• Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske

  ...
 • Appell fra Stein Kristiansen, Rødt,  i forbindelse med Bunadsgeriljaenes aksjon 27. september foran Kristiansund Sykehus i anledning foretaksdirektør Nils Kvernmos besøk på

  ...
 • Kampen for lokalsykehuset vårt har blitt en bauta for vår evne til å mobilisere for lokalsamfunnet vårt. Gang på gang har vi rettet ryggen og vist at vi ikke lar oss knekke og faktisk

  ...
 • Høyre og Frp har gjort Møre og Romsdal fylke om til en parodi, og har åpenbart bestemt seg for å bære dette fylket til gravens rand.

  Når statlige og offentlige arbeidsplasser skal

  ...
 • Om få uker skal velgerne bestemme sammensetningen av det nye bystyret i Kristiansund. Vårt bysamfunn har vært preget av en politisk dagsorden med sterke motsetninger, fra kampen for

  ...
 • Appell i Kristiansund 1.mai 2019 – Stein Kristiansen

  Vi er mange som har holdt fast på parolen om at "Vi gir oss aldri" i forhold til å forsvare vårt lokalsykehus i Herman Døhlens vei

  ...
 • Helseforetakene, helseministeren og regjeringen høster nå som de sår. Som et direkte resultat av at helseforetakenes falitt har mobiliseringen mot helseforetakene og mot nedleggelser av

  ...
 • Rødt Kristiansund ønsker en bred politisk streik med krav om å stoppe nedskjæringene i helseforetaket, nedlegging av helseforetaket og bevaring av lokalsykehusene i Møre og Romsdal.

  ...
 • Til ordføreren i Kristiansund

  Krav om ekstraordinært bystyremøte!

  På bakgrunn av den informasjon som er framkommet om eldres situasjon krever Rødt KSU at det innkalles til

  ...
 • Etter et vellykket nominasjonsmøte i Rødt Kristiansund, er det klart at Stein Kristiansen topper listen til kommunevalget i september.

  Listen har 51 kandidater, hvor de 4

  ...
 • I følge visse kretser i vårt lokalsamfunn har jeg fått en lang rekke karakteristikker og påtegnelser på mitt politiske rulleblad de siste dager herunder:

  Populist, opportunist,

  ...
 • Rødt vil bekjempe forskjeller og styrke fellesskapet, da kommer man ikke utenom kommunene.

  Kommunene har ansvaret for de velferdstjenestene som er viktigst i hverdagen vår. At ungene har

  ...