• Skjevfordelingen mellom fogderi i Møre og Romsdal i forhold til offentlige arbeidsplasser

    ...
  • Skal koordinere frivilligheten

    Den nyansatte frivillighetskordinatoren i Kristiansund kommune, Siri Hollingsæther Stene, skal være Kristiansunds bindeledd mellom kommune og frivillighet.

    Hun har allerede jobbet i

    ...