• Ferje over Tingvollfjorden på 1960-tallet

    Ferjesambandet Angvik-Tingvoll feirer 90 år i 2019. Det ble startet av pioneren Gustav Angvik med fast rute i 1929. Allerede i 1922 hadde han fraktet noen drosjebiler over fjorden med «Arnljot».

    ...
  • Angvika i 1964

    Bilferja «Tingvoll» med to busser fra Mørelinjen på vei inn mot ferjekaia i Angvika. Ved kaia ser vi bl.a. brygga med tønnefabrikken. Angvika var et trafikknutepunkt gjennom mange år med eget

    ...