• Eksporten av fisk endte på rekordhøye 10,7 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 9,7 prosent fra samme måned i fjor.

  Betydelig vekst i volum og en svak

  ...
 • Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. En svekket norsk krone bidrar sterkt til at det settes ny rekord.

  Eksportvolumet har økt med 8

  ...
 • Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune går sammen for å etablere et visningssenter og et visningsanlegg for laks i Kristiansund. Etableringen skal gi publikum et unikt og levende

  ...
 • Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår i år. Det gir tidenes beste halvår for norsk sjømateksport.

  I løpet av årets seks første

  ...