Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
13 mai 2024 10:33
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det har skapt storm rundt fergene at flere fylkeskommuner ønsker å innføre betaling for ferger som nå er gratis. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling: Det vil ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et fergesamband som i dag er gratis. Men kommunalminister Erling Sande (Sp) godtar ikke at fylkeskommuner begynner å kreve betaling fra trafikantene på ferger som staten allerede har tatt regningen for.

Rogaland fylkeskommune som allerede har begynt å ta betaling for gratisfergene får derfor kutt i de statlige overføringene. Fylkesordfører Ole Ueland (H) sier kuttet er et mye lavere beløp enn det gratisferge-ordningen koster for Rogaland.

Annonse
Annonse

Konsekvensen er at for disse fergesambandene kan fylkespolitikerne ikke ta betaling for å øke inntektene, og de kan heller ikke redusere rutetilbudet for å spare kostnader. Om de ikke vil øke billettprisene på de øvrige fergesambandene for å subsidiere de reisende på gratisfergene, så er alternativet å redusere rutetilbudet på de øvrige.

For å bedre økonomien har fylkespolitikerne da valget mellom eksempelvis å redusere fergetilbudet for de reisende, eller redusere skoletilbudet for de skolesøkende. Så langt er det vel ingen som har foreslått å innføre skolepenger.

I en slik sammenheng er det uforståelig at Frp og SV vil stoppe et fergeavløsningsprosjekt finansiert av staten. De insisterer på at øyboerne på Gossen og Otrøya skal møte en stengt fergebom minst 85 % av tiden hver dag til evig tid. Frp og SV har ingen andre alternativer enn fortsatt ferge for disse øyboerne. Og, hvor vil Frp og SV flytte fergeleiet ut av sentrum i Molde? Ønsker de å tvinge all trafikk fra E39 gjennom Molde sentrum også til evig tid?

Annonse
Annonse

SV vil prioritere jernbane i innlandet. Der fylkeskommunene ikke trenger å bruke penger på ferge, og de reisende isteden kan benytte fullfinansiert statlig utbygd jernbane. Også folket langs kysten ønsker å reise fergefritt.

Frank Sve (Frp) vil stoppe fergefri E39 - livsnerven på Vestlandet - koste hva det koste vil. Eller som han selv sier: «Ferjene kostar det dei kostar». Sve (Frp) tror at fylkeskommunen har bestilt nye Mrecedes-ferger, mens de i virkeligheten har leid «Rent a Wreck». Kanskje stortingspolitiker Frank Sve (Frp) trenger å bruke mindre tid i Oslo på å stoppe Møreaksen for å kunne følge bedre med på samferdselsproblematikken her i Møre og Romsdal?

Stort bedre er det ikke når Bjørn Jacobsen (SV) mener at man må beholde fergene over Romsdalsfjorden av hensyn til syklistene. Han lovpriser bussen som frakter syklistene gjennom den undersjøiske tunnelen på Krifast, men aksepterer ikke samme løsning for Tautratunnelen. Han har heller ikke fått med seg at fergen Brattvåg-Dryna er et utmerket alternativ for syklistene her. Til overmål har Jacobsen (SV) ikke fått med seg at Statens vegvesen har fått beskjed om videre utredninger av Møreaksen i ny NTP.

Hvor mange sykkelturister kommer over Fursetfjellet eller Ørskogfjellet en vinterdag for å ta fergen over Romsdalsfjorden? Også syklister kan ta ferge Brattvåg-Dryna. Er hensynet til syklister viktigere enn all annen trafikk på E39 – livsnerven på Vestlandet? La oss håpe at fylkespolitikere og stortingspolitikere har et mer helhetlig syn på samferdselsbehovet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Frank Sve (Frp) synes å tro at det er fylkeskommunen som bestiller fergene. Det er feil og det burde Sve, i hans posisjon, vite. Fylkeskommunen lyser ut på anbud de ulike fergesamband, uten spesifikke krav til nye ferger. Det er fergeselskapene som bestyrer fergeflåten sin, og så lenge krav om kapasitet, overfartstid, etc. oppfylles, så har fylkeskommunen ingen spesifikke betingelser til fergene. De aksepterer 40-50 år gamle dieselferger. Som til stadighet svikter. Til tider oppstår det også mangel på kvalifisert mannskap.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 29 dager siden
   @Anne Mari Sandshamn

   Jeg har dessverre ikke data for stengninger av Atlanterhavstunnelen, men for Ålesundstunnelene er oppetiden 99,17% over de siste 6 årene. Den aller største grunnen for stengt tunnel er der vegarbeid (nattestid). Om tunnelene på Nordmøre avviker sterkt fra landsgjennomsnittet på rundt 1% stegning, så vil de neppe dra landsgjennomsnittet særlig ned, det er jo tross alt snakk om tunneler over hele Norge.

   Selv om tunnelen skulle være stengt hele 2 timer hver uke, så er det bare vel 1% av tiden. Det tilsvarer 4 ganger stengt hver uke i en halv time hver gang. Jeg tviler på at Atlanterhavstunnelen skulle være så mye oftere stengt enn alle andre tunneler i Norge. Men kanskje du kan vise til statistikk over hvor ofte Atlanterhavstunnelen faktisk er stengt?

   Når fergebommen er nede er imidlertid veien helt stengt. Om det aldri skjer kanselleringer og alle ferger går i henhold til ruteheftet, så er bommen stengt omkring 85% av tiden på sambandet Vestnes-Molde. Så kommer ekstra helligdager og kanselleringer og øker dette tallet, hvis en skal være pinlig nøyaktig. Som du synes å forlange at jeg skal være. Mens du slenger om deg med egne udokumenterte synsinger.

   Som nevnt – Tautratunnelen har to separate tunnelløp, med to kjørebaner i hver. Da vil det svært sjelden være behov å stenge begge felt i samme retning samtidig. Dvs. at oppetiden vil være svært nær 100%. Mens den fergestengte veien over Romsdalsfjorden har oppetid på 15% om alle ferger går, og ingen ekstra helligdager.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 29 dager siden
   @Terje Sundsbø https://www.tk.no/sok?keyword=Atlanterhavstunnelen+stengt, Denne linke fører deg til alle innlegg i TK om stengt Atlanterhavsrtunnel.. Og det er 26 sider med info om den tunnelen.. Sier vel sitt, det lengste var den dødsulykka nylig, da var den stengt i 9 timer..  Normalen er 1-2 tiner hver gang den er steng, go det kan skje flere ganger på en uke.. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 29 dager siden
   @Terje Sundsbø For at tankerekka skal vere relevant må du også rekne inn alternativ kost knytta til fergefri kryssing av Romsfalsfjorden, som er del av utgangspunkt for tanken om fergerfri E39 Kristiandand til Trondheim. 

   På dagtid har du ei snitt ventetid på 10 minutt, overfartstid på 33 minutt. Uten slitasje på bil og veg, uten dekkslitasje og uten drivstoffutgift. 

   Og dersom du er bekymra kan du forkorte sambandet ved å flytte fergeleiet til Reknes, og bytunell dit du måtte ønske det. I tillegg blåse liv i bypakken. Så kan du akkedere med Staten for å slippe 80 prosent bompengeandel som i Ålesund.  Ved å gå til Reknes kan ein kanskje greie seg med 3 ferger kontra 4 som i dag. Så vidt eg kan minnest vart ringbuss introdusert i Molde på tidlig syttital når eg studerte på DH. Økonomi og administrasjon. Fortran4 var programmeringsspråket i pensum da. Regneark har eg nytta i mange år, nasjonalt og internasjonalt. Men, resultatet er ein konsekvens kva ein definerer som skal inn og kva ein søker å løyse.  For å bli trudd må ein søke å belyse alternativ med tilhøyrande kostnad.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 29 dager siden
   @Anne Mari Sandshamn  

   Jeg ser at Atlanterhavstunnelen er stengt pga. motorstopp, plankebit i veien, etc. Slikt tar normalt ikke 1-2 timer hver gang. Det opplyses bl.a. om stengt et kort øyeblikk grunnet bilberging.

   Av listen ser det heller ikke ut til at tunnelen er stengt særlig oftere enn 1-2 ganger hver uke i snitt. I så fall synes et anslag på at den er stengt under 1% av tiden å passe rimelig bra – akkurat som de fleste tunneler i Norge. (Det er 24 x 7 = 168 timer i en uke. Om tunnelen er stengt under 1 time og 40 minutter i snitt hver uke så er den stengt i mindre enn 1% av tiden.)

   Fergebommene er derimot stengt mer enn 85% av tiden på omtrent alle fergestrekninger her i vårt fylke. Det er stor forskjell på 1 % og 85%.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 29 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Har du problemer med anslaget at fergebommen er stengt omkring 85% av tiden på sambandet Molde-Vestnes? Kan du utdype hva du mener er et mer korrekt estimat? (Jeg har tatt utgangspunkt i at bommen er åpen for ombordkjøring i ca. 5 minutter før hver avgang. Tiden den er åpen for ilandkjøring er irrelevant.)

   Det er lite representativt å ta for seg utvalgte tidspunkt og ventetider midt på dagen – svært mange ønsker å reise til andre tidspunkt, men dagens rutetabell begrenser reisemulighetene. Det har en enorm kostnad. Det har også en enorm kostnad å tvinge fergetrafikken gjennom Molde sentrum. Du må flytte fergeleiet langt unna Reknes også, det området er for lengst bebygd.

   Drivstoffkostnadene man sparer ved at el-bilene står i ro på fergen blir forsvinnende lite i forhold til de gigantiske energikostnadene fergene over Romsdalsfjorden medfører – over 20 mill. kWh pr. år. Dette overstiger i rikt monn forbruket fra å drifte den undersjøiske tunnelene og den ekstra kjørelengden elbilene får fra Ørskogfjellet til Bolsønes. Den dagen fergene avløses av tunnel blir det frigjort enorme mengder elektrisk kraft fra fergene, på en vei som er stengt 85% av tiden.

   Og du overser at Møreaksen vil gjøre Gossen og Otrøya fergefri – til evig tid.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Rolf Erik Pedersen Nylig Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDu og RR, er nok i utakt med resten av de som bruker veiene.Hva vet en næringslivsleder om hva som ...
Rolf Erik Pedersen 10 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDu tror fortsatt at velg er spørreundersøkelse for, eller imot Møreaksen?Vi må klare å forstå at dette hårete ønsket fra ...
Rolf Erik Pedersen 12 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
Merkelig at en skolert mann som RR, ikke har menigmann i sine tanker.Møreaksen er et prosjekt,  som vil sette en ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrDøgnåpne veier og fastlandssamband er viktigere for lokalt næringsliv enn rassikring av vinterstengte turistveier. Du bør lese kronikken av Rasmussen ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøFramleis blir det drive veivedlikehold mellom fergeleiene.  Eksempelvis på strekninga E39 Lavik til Festøy, via fergesambandet Anda til Lote.  Du ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er vurdert, og ønskt, men er det konkludert?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse