• Utredningen om fjordkryssingen av Romsdalsfjorden som Statens Vegvesen Midt  (SVV) presenterte 6.12.19 har skapt reaksjoner.  Den korte versjonen er på 4 punkt, og konkluderer

  ...
 • Bortsett fra unødvendig reiselengde, tidsbruk og kostnadsnivå for stamvegen E39, kunne Møreaksen og Hafast vært et greit alternativ. Noen ville nok forlangt en lengre liste med stikkord som

  ...
 • Møreaksen AS ble opprinnelig etablert i 1986 med kommunene Haram, Midsund og Aukra som aktive parter. Ideen var å binde kommunene sammen i en ytre linje som dagens veg på Nordmøre mellom

  ...
 • Den egentlige Møreaksen burde være aksen gjennom fylket med kryssing av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. De bør sees i sammenheng, ettersom prosjektene er del av stamvegen E39 fra

  ...
 • Artikkelen «Romsdalsaksens enkle genialitet» fra mars -18 kunne med små korrigereringer på nytt gått i trykken. Løsningen er fortsatt like genial. Fortsatt er det nok med en veg over

  ...
 • Det er ikke fylkeskommunen som bestemmer når det gjelder stamveger og fjordkryssing som eksempelvis over Romsdalsfjorden, men positivt at det nyvalgte fylkestinget enstemmig går inn for

  ...
 • I perioden 14.–16. oktober takker Jon Aasen av som fylkesordfører, og nytt fylkesting blir etablert med en blanding av veteraner og nye medlemmer. Det er flertall i det nye fylkestinget for

  ...
 • Påstandene er mange og friske fra begge sider, og både Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) krever eierskap til sannheten. La oss se litt på gammelt og nytt fra de siste par årene for strekningen

  ...
 • 8700 underskrifter med krav om tilleggsutredning av Romsdalsaksen sier sitt om den folkelige tilslutningen. FB-sider i hopehavet «JA til Romsdalsaksen – NEI til Møreaksen» florerer. Noen er mot

  ...
 • Fire uker før valget er «showet» i gang. Mangt er forutsigbart som at partiene vil strø lovnader og lokke med godsaker. Mer spennende er det når Sylvi Listhaug vil skrote Møreaksen (MA). Slikt

  ...
 • Man kan diskutere hva som er viktigst av stammen og frukten på et tre – eller greiner og kvister. Det er imidlertid formålsløst, for det er samspillet som er det viktige. Slik også for samferdsel

  ...
 • Krevende å finne løsninger som er best på alle områder – nærmest umulig. Tid og penger er to av mange utfordringer i aksekampen. Reisetiden er viktig for stamvegen E39 som i dette tilfellet, og

  ...
 • Tidvis er det harmoni mellom de som styrer og de som blir styrt, tidvis ikke. En global problemstilling med ekstreme sprik. Sett utenfra er utfordringene i vårt land og vår region ganske

  ...
 • Alliansen mellom Møreaksen og Hafast ble forbilledlig beskrevet av Terje Tovan for et par år siden. Kortversjonen: 1. Vi heier på, og støtter hverandre. 2. Møreaksen først. 

  Om

  ...
 • Byutviklingsplaner (bypakker) med formål å bedre trafikale forhold, redusere biltrafikk i sentrum og tilrettelegge for gående og syklende har kommet på ville veier. Prosjektene startet i landets

  ...
 • Visst er det vår, og den tilhører Nordmøre dette året. Etter mange nederlag knyttet til lokalisering av viktige institusjoner, har det omsider kommet motreaksjoner med et «nok er nok» som felles

  ...
 • Stamvegene har normalt langt mindre trafikk enn den lokale. Slik er det, og slik bør det være. Det er ikke et mål å hekte mest mulig trafikk inn på stamvegen ved å «samle opp» travle bysentrum,

  ...
 • Noen spør hvilket alternativ Romsdalsaksen (RA) er. En flyktig idé, strek på et ark, en tenkt kostnad – ikke noe mer? Ettersom RA mangler nøytral og grundig utredning, kan ikke alle motargument

  ...
 • Generelt er korte tunneler bedre en lange, oversjøiske bedre enn undersjøiske, grunne bedre enn dype og slakke bedre en bratte. Variablene er mange, og de aller fleste trygge. I vårt alpine

  ...
 • For en drøy mannsalder siden, satte samferdselspolitikeren Kjell Opseth dype spor. Han valgte en indre linje, som førte til at hovedvegen i Sunnfjord havnet 10 mil fra kysten. Mangt kan sies om

  ...
 • Lite dødtid når Transportkomiteen fikk presentert mange innlegg på kort tid på NMK i Ålesund 28. februar. Bypakkene til Kristiansund, Ålesund og Molde, samlet ca. 10 mrd., gikk unna  på 10

  ...
 • Samferdselskomiteen skiftet i 2015 navn til Transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteen kommer med sine 15 representanter på Mørevisitt 26. og 27. februar. 

  Bevegelse er naturlig

  ...
 • Bompenger

  Mange oppslag og utsagn om bompenger skaper usikkerhet.  Vi hører utsagn som at kostnadene  for samferdselsprosjekt har ingen påvirkning for nivå på bompenger. 

  ...
 • På underskrift.no har ”Vi som krever utredning av Romsdalsaksen” registrert knappe 6000 underskrifter. I tillegg sikret en aksjon i

  ...
 • Ålesund vokser, og nye Ålesund vil få 65.000 innbyggere når Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog slutter seg til. Giske og spesielt Sula er nære naboer, og om de skifter mening vil Ålesund vokse

  ...
 • I skrivende stund er antallet elektroniske underskrifter på romsdalsaksen.no like under 5900 - i lesende stund trolig passert. I tillegg er ca. 800 underskrifter manuelt registrert. Antall nye

  ...
 • Når krybben er tom, bites hestene, hetes det i et gammelt ordtak som passer godt for å illustrere situasjonen for Fylkeskommunen. Svak økonomi for Fylkeskommunen har ikke oppstått de siste ukene,

  ...
 • Hva er en region, er et relevant spørsmål. Antall fylker forsøkes halvert til regioner i regionreformen. Et eksempel på stor, større, størst i denne sammenheng kan være: et sted eller en by – et

  ...
 • Beste illustrasjon for den økende motstanden mot Møreaksen er den Moldebaserte Facebook-siden «Møre uten

  ...
 • Har Møreaksen rett, vil kostnaden for Tautratunnelen med to løp og nødvendig rømning bli omkring 8 mrd.  Avviker antatt kostnad og entreprenørens pris som for Nordøyvegen blir prisen 11-12

  ...