• I det gule bygget nederst til venstre hadde Grip Malingfabrikk lokaler i mange år. Videre langs Freiveien ser vi Jonas Eriksen brygga, Goma Fabrikker og Mollan (Kristiansund Mekaniske). Videre

  ...
 • Kristiansund har en rik historie. Ja, vi har en historie helt tilbake fra steinalderen. Kanskje var en av de første nordmenn en kristiansunder. Opp gjennom hundreårene har det skjedd mye. Vi har

  ...
 • Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra

  ...
 • Goma Fabrikker ble etablert i år 1900 og har vært en sentral arbeidsplass i Kristiansund i over 100 år. Her ser vi anlegget i Vågen i 1965. På midten av 1970-tallet ble bedriften en del av

  ...
 • Etter det jeg har sett av medieomtaler, var julemarkedet i Kulturfabrikkens lokaler (den gamle forfabrikken) vellykket. Kanskje dette kan være starten på

  ...
 • I dagens lokale tilbakeblikk, har vi funnet et bilde fra tidlig 1900-tall, som viser et parti fra Øvervågen, med Freiveien til venstre, og jod-fabrikken til høyre for denne. Ellers så ser vi

  ...
 • I dagens lokale tilbakeblikk har vi funnet et flyfoto over Goma Fabrikkers avdeling Kronull stålullfabrikk på Rensvikholmen i Kristiansund.

  Produksjonen av stålull ved fabrikken ved

  ...
 • Ny årbok fra Freiøya Historielag med historien til Kristiansund Frei Billag

  Tradisjonen tro, når høsten kommer, presenterer Freiøya Historielag sin årbok. Årets utgave, som er den 10. i

  ...
 • Anlegget til Goma fabrikker nord for Naustkroken, senere Ello. Bildet er tatt i 1965 (ca)

  Vi ser at det første trebygget "Smørfabrikken" bygd i 1900 står ennå. Anlegget ble utvidet flere

  ...