Annonse
Annonse
Berit Frey
Ytring
20 januar 2019 20:04
Berit Frey, Senterpartiet. Foto: Privat
Berit Frey, Senterpartiet. Foto: Privat
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykehus er politikk. Sykehus er offentlig velferdstilbud, som folkevalgte må stå til ansvar for.

Nå trues dette velferdstilbudet i Møre og Romsdal. Fordi vi har en regjering som ikke tar ansvar.

Som skyver ansvaret over på byråkrater i helseforetaket. Som ikke vil gripe inn, selv om viktige pasienttilbud kuttes.

Situasjonen i Helse MØre og Romsdal viser at helseforetakene må avvikles. Sykehus må styres og finansieres på samme måte som eldreomsorg og skoler. Senterpartiet har dette som en viktig forutsetning, i vår alternative sykehuspolitikk.

Vi vil styrke sykehusøkonomien og erstatte helseforetaksmodellen med en forvaltningsmodell. Der drift og investeringer skilles slik det gjøres i kommuner og fylkeskommuner.

Det er absurd når man må kutte i pasienttilbud og beredskap, for å kunne investere.
Senterpartiet vil fremme forslag i stortinget om en ny måte å investere sykehus på. VI har fremmet forslag om at Kristiansund sykehus ikke selges. Vi fikk ingen politisk støtte i STortinget.

Det var en forutsetning for vedtaket om nytt fellessykehus på Hjelset at Nord- møre og Romsdal ikke skulle miste sykehusfunksjoner som de samlet sett har hatt til nå.

Dette var en løgn. Nå skal avdelinger slås sammen, DPS legges ned, fødeavdelinger slås sammen og rehabiliteringsplasser forsvinner.

Til alle andre som nå er oppbragt over den økonomiske situasjonen. Senterpartiet forutså dette. STortinget ga i fjor , uten å heve et øyebryn, lån til et prosjekt som de visste ikke hadde økonomiske bærekraft.
Vi var det eneste partiet som krevde en sak til stortinget om funksjonsfordeling og som krevde å få framlagt en økonomisk plan som kunne vise hvordan nybygget kunne realiseres uten at det går ut over pasienttilbudet.

Vi sto alene om det i Stortinget.

Senterpartiet har stått på for å beholde Kristiansund sykehus. Når det nå er flertall politisk for et fellessykehus, kjemper vi både her og nasjonalt for at
det må planlegges for et avdelingssykehus i Kristian- sund.

Kristiansund sykehus må holdes i offentlig eie og ha dagkirurgi og et poliklinisk tilbud innen de fleste områder.

Dagkirurgi og skadepoliklinikk må være åpen i Kristiansund hver dag, og det må være tilbud om over-natting for pasienter som trenger dette.

Senterpartiet mener at sykehusavde- lingen i Kristiansund må ha beredskap for akutte hen- delser og ha stedlig ledelse. Samlet må det planlegges for nok sengeplasser og døgnbehandling, og forsvarlig grense for belegg må settes til 85 prosent, slik blant an- net Den norske legeforening anbefaler.

Jeg vil også vise til representantforslag fra Senterpartiet om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traume- senter er over 45 minutter, Dette kan ivaretas med et avdelingssykehus i Kristansund.

Transportsfødsler og andre uplanlagte fødsler utenfor institusjon har økt i Norge som konsek- vens av sentralisering av fødselsomsorgen. Senterpartiet mener det må planlegges for både barselavdeling og fødetilbud i Kristiansund også i frem-tiden.

Sykehus er politikk. Finansiering er et offentlig ansvar. Senterpartiet godtar ikke de kutt som nå rammer pasientene i vårt distrikt. Vi godtar ikke nedlegging av fødeavdeling. Vi godtar ikke salg av sykehus. Vi godtar ikke kutt i andre pasienttilbud. Vi vil kjempe for sykehustilbudet i Kristiansund. Og vi skal stille regjeringen til ansvar for det som nå skjer. For det ingen andre sitt ansvar. Høie må på banen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 36 minutter siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
70% av befolkningen i Kristiansund driter i hvilket fylke de tilhører og flertallet av de som har en mening stortrives ...
@Terje G. FinnøyFor flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er Møreaksen raskest. Det er kun 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som ...
Terje G. Finnøy 1 dager siden SVV fortsetter sin manipulasjon av E39 utredning
@Terje SundsbøOg her vrir og vender du igjen.Romsdalsaksen er kortest, flatest og mest fremtidsrettet som trase mellom Ålesund og Bergsøy.SVV og ...
@Terje G. FinnøyTrafikktellingene viser at kun 40% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Tilhengerne av Romsdalsaksen omgår fakta. For Romsdalsaksen vil ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte