• Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske

  ...
 • Appell fra Stein Kristiansen, Rødt,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Kampen for lokalsykehuset vårt har blitt en bauta for vår evne til å mobilisere for lokalsamfunnet vårt. Gang på gang har vi rettet ryggen og vist at vi ikke lar oss knekke og faktisk

  ...
 • Ok, jeg skal være helt ærlig her. Når jeg først leste om bevilgningene til nytt kulturhus i Kristiansund begynte hodet mitt å spinne.

  Valgflesk fra Venstre for å forsøke å berge stumpene?

  ...
 • Høyre og Frp har gjort Møre og Romsdal fylke om til en parodi, og har åpenbart bestemt seg for å bære dette fylket til gravens rand.

  Når statlige og offentlige arbeidsplasser skal

  ...
 • Når Rødt Kristiansund sier det er det ikke fordi vi vil fjerne rådmannen eller at vi mener at han gjør en dårlig jobb.

  Det vi mener er at når rådmannen og hans stab er så dyktige i sine

  ...
 • Helse og omsorg er under konstant press for å møte måltall som kun tar hensyn til kroner og øre.

  De som mottar tjenestene blir ofre for en økonomisk tenking som er alt annet enn

  ...
 • Den første, og den viktigste saken Rødt Kristiansund har på lokalprogrammet er at vi vil jobbe utrettelig for å bevare lokalsykehuset vårt, med alle de funksjoner det har i dag.

  Ingen

  ...
 • Om få uker skal velgerne bestemme sammensetningen av det nye bystyret i Kristiansund. Vårt bysamfunn har vært preget av en politisk dagsorden med sterke motsetninger, fra kampen for

  ...
 • Etter å ha vært med på en fantastisk 1. mai, med det lengste toget jeg har opplevd i Kristiansund, og ha fått fordøyd talene og appellene som ble holdt i regnværet, og ikke minst samtalene jeg

  ...
 • Appell i Kristiansund 1.mai 2019 – Stein Kristiansen

  Vi er mange som har holdt fast på parolen om at "Vi gir oss aldri" i forhold til å forsvare vårt lokalsykehus i Herman Døhlens vei

  ...
 • Helseforetakene, helseministeren og regjeringen høster nå som de sår. Som et direkte resultat av at helseforetakenes falitt har mobiliseringen mot helseforetakene og mot nedleggelser av

  ...
 • Når forhold ryker er det stort sett alltid trist. I alle fall for noen. I dag har jeg bestemt meg for å avslutte flere forhold, men jeg er ikke trist. Jeg er forbannet, frustrert og ikke minst

  ...
 • Ja, så var vi her da. Helse Møre og Romsdal ved Espen Remme vil gå for forslaget om å legge ned føden i Kristiansund, og sende de fødende fra Nordmøre til Molde. Jøss nå er vi sjokkerte altså!

  ...
 • I en pressemelding fra Kristiansund Arbeiderparti, ved leder Berit Tønnesen, oppfordrer partiet til en politisk streik for sykehuset i Kristiansund tirsdag den 26.mars fra klokken 12:00 -

  ...
 • Rødt Kristiansund ønsker en bred politisk streik med krav om å stoppe nedskjæringene i helseforetaket, nedlegging av helseforetaket og bevaring av lokalsykehusene i Møre og Romsdal.

  ...
 • I dag slo det ned en bombe i Kristiansund, ikke som knuser og legger byen øde, men som åpner øynene til folk om hvor øde byens eldreomsorg allerede ligger. Fylkesmannen retter svært sterk kritikk

  ...
 • Til ordføreren i Kristiansund

  Krav om ekstraordinært bystyremøte!

  På bakgrunn av den informasjon som er framkommet om eldres situasjon krever Rødt KSU at det innkalles til

  ...
 • Etter et vellykket nominasjonsmøte i Rødt Kristiansund, er det klart at Stein Kristiansen topper listen til kommunevalget i september.

  Listen har 51 kandidater, hvor de 4

  ...
 • I følge visse kretser i vårt lokalsamfunn har jeg fått en lang rekke karakteristikker og påtegnelser på mitt politiske rulleblad de siste dager herunder:

  Populist, opportunist,

  ...
 • Kristiansund har en motsetningsfull og rik historie bak seg som bysamfunn. Kampen mot fattigdom og for offentlig velferd har stått sterkt, og har avspeilet seg i skarpe politiske motsetninger

  ...
 • Vi har en utfordring i omsorgssektoren i Kristiansund. Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester peker i sine kvartalsrapporter på en økning i tjenesteomfang, økt sykefravær, samt problemer

  ...
 • I budsjett og handlingsplan for 2019 legges det opp til store innstramminger på de fleste tjenester i kommunen, og det foreslås å kutte inntil 90 stillinger. De fleste av disse kuttene tas i

  ...
 • Lørdag 17. november klokken 12.00 på Rådhusplassen, holder Rødt en appell til støtte for abortloven.

  Det er Sigve Torland i Rødt Kristiansund som skal holde appellen.

  ...