• Jeg har tenkt endel etter valget. På valget og resultatet i Kristiansund, i fylket og totalresultatet nasjonalt.

  Først. I Kristiansund gjør vi et greit valg. Øker

  ...
 • Allerede valgkvelden ble det klart hvem som skulle bli ordfører og varaordfører i Kristiansund.

  I Kristiansund kommune er det 19 495 stemmeberettige innbyggere. 3 578 av

  ...
 • Kristiansund kommunestyre stemte i dag enstemmig for å si opp avtalene med Helse Møre og Romsdal (HMR) som femte kommune på Nordmøre.

  Det var knyttet spenning til hva representantene fra

  ...