• Mandag 4. november 2019 kom rapporten som omhandler ekspertutvalgets vurderinger og anbefalinger til landets nye deponi for farlig avfall.

    Avisene kaster seg over og deler ukritiske

    ...
  • Et ekspertutvalg peker på flere alternativer for et deponi for farlig avfall og mener at Brevik kan utelukkes. Porsgrunn jubler, mens Bellona er bekymret.

    Utvalget mener

    ...