• Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

  – Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en

  ...
 • Fjordabåten var bindeleddet mellom by og land gjennom mange år. Her ser vi et anløp ved Snekvikkaia i 1927 med transport av dyr til slakteriet. Stuten til Trygve Hestnes satte seg til motverge da

  ...
 • 0H6A1728

  B/F Stordal legger til på Seivika fergetillegg i

  ...
 • Ferjestrekningen Arasvik-Hennset er en viktig fjordkryssing som binder Halsa (Heim) kommune sammen med nordre Nordmøre. Dette er en videreføring av den lange Vinjefjordsruten fra 1961. Her ser vi

  ...
 • Her er et bilde med B/F «Trygge» ved Engdal ferjekai i forbindelse med åpningen av ferjesambandet i 1961. Sambandet skulle være en del av den nye Trondheimsruten. Selve ferjeturen fra

  ...
 • På bildet ser vi «Farmann I» ved Halsa ferjekai i 1939. Sambandet Halsa-Kanestraum ble startet opp året før. Nils Halse, som eide dampskipskaia, inngikk en avtale med Statens vegvesen om å bygge

  ...
 • «Jønshorn» har lagt til på Halsa. Busser fra Mørelinjen tar imot passasjerene fra ferja. Det var ikke lov for passasjerene å sitte i biler eller busser ved av- og påkjøring fra ferjene på denne

  ...
 • I fire av ti kommuner på Nordmøre er det flertall for å «melde flytting» til Trøndelag. Ordførerne sier de tar folkets ønske alvorlig.

  En undersøkelse gjort for Kristiansund-avisen

  ...
 •  Vaagland Båtbyggeri har en lang og stolt historie helt fra 1927. Ved overgangen til 1960-tallet begynte de å bygge båter i stål.

  «Stormfuglen» ble overlevert i 1966 til

  ...