• Kaos på tinget!

    «Når sammenligninga med barnehage blir en fornærmelse til barnehagene»… For der har de modne voksne som kan gå inn og hjelpe uenige parter til å finne sammen igjen. Dette mangler

    ...