• Styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal har fredag blitt oppringt av NRK og blitt spurt om de er trygge på at det totale bildet som ble presentert på styremøtet 27. mars 2019 var

  ...
 • Roms-Dahl er ute og ROR i stormen som no blæs på Nordmøre.

  Trur du at du kan gå på vatnet, kanskje? Her har du nok tatt deg vatn over hovudet om du trur du klarer å stille denne stormen,

  ...
 • ...
 • Til Sunnmørspostens kommentar 27. mars til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 27. mars vedr. nedleggjing av fødeavdelinga i Kristiansund.

  Sunnmørsposten: «

  ...
 • Bibelens aller vakreste og mest dramatiske fortelling handler om nettopp en fødsel uten noen som er der for å hjelpe til, om å være langt unna hjemstedet og tryggheten sin når livets mest sårbare

  ...
 • ...
 • For 5 år siden skrev jeg på Facebook at tilliten til Helseforetaket var pulverisert etter at de valgte å legge ned sykehuset i Kristiansund. Jeg inviterte samtidig Bent Høie til å være

  ...
 • Av leder Kjell Neergaard og nestleder Ingrid O. Rangønes i ORKidé – Nordmøre Regionråd

  HMR har store økonomiske utfordringer som følge av for høyt aktivitetsnivå i forhold

  ...
 • På årsmøtet i Kristiansund SV 4. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt følgende uttalelse.

  Helse Møre og Romsdal trosser Stortinget

  Kristiansund

  ...
 • Til tross for at Stortinget har bedt regjeringen sikre dagens fødeinstitusjoner, kan flere av dem bli nedlagt, sier leder Kari Aarø i Jordmorforeningen.

  De siste 40 årene

  ...
 • Demonstrasjonstoget og folkemøtet for vårt sykehus og våre helsetilbud på søndag er kanskje den viktigste demonstrasjonen du møter opp i noensinne for vårt kjære Kristiansund og

  ...