• Angvika i 1964

    Bilferja «Tingvoll» med to busser fra Mørelinjen på vei inn mot ferjekaia i Angvika. Ved kaia ser vi bl.a. brygga med tønnefabrikken. Angvika var et trafikknutepunkt gjennom mange år med eget

    ...
  • Angvik Gamle Handelssted

    ...