfjorden. Den totale trafikkmengden i 2050 er jo økt betraktelig, anslått til 6600 på E39 Skorgedalen, mot hele 7800 på Fv 661 uten Møreaksen.

   Du blander altså tall fra 2050 med dagens tall, som jo er helt meningsløst for å din påstand: «for Ørskogfjellet til Vik snakkar om ei avlasting av ÅDT over Ørskogfjellet på 1200 når Ørskogfjellet til Vik blir opna. Det må vel bety at av dei 2350 som er med ferga er bare 1200 frå Ørskogfjellet?»

   At du fortsatt insisterer på din helt meningsløse fortolkning, bør gjøre Naturvernforbundet alvorlig bekymret. I motsatt fall vil vi bli bekymret over Naturvernforbundet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg er fullstendig klar over dagens tall, også for FV661. 

   For å sikre grunnlag for arbeidet har eg løpande konsultering hos nøkkelpersonell i SVV, mellom anna med forklaring på trafikkalkyle: ""Når det gjelder trafikk-tall så vil disse komme fram i konsekvensutredningen (KU) som skal følge med kommune(del)planen. Der brukes det anerkjente metoder for beregning av trafikken fram i tid. Det legges til grunn en generell utvikling i trafikkmengde basert på befolkningsvekst, inntektsvekst og andre faktorer. Tallene vil variere mellom fylker/regioner. Det vil bli laget en egen «Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse» for strekningen og denne vil inneholde en trafikkanalyse for de ulike delstrekninger og sideveger.""

   I lys av dette, kva skal til for følgande, sitat: "Den totale trafikkmengden i 2050 er jo økt betraktelig, anslått til 6600 på E39 Skorgedalen, mot hele 7800 på Fv 661 uten Møreaksen."?

   Og, ta i betrakning klimautfordringane.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg registrerer at Naturvernforbundet fortsatt mener at siden trafikken på dagens E39 gjennom Skorgedalen blir redusert med 1200 ÅDT i år 2050 i forhold til i dag, så består dagens fergetrafikk over Romdsalsfjorden på 2350 ÅDT av 1200 som også krysser Ørskogfjellet. At Naturvernforbundet ikke forstår at en slik konklusjon et totalt meningsløs er svært bekymringsfull.

   I 2050 er biltrafikken elektrifisert, klimautslippene er minimale. Møreaksen vil erstatte hele 3 ulike fergesamband, og dermed frigi langt mer elektrisk kraft enn det som går med til Møreaksen. Møreaksen er en klimagevinst.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø ÅDT på Ørskogfjellet i vurderingsåret 2021 er ca. 4200 iflg. SVV. Av dette er ein andel på 1200 forventa å skulle til Molde. Altså 2021, ikkje 2050.

   Forøvrig ÅDT over Ørskogjellet, total og kjøretøy over 7,6 m

   2016     3961     608     15,3%
   2017     4082     627     15,4%
   2018     4207     650     15,5%
   2019     4202     651     15,5%
   2020     4007     663     16,5%
   2021     4160     700     16,8%
   2022     4390     725     16,5%
   2023     4493     700     15,8%    

   Uke 6/24

   05.02.2024     3332     714     21,4%
   06.02.2024     3598     774     21,5%
   07.02.2024     3837     802     20,9%
   08.02.2024     3900     798     20,5%
   09.02.2024     4466     666     14,9%
   10.02.2024     2810     229     8,1%
   11.02.2024     3686     223     6,1%    

   Dersom du går på fleire tellepunkt, sesongvariasjonar vil du fort sjå at turisttrafikken i  feriesesong slår inn, eller som det i KS2 uttrykker det fritidstrafikk. den er forventa å falle med 40% når bompengar blir innført for å komme seg til og frå Molde. Og det skal vare i 25 år, eller godt forbi 2050.

   Kvifor skal ein bygge bru over Julsundet til minst 10 mrd og Kjerringsundet til minst 7 mrd for å avløyse 2 ferger med ÅDT på 1600? 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Billigere og bedre tunneler: 

  https://www.tv2.no/broom/vil-bygge-tunneler-mye-billigere/16440881/

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 måneder siden
  Møreaksen fjerner 3 ferge-propper.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøI ein uttale til mellom anna E39 Ålesund til Molde, eller omvendt, uttaler Transportforvaltning Midt i SVV (05.03.24) mellom anna, ...
Geir Ole Sætremyr 7 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøEg har vist til forpliktende mål i klimapolitikken. Med gjeldande tiltak er vi langt frå å oppnå dette målet.Så har ...
Terje Sundsbø 8 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrDet kloden ikke tåler, er enormt kraftkrevende ferger. Når Møreaksen avløser 3 fergesamband, blir enorme mengder elektrisitet frigitt, langt mer ...
Geir Ole Sætremyr 17 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøDet akkurat det eg sa, der må vere likhet mellom Loke og Tor. Også reduksjon av farta gjennom Tautratunellen frå ...
Terje Sundsbø 19 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrHurtige trafikkreduksjoner oppnås ved å redusere fartsgrensene i dag på allerede sterkt trafikkerte veier, slik som rundt Ålesund. Uten utviding ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDette vil ramme alle, også der framskrivingane av trafikk er 50+. Naudsynt trafikkauke til å betale tilbake bompengefinansieringa. Sjøl om SVV ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse