• Stortinget tar ansvar for lovsamlingen

    Stortingets presidentskap har besluttet å fortsette utgivelsen av en trykt samling av Norges lover. Stortingets administrasjon får ansvar for å gjennomføre

    ...