• Wilhelm Lunds bok om Kristiansund rundt år 1910

  ...
 • Annonse fra Goma Fabrikker i 1942

  Goma Fabrikker ble etablert i år 1900 og hadde sine fabrikklokaler i Vågen frem til de flyttet i nytt bygg på Løkkemyra i 1976. De hadde da blitt en del av Denofo-Lilleborg konsernet fra

  ...
 • Vågen i 1962

  I det gule bygget nederst til venstre hadde Grip Malingfabrikk lokaler i mange år. Videre langs Freiveien ser vi Jonas Eriksen brygga, Goma Fabrikker og Mollan (Kristiansund Mekaniske). Videre

  ...
 • Er politikerne i Kristiansund historieløse?

  Kristiansund har en rik historie. Ja, vi har en historie helt tilbake fra steinalderen. Kanskje var en av de første nordmenn en kristiansunder. Opp gjennom hundreårene har det skjedd mye. Vi har

  ...
 • Ove Bjerkan samlet fullt hus i historielaget

  Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra

  ...
 • Goma Fabrikker i Vågen

  Goma Fabrikker ble etablert i år 1900 og har vært en sentral arbeidsplass i Kristiansund i over 100 år. Her ser vi anlegget i Vågen i 1965. På midten av 1970-tallet ble bedriften en del av

  ...
 • Vågens svar på Rørosmartnaen

  Etter det jeg har sett av medieomtaler, var julemarkedet i Kulturfabrikkens lokaler (den gamle forfabrikken) vellykket. Kanskje dette kan være starten på

  ...
 • Øvervågen i Kristiansund anno tidlig 1900-tall

  I dagens lokale tilbakeblikk, har vi funnet et bilde fra tidlig 1900-tall, som viser et parti fra Øvervågen, med Freiveien til venstre, og jod-fabrikken til høyre for denne. Ellers så ser vi

  ...
 • Goma Fabrikkers stålullfabrikk

  I dagens lokale tilbakeblikk har vi funnet et flyfoto over Goma Fabrikkers avdeling Kronull stålullfabrikk på Rensvikholmen i Kristiansund.

  Produksjonen av stålull ved fabrikken ved

  ...
 • Ny årbok fra Freiøya Historielag

  Ny årbok fra Freiøya Historielag med historien til Kristiansund Frei Billag

  Tradisjonen tro, når høsten kommer, presenterer Freiøya Historielag sin årbok. Årets utgave, som er den 10. i

  ...
 • Goma fabrikker i Vågen på Goma

  Anlegget til Goma fabrikker nord for Naustkroken, senere Ello. Bildet er tatt i 1965 (ca)

  Vi ser at det første trebygget "Smørfabrikken" bygd i 1900 står ennå. Anlegget ble utvidet flere

  ...