• Å leve av «smuler fra de rikes bord» eller mobilisere for velferd?

  Merforbruk, overforbruk, Costra-tall, statsbudsjettets føringer, ostehøvelskutt eller strukturelle endringer. Sirlige tallrekker legges fram som beskrivelse på en sannhet  vi bare må

  ...
 • 1. mai studioprogram fra LO Ytre Nordmøre

  Programleder er Stein Kristiansen og gjester er Rune Larsen, Line Karlsvik og Kjell Neergaard.

  I programmet er det også klipp fra kransenedleggelser og bilder fra tidligere 1.

  ...
 • Evakuer barna fra Moria nå

  I en interpellasjon fra Rødt Kristiansund foreslås det vedtak om å evakuere barna fra Moria-leieren på Lesvos i Hellas.

  Interpellasjonen er gjengitt i sin helhet

  ...
 • Bolgneset – når mindretallet skal fortegnes og diskrediteres

  Et stort mindretall i bystyret stemte mot utbygging av Bolgneset. Med 30 mot 15 stemmer gikk flertallet for etter en lang og omstendelig debatt. Rødt stemte mot utbyggingen, ut fra en

  ...
 • Ordspillet om vårt sykehus!

  Summen av ordspillet og kreativiteten rundt sykehuskampen i vårt distrikt vil åpenbart ingen enda ta. Et DMS, som ingen av oss kjenner innholdet av, har nå blitt klinikk, lokal-sykehus og

  ...
 • Panikk i helseforetakets leir

  Nyåret har utløst en verbal flodbølge med storm i kastene mot en befolkning på Nordmøre som vil beholde lokalsykehuset i Kristiansund.  Pisk i det ene øyeblikket og gulrot i det andre. Vår

  ...
 • Illojalitet som metode i sykehuskampen

  Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske

  ...
 • Vi gir oss aldri!

  Appell fra Stein Kristiansen, Rødt,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Sykehus – vi trenger kamp – ikke resignasjon og motløshet!

  Kampen for lokalsykehuset vårt har blitt en bauta for vår evne til å mobilisere for lokalsamfunnet vårt. Gang på gang har vi rettet ryggen og vist at vi ikke lar oss knekke og faktisk

  ...
 • Skammelig, Høyre og Frp

  Høyre og Frp har gjort Møre og Romsdal fylke om til en parodi, og har åpenbart bestemt seg for å bære dette fylket til gravens rand.

  Når statlige og offentlige arbeidsplasser skal

  ...
 • En stemme til kampen mot forskjells-Norge

  Om få uker skal velgerne bestemme sammensetningen av det nye bystyret i Kristiansund. Vårt bysamfunn har vært preget av en politisk dagsorden med sterke motsetninger, fra kampen for

  ...
 • Vi gir oss aldri!

  Appell i Kristiansund 1.mai 2019 – Stein Kristiansen

  Vi er mange som har holdt fast på parolen om at "Vi gir oss aldri" i forhold til å forsvare vårt lokalsykehus i Herman Døhlens vei

  ...
 • En kamp vi skal vinne

  Helseforetakene, helseministeren og regjeringen høster nå som de sår. Som et direkte resultat av at helseforetakenes falitt har mobiliseringen mot helseforetakene og mot nedleggelser av

  ...
 • Rødt Kristiansund oppfordrer til politisk streik. Legg ned helseforetak - bevar lokalsykehusene

  Rødt Kristiansund ønsker en bred politisk streik med krav om å stoppe nedskjæringene i helseforetaket, nedlegging av helseforetaket og bevaring av lokalsykehusene i Møre og Romsdal.

  ...
 • Krav om ekstraordinært bystyremøte – åpent brev

  Til ordføreren i Kristiansund

  Krav om ekstraordinært bystyremøte!

  På bakgrunn av den informasjon som er framkommet om eldres situasjon krever Rødt KSU at det innkalles til

  ...
 • Stein Kristiansen på topp for Rødt

  Etter et vellykket nominasjonsmøte i Rødt Kristiansund, er det klart at Stein Kristiansen topper listen til kommunevalget i september.

  Listen har 51 kandidater, hvor de 4

  ...
 • God jul og godt nytt år!

  I følge visse kretser i vårt lokalsamfunn har jeg fått en lang rekke karakteristikker og påtegnelser på mitt politiske rulleblad de siste dager herunder:

  Populist, opportunist,

  ...
 • Rødt: Kommunemilliarder til fellesskapet

  Rødt vil bekjempe forskjeller og styrke fellesskapet, da kommer man ikke utenom kommunene.

  Kommunene har ansvaret for de velferdstjenestene som er viktigst i hverdagen vår. At ungene har

  ...