• Å leve av «smuler fra de rikes bord» eller mobilisere for velferd?

  Merforbruk, overforbruk, Costra-tall, statsbudsjettets føringer, ostehøvelskutt eller strukturelle endringer. Sirlige tallrekker legges fram som beskrivelse på en sannhet  vi bare må

  ...
 • Fullverdig fødeavdeling i Kristiansund

  Av Rødt Kristiansund

  12. mai skal Stortinget stemme over et forslag som fremmes av Sp, FrP og SV som lyder «Stortinget ber regjeringen stanse nedleggelsen av fødeavdelingen i

  ...
 • Evakuer barna fra Moria nå

  I en interpellasjon fra Rødt Kristiansund foreslås det vedtak om å evakuere barna fra Moria-leieren på Lesvos i Hellas.

  Interpellasjonen er gjengitt i sin helhet

  ...
 • Bolgneset – når mindretallet skal fortegnes og diskrediteres

  Et stort mindretall i bystyret stemte mot utbygging av Bolgneset. Med 30 mot 15 stemmer gikk flertallet for etter en lang og omstendelig debatt. Rødt stemte mot utbyggingen, ut fra en

  ...
 • Hvorfor lukter vi på Trøndelag?

  Det skal ikke stor innsikt, eller mye energi til, for å finne hovedårsaken til at veldig mange som er bosatt i, og rundt, Kristiansund, og i kommunene lengst unna fylkessentret i Møre og Romsdal,

  ...
 • Ordspillet om vårt sykehus!

  Summen av ordspillet og kreativiteten rundt sykehuskampen i vårt distrikt vil åpenbart ingen enda ta. Et DMS, som ingen av oss kjenner innholdet av, har nå blitt klinikk, lokal-sykehus og

  ...
 • Kommentar til Sidsel Frøseth Holm: Omkamp?

  Svar til Sidsel Holm Frøseth, Rødt: Sykehusomkamp

  ...
 • Panikk i helseforetakets leir

  Nyåret har utløst en verbal flodbølge med storm i kastene mot en befolkning på Nordmøre som vil beholde lokalsykehuset i Kristiansund.  Pisk i det ene øyeblikket og gulrot i det andre. Vår

  ...
 • Illojalitet som metode i sykehuskampen

  Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske

  ...
 • Vi gir oss aldri!

  Appell fra Stein Kristiansen, Rødt,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Sykehus – vi trenger kamp – ikke resignasjon og motløshet!

  Kampen for lokalsykehuset vårt har blitt en bauta for vår evne til å mobilisere for lokalsamfunnet vårt. Gang på gang har vi rettet ryggen og vist at vi ikke lar oss knekke og faktisk

  ...
 • Noen betraktninger om kulturhus

  Ok, jeg skal være helt ærlig her. Når jeg først leste om bevilgningene til nytt kulturhus i Kristiansund begynte hodet mitt å spinne.

  Valgflesk fra Venstre for å forsøke å berge stumpene?

  ...
 • Skammelig, Høyre og Frp

  Høyre og Frp har gjort Møre og Romsdal fylke om til en parodi, og har åpenbart bestemt seg for å bære dette fylket til gravens rand.

  Når statlige og offentlige arbeidsplasser skal

  ...
 • Fra rådmansstyrt kommune til politikerstyrt kommune

  Når Rødt Kristiansund sier det er det ikke fordi vi vil fjerne rådmannen eller at vi mener at han gjør en dårlig jobb.

  Det vi mener er at når rådmannen og hans stab er så dyktige i sine

  ...
 • Det handler om verdighet

  Helse og omsorg er under konstant press for å møte måltall som kun tar hensyn til kroner og øre.

  De som mottar tjenestene blir ofre for en økonomisk tenking som er alt annet enn

  ...
 • Rødt kjemper for lokalsykehuset

  Den første, og den viktigste saken Rødt Kristiansund har på lokalprogrammet er at vi vil jobbe utrettelig for å bevare lokalsykehuset vårt, med alle de funksjoner det har i dag.

  Ingen

  ...
 • En stemme til kampen mot forskjells-Norge

  Om få uker skal velgerne bestemme sammensetningen av det nye bystyret i Kristiansund. Vårt bysamfunn har vært preget av en politisk dagsorden med sterke motsetninger, fra kampen for

  ...
 • «Før et nytt sykehus står klart» – et hån!   

  Etter å ha vært med på en fantastisk 1. mai, med det lengste toget jeg har opplevd i Kristiansund, og ha fått fordøyd talene og appellene som ble holdt i regnværet, og ikke minst samtalene jeg

  ...
 • Vi gir oss aldri!

  Appell i Kristiansund 1.mai 2019 – Stein Kristiansen

  Vi er mange som har holdt fast på parolen om at "Vi gir oss aldri" i forhold til å forsvare vårt lokalsykehus i Herman Døhlens vei

  ...
 • En kamp vi skal vinne

  Helseforetakene, helseministeren og regjeringen høster nå som de sår. Som et direkte resultat av at helseforetakenes falitt har mobiliseringen mot helseforetakene og mot nedleggelser av

  ...
 • Når forhold ryker

  Når forhold ryker er det stort sett alltid trist. I alle fall for noen. I dag har jeg bestemt meg for å avslutte flere forhold, men jeg er ikke trist. Jeg er forbannet, frustrert og ikke minst

  ...
 • Helseforetaks-modellen er en ondartet svulst

  Ja, så var vi her da. Helse Møre og Romsdal ved Espen Remme vil gå for forslaget om å legge ned føden i Kristiansund, og sende de fødende fra Nordmøre til Molde. Jøss nå er vi sjokkerte altså!

  ...
 • Oppfordring om politisk streik fra Arbeiderpartiet

  I en pressemelding fra Kristiansund Arbeiderparti, ved leder Berit Tønnesen, oppfordrer partiet til en politisk streik for sykehuset i Kristiansund tirsdag den 26.mars fra klokken 12:00 -

  ...
 • Rødt Kristiansund oppfordrer til politisk streik. Legg ned helseforetak - bevar lokalsykehusene

  Rødt Kristiansund ønsker en bred politisk streik med krav om å stoppe nedskjæringene i helseforetaket, nedlegging av helseforetaket og bevaring av lokalsykehusene i Møre og Romsdal.

  ...
 • En varslet krise

  I dag slo det ned en bombe i Kristiansund, ikke som knuser og legger byen øde, men som åpner øynene til folk om hvor øde byens eldreomsorg allerede ligger. Fylkesmannen retter svært sterk kritikk

  ...
 • Krav om ekstraordinært bystyremøte – åpent brev

  Til ordføreren i Kristiansund

  Krav om ekstraordinært bystyremøte!

  På bakgrunn av den informasjon som er framkommet om eldres situasjon krever Rødt KSU at det innkalles til

  ...
 • Stein Kristiansen på topp for Rødt

  Etter et vellykket nominasjonsmøte i Rødt Kristiansund, er det klart at Stein Kristiansen topper listen til kommunevalget i september.

  Listen har 51 kandidater, hvor de 4

  ...
 • God jul og godt nytt år!

  I følge visse kretser i vårt lokalsamfunn har jeg fått en lang rekke karakteristikker og påtegnelser på mitt politiske rulleblad de siste dager herunder:

  Populist, opportunist,

  ...
 • Ingen flere skanser å tape !

  Kristiansund har en motsetningsfull og rik historie bak seg som bysamfunn. Kampen mot fattigdom og for offentlig velferd har stått sterkt, og har avspeilet seg i skarpe politiske motsetninger

  ...
 • Vikarbruk, driftskutt og sykefravær i helsesektoren i Kristiansund

  Vi har en utfordring i omsorgssektoren i Kristiansund. Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester peker i sine kvartalsrapporter på en økning i tjenesteomfang, økt sykefravær, samt problemer

  ...
 • Tid for, og til, omstilling

  I budsjett og handlingsplan for 2019 legges det opp til store innstramminger på de fleste tjenester i kommunen, og det foreslås å kutte inntil 90 stillinger. De fleste av disse kuttene tas i

  ...
 • – Erna, ikke rør abortloven!

  Lørdag 17. november klokken 12.00 på Rådhusplassen, holder Rødt en appell til støtte for abortloven.

  Det er Sigve Torland i Rødt Kristiansund som skal holde appellen.

  ...