fbpx
Tittel Publisert
  Et fullverdig lokalsykehus 31. juli 2021
  Bunadsgeriljaen fikk svar av Vedum 31. juli 2021
  Rødt og Senterpartiet – foren dere! 27. juli 2021
  Vi glemmer vel ikke «sykehusgarantisten»! 27. juli 2021
  Tilsvar på Toppes innlegg «Rødts forvrengning i sykehussaken» 26. juli 2021
  Rødts forvrengning i sykehussaken 26. juli 2021
  Senterpartiet i spagat 21. juli 2021
  FrP ønsker å bevare en fullverdig akutt og fødeavdeling i Kristiansund 23. juni 2021
  Bøllekurs for folk og folkevalgte 22. juni 2021
  Svar til Gunhild Rolandsens oppsiktsvekkende innlegg i TK 20. juni 22. juni 2021
  Appell: Kjære Nordmøringer! 20. juni 2021
  Bilder fra gårsdagens aksjon, markering og appeller for Kristiansund sykehus 20. juni 2021
  Bunadsgeriljaens leder Anja Solviks appeller fra gårsdagens arrangement 20. juni 2021
  Appell: MDG vil bevare føden 19. juni 2021
  Appell: Aksjonister – sjukehusforkjempere 19. juni 2021
  Mannfolk – erkjenn din rolle ved årets valg! 19. juni 2021
  Appell: Kjære medborgere! 19. juni 2021
  Sykehus – fragmentert eller fullverdig? 17. juni 2021
  Sykehuskamp er valgkamp – Kristiansund Senterparti åpner valgkampen lørdag 16. juni 2021
  MARKERING for lokalsykehuset – lørdag 19. juni 2021 14. juni 2021
  Sykehuset på Nordmøre – vårt grunnfjell 03. juni 2021
  To babyer døde - Helse Møre og Romsdal får sterk kritikk 27. mai 2021
  Nytt flott tilbud ved Kristiansund sykehus 20. mai 2021
  Kan vi regne med Arbeiderpartiet? 23. april 2021
  En mann for føden! 17. mars 2021
  Riktig stemmeseddel 24. februar 2021
  HMR svarer Bunadsgeriljaen 23. februar 2021
  Bunadsgeriljaen stiller spørsmål til NRK-artikkel 19. februar 2021
  Vestnes innstiller bytte til nytt lokalsykehus 15. februar 2021
  Er vi mindre verdt som mennesker på Nordmøre? 08. februar 2021
  Bunadsgeriljaen aksjonerer i Kristiansund 08. februar 2021
  Hvor er pasientgrunnlaget for SNR på Molde? 05. februar 2021
  Mobiliserer for fødeavdeling og lokalsykehus 8. februar 04. februar 2021
  Klinge må forholde seg til fakta! 28. januar 2021
  Bunadsgeriljaen har allerede samlet inn 100 000 til gynekolog i Kristiansund 26. januar 2021
  Smøla kommune: – Dette kan ikke fortsette, Helse Møre og Romsdal 26. januar 2021
  Fødeavdeling og sykehus 25. januar 2021
  Korrigert: Bunadsgeriljaens rekrutteringsforslag – ikke tatt med i neste styremøte i HMR 25. januar 2021
  Selvsagt bør Nordmøre og Romsdal samarbeide 22. januar 2021
  Bunadsgeriljaen har løst Helse Møre og Romsdals rekrutteringsproblem 21. januar 2021
  Motstandere av helseforetakene samler seg 21. januar 2021
  Uttale fra Kristiansund kommune om fødeavdeling ved Kristiansund sykehus 21. januar 2021
  Helse Møre og Romsdal – mulige årsaker til mislykket rekruttering 21. januar 2021
  Eit fylke kan stå for fall 20. januar 2021
  SNR kan bli svindyrt - også i politisk kapital 19. januar 2021
  Møre og Romsdal FrP: – Fødeavdelinga i Kristiansund må reetablerast 18. januar 2021
  Strid om fødetilbod kan knuse eit heilt fylke 18. januar 2021
  Bunadsgeriljaen med underskriftskampanje for fødeavdelingen i Kristiansund 17. januar 2021
  Masseproduksjon og skalaøkonomi på fødeavdelinger – større er ikke bedre 17. januar 2021
  Vi trenger TO ikke ETT sykehus 16. januar 2021