• Vendepunkt i aksekampen?

  Kan det snu snart? Kan det venda? De e åpenbart kan henda – synger Bjørn Eidsvåg i sin nye sang. Administratoren for FB-siden «Møre uten Møreaksen» (MuM) er sikrere i sitt utsagn, for han sier

  ...
 • Romsdalsaksen og dugnadsånd

  Innsamlingsaksjonene

  Den første innsamlingsaksjonen gjaldt 2 rapporter knyttet til samfunnsnytte, utført av HR-Prosjekt (Oslo) Kostnaden var KR 500.000.- og det tok et halvt år å samle

  ...
 • Romsdalsaksen sin potensielle oppside

  Uten en fair utredning av Romsdalsaksen (RA), er det vanskelig å se for seg at den kan bli realisert – men, dersom det skjer er sannsynligheten ganske stor. For RA-tilhengerne er derfor

  ...
 • Eksportvegen E136 først

  Kom i gang med aktuelle prosjekt er omkvedet fra mange hold. De hentes frem fra en herlig blanding av alt fra ferske utredninger til ideer og forslag fra gamle nedstøvede permer. Alle vil fremst

  ...
 • Veøy og Romsdalsaksen en mulig allianse?

  Det er ikke lett å finne paralleller til Veøy gamle kirke, den gamle kaupangen og prestegården. Borgundkaupangen i dagens Ålesund har mye til felles med «konseptet» på Veøy. Borgund var faktisk

  ...
 • Fair utredning av Romsdalsaksen – et legitimt krav

  Drøye 11500 har signert krav om utredning av Romsdalsaksen. Jeg var nr. 2425 i rekken, og signerte på selveste kvinnedagen i 2017 – ca. 3 måneder etter at den nye oversjøiske løsningen og

  ...
 • Et fiktivt vegvalg med fiktiv sjef

  Fiktive reiser er gratis, og denne starter ved Fremstedalen på Ørskogfjellet. Stamvegen E39 har Trondheim som endepunkt, men vi skal ikke så langt. Du kan velge mellom to alternative veger, og

  ...
 • Utfordrerens utfordringer i aksekampen

  Det er ikke enkelt å være den som utfordrer generelt, og når midlene er knappe spesielt. Slik også i aksekampen, der det strides mellom en oversjøisk og undersjøisk kryssing av Romsdalsfjorden.

  ...
 • Romsdalsaksen: Brevet til Knut Arild Hareide

  Det ble et omfattende brev de to frontfigurene i Romsdalsaksen AS, (RA), Jørn Inge Løvik og Kai Magne Stokkeland, sendte til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide forleden. 10 sider med

  ...
 • Romsdalsaksen og folkeopplysning

  Med et smil om munnen har ledelsen i Romsdalsaksen AS startet en quiz. Folkeopplysning på en engasjerende og samtidig morsom måte på FB-siden RA/Sekkfast.  Hittil er kun et spørsmål stilt,

  ...
 • Galluper for stamvegen E39

  Det har vært noen galluper med spørsmål om folket foretrekker Romsdalsaksen (RA), Møreaksen (MA) eller fortsatt fergedrift over Romsdalsfjorden, samt den siste fra høsten -19 som dreiet seg om

  ...
 • Mål og vekt i aksekampen

  Vi har alle blitt målt og veid, og vi kjenner reglene. Når høyden skal måles må skoene av, og bærer man et hodeplagg får det samme skjebne. Ved vekta er det av med alt unntatt undertøyet, dersom

  ...
 • Tunnelsyn

  En norsk film om tunnelbrann, i stor grad filmet på Strynefjellet i tunnelene der, har fått stor oppmerksomhet. På samme vis som filmen «Bølgen» som var knyttet til flodbølge i Geirangerfjorden

  ...
 • Underlig utredning i aksekampen

  Utredningen om fjordkryssingen av Romsdalsfjorden som Statens Vegvesen Midt  (SVV) presenterte 6.12.19 har skapt reaksjoner.  Den korte versjonen er på 4 punkt, og konkluderer

  ...
 • Oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden?

  Bortsett fra unødvendig reiselengde, tidsbruk og kostnadsnivå for stamvegen E39, kunne Møreaksen og Hafast vært et greit alternativ. Noen ville nok forlangt en lengre liste med stikkord som

  ...
 • Møreaksen og Nordøyvegen

  Møreaksen AS ble opprinnelig etablert i 1986 med kommunene Haram, Midsund og Aukra som aktive parter. Ideen var å binde kommunene sammen i en ytre linje som dagens veg på Nordmøre mellom

  ...
 • Kostnadskutt for E39?

  Den egentlige Møreaksen burde være aksen gjennom fylket med kryssing av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. De bør sees i sammenheng, ettersom prosjektene er del av stamvegen E39 fra

  ...
 • Romsdalsaksens enkle genialitet

  Artikkelen «Romsdalsaksens enkle genialitet» fra mars -18 kunne med små korrigereringer på nytt gått i trykken. Løsningen er fortsatt like genial. Fortsatt er det nok med en veg over

  ...
 • Romsdalsaksen skal utredes

  Det er ikke fylkeskommunen som bestemmer når det gjelder stamveger og fjordkryssing som eksempelvis over Romsdalsfjorden, men positivt at det nyvalgte fylkestinget enstemmig går inn for

  ...
 • Nytt fylkesting og nye muligheter for Romsdalsaksen

  I perioden 14.–16. oktober takker Jon Aasen av som fylkesordfører, og nytt fylkesting blir etablert med en blanding av veteraner og nye medlemmer. Det er flertall i det nye fylkestinget for

  ...
 • Aksekampen over Romsdalsfjorden hardner til

  Påstandene er mange og friske fra begge sider, og både Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) krever eierskap til sannheten. La oss se litt på gammelt og nytt fra de siste par årene for strekningen

  ...
 • Økt tilslutning for Romsdalsaksen

  8700 underskrifter med krav om tilleggsutredning av Romsdalsaksen sier sitt om den folkelige tilslutningen. FB-sider i hopehavet «JA til Romsdalsaksen – NEI til Møreaksen» florerer. Noen er mot

  ...
 • Sp bestemmer utredning av Romsdalsaksen?

  Fire uker før valget er «showet» i gang. Mangt er forutsigbart som at partiene vil strø lovnader og lokke med godsaker. Mer spennende er det når Sylvi Listhaug vil skrote Møreaksen (MA). Slikt

  ...
 • Samferdsel og samspill

  Man kan diskutere hva som er viktigst av stammen og frukten på et tre – eller greiner og kvister. Det er imidlertid formålsløst, for det er samspillet som er det viktige. Slik også for samferdsel

  ...
 • Tid og penger i aksekampen

  Krevende å finne løsninger som er best på alle områder – nærmest umulig. Tid og penger er to av mange utfordringer i aksekampen. Reisetiden er viktig for stamvegen E39 som i dette tilfellet, og

  ...
 • Hva velger vi ved valget?

  Tidvis er det harmoni mellom de som styrer og de som blir styrt, tidvis ikke. En global problemstilling med ekstreme sprik. Sett utenfra er utfordringene i vårt land og vår region ganske

  ...
 • Veger og allianser

  Alliansen mellom Møreaksen og Hafast ble forbilledlig beskrevet av Terje Tovan for et par år siden. Kortversjonen: 1. Vi heier på, og støtter hverandre. 2. Møreaksen først. 

  Om

  ...
 • Er samrøre mellom stamveger og bypakker god røre?

  Byutviklingsplaner (bypakker) med formål å bedre trafikale forhold, redusere biltrafikk i sentrum og tilrettelegge for gående og syklende har kommet på ville veier. Prosjektene startet i landets

  ...
 • Nordmøre og folket sin vår

  Visst er det vår, og den tilhører Nordmøre dette året. Etter mange nederlag knyttet til lokalisering av viktige institusjoner, har det omsider kommet motreaksjoner med et «nok er nok» som felles

  ...
 • Stamvegen E39 på Sørlandet versus Møre

  Stamvegene har normalt langt mindre trafikk enn den lokale. Slik er det, og slik bør det være. Det er ikke et mål å hekte mest mulig trafikk inn på stamvegen ved å «samle opp» travle bysentrum,

  ...
 • Funderinger omkring aksevalg for E39

  Noen spør hvilket alternativ Romsdalsaksen (RA) er. En flyktig idé, strek på et ark, en tenkt kostnad – ikke noe mer? Ettersom RA mangler nøytral og grundig utredning, kan ikke alle motargument

  ...
 • Tautratunnelen en potensiell brannfelle?

  Generelt er korte tunneler bedre en lange, oversjøiske bedre enn undersjøiske, grunne bedre enn dype og slakke bedre en bratte. Variablene er mange, og de aller fleste trygge. I vårt alpine

  ...
 • Raskere, flatere og rimeligere stamveg E39 gjennom fylket

  For en drøy mannsalder siden, satte samferdselspolitikeren Kjell Opseth dype spor. Han valgte en indre linje, som førte til at hovedvegen i Sunnfjord havnet 10 mil fra kysten. Mangt kan sies om

  ...
 • Transport- og kommunikasjons-komiteen på Ålesundbesøk

  Lite dødtid når Transportkomiteen fikk presentert mange innlegg på kort tid på NMK i Ålesund 28. februar. Bypakkene til Kristiansund, Ålesund og Molde, samlet ca. 10 mrd., gikk unna  på 10

  ...
 • Transportkomiteen på Mørevisitt

  Samferdselskomiteen skiftet i 2015 navn til Transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteen kommer med sine 15 representanter på Mørevisitt 26. og 27. februar. 

  Bevegelse er naturlig

  ...
 • Kostnader og utfordringer for stamvegen E39

  Bompenger

  Mange oppslag og utsagn om bompenger skaper usikkerhet.  Vi hører utsagn som at kostnadene  for samferdselsprosjekt har ingen påvirkning for nivå på bompenger. 

  ...
 • Utredning av Romsdalsaksen

  På underskrift.no har ”Vi som krever utredning av Romsdalsaksen” registrert knappe 6000 underskrifter. I tillegg sikret en aksjon i

  ...
 • Samling eller splitting i fylket?

  Ålesund vokser, og nye Ålesund vil få 65.000 innbyggere når Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog slutter seg til. Giske og spesielt Sula er nære naboer, og om de skifter mening vil Ålesund vokse

  ...
 • Romsdalsaksen og voksende venneflokk

  I skrivende stund er antallet elektroniske underskrifter på romsdalsaksen.no like under 5900 - i lesende stund trolig passert. I tillegg er ca. 800 underskrifter manuelt registrert. Antall nye

  ...
 • Fylkeskommunen og Nordøyvegen

  Når krybben er tom, bites hestene, hetes det i et gammelt ordtak som passer godt for å illustrere situasjonen for Fylkeskommunen. Svak økonomi for Fylkeskommunen har ikke oppstått de siste ukene,

  ...
 • Regioner og stamveger

  Hva er en region, er et relevant spørsmål. Antall fylker forsøkes halvert til regioner i regionreformen. Et eksempel på stor, større, størst i denne sammenheng kan være: et sted eller en by – et

  ...
 • Økende motstand mot Møreaksen

  Beste illustrasjon for den økende motstanden mot Møreaksen er den Moldebaserte Facebook-siden «Møre uten

  ...
 • Tautratunnelen

  Har Møreaksen rett, vil kostnaden for Tautratunnelen med to løp og nødvendig rømning bli omkring 8 mrd.  Avviker antatt kostnad og entreprenørens pris som for Nordøyvegen blir prisen 11-12

  ...