• Surnadal Billag i 1952

  Surnadal Billag ble etablert allerede i 1912 og har vært en sentral aktør innen transportbransjen. I 1975 fusjonerte Surnadal Billag og Angvik Auto med nytt navn, Mørelinjen. Siden har det vært

  ...
 • Kvisvika tidlig på 1930-tallet

  Her er det ferjanløp av BF «Gaute» med passasjerer fra Kristiansund. Ferjeruten Kristiansund-Kvisvik ble opprettet våren 1932.

  Ved ferjekaia i Kvisvika var det som regel mye folk ved

  ...
 • Fiskebåter ved kai i 1966

  Her ligger en del fiskebåter ved kai i Kristiansund, vinteren 1966. Det var fortsatt noen gode sesonger de kommende årene, før sildefisket stoppet helt opp inn mot 1970-tallet. På bildet ser vi

  ...
 • Snekvikkaia i 1927

  Fjordabåten var bindeleddet mellom by og land gjennom mange år. Her ser vi et anløp ved Snekvikkaia i 1927 med transport av dyr til slakteriet. Stuten til Trygve Hestnes satte seg til motverge da

  ...
 • Et flott jubileumsår ved Kvernes stavkirke

  I 2019 har Fortidsminneforeningen i Norge feiret 175 årsjubileum. Anført av en engasjert driftsleder ved Kvernes stavkirke, Ann-Kristin Sørvik, har det blitt lagt mange arrangementer til

  ...
 • Gammel Fiat ved Vågeveien

  Det er ikke hver dag vi ser en fin, gammel Fiat i Kristiansund. Dette ser ut til å være en Fiat 128 Special 1968-1970-modell. En stilig bil fra en tid hvor bilmerkene og modellene hadde sin egen

  ...
 • Viadukten 1970

  Brua over Viadukten ble bygd like etter krigen som en del av den nye innfartsveien, Wilhelm Dalls vei. På bildet ser vi også Dalabrekka skole og de første blokkene som ble bygd i Brunsvika. Like

  ...
 • Smølabonan med to sundbåter i rute

  ...
 • Vikan i 1962

  Foran, midt i bildet, ser vi anlegget til Algea. De var pionerer innen tang- og taretilvirkning med oppstart i Kvalvika på Frei i 1937. I 1942 kjøpte de bygget i Vikan. Her er det fortsatt drift.

  ...
 • Havnebilde fra tidlig på 1980-tallet

  Til høyre ser vi BF «Solskjel» i rute til Bremsnes. Denne ferja ble bygd i 1981 for sambandet Kristiansund-Bremsnes og trafikkerte her frem mot 1988. «Solskjel» er fortsatt i drift og er nå

  ...
 • Tor Pedersen – 50 år i ferjerederiet

  ...
 • Kristiansund på midten av 1960-tallet

  Kirkelandet kirke (1964) og Allanengen skole er godt synlig midt i bildet. Ved Devoldholmen ligger BF «Smøla» som trafikkerte i ruten Kristiansund-Straumen-Hitra-Frøya fra 1959 til 1966. I 1967

  ...
 • Slakteriet på Stortua i 1962

  Slakteribygget ved Wilhelm Dalls vei på Stortua ble åpnet i september 1960. I 1962 ble det vedtatt å bygge et stort slakteri i Molde. I 1994 ble slakteriet i Kristiansund dessverre lagt ned

  ...
 • Beatles Abbey Road 50 år

  ...
 • BF «Gjemnes» på havna i 1970

  Ole Didriksen var et aktivt medlem av fotoklubben i Kristiansund. Han hadde også en interesse for ferjer. Faren hans var skipper på BF «Gjemnes» i mange år. Som ung gutt var han ofte med faren

  ...
 • Margrethes Fryd i høstsol

  ...
 • Sørsiden av Kvernesfjorden 1953

  Det var smale grusveier de fleste steder på denne tiden. Når bil og buss møttes, må man rygge til nærmeste møteplass slik at de kunne passere. Bøndene på innersiden av Averøya reiste til torget i

  ...
 • Vardetårnet i Kristiansund

 • Høst på Kvernes

  Kvernes</a></p>...					</span>
										<div class=

 • By ved hav i 1969

  Et flott luftfoto av Kristiansund havn med Kirkelandet, Innlandet og Gomalandet. Byen og havna har beholdt sitt særpreg opp gjennom årene. På Gomalandet og Innlandet ble det etter hvert bygd

  ...
 • Dalasundet i september

  Flott

  ...
 • Fjord 21 – en klassiker

  Fjord Plast utviklet seg til å bli Europas største og ledende produsent av plastbåter frem mot 1970. Eivind Amble hadde tatt over som konstruktør og sjef for utviklingen av nye modeller i 1967.

  ...
 • Langveien med kirka i 1965

  Kirkelandet kirke ble ferdig i 1964, og er et særpreget arkitektonisk bygg langs Langveien. På bildet ser vi ellers kjente bolighus og næringsbygg som fortsatt står her i dag. Husene, med

  ...
 • Høst ved Storvatnet i Straumsnes

  Storvatnet er drikkevannskilden til Kristansund og Frei. I 1976 vedtok bystyret i Kristiansund at Storvatnet i Tingvoll kommune skulle tas i bruk som ny vannkilde. Det nye vannverket sto ferdig i

  ...
 • Surnadalsbuss ved Kvendbø

  Surnadal Billag ble etablert i 1912. I 1935 tok selskapet initiativ til å få etablert Mørelinjen, en samarbeidsrute som gav gjennomgående forbindelse mellom Trondheim og Mørebyene. Selv kjørte

  ...
 • Øydegard kai i 1925

  Dette vare en av flere anløpssteder i den lange fjordbåtruten fra Kristiansund til Sunndalsøra. Her ser vi «Statsraad Riddervold» vei kai i 1925. Båtanløpene var en begivenhet i hverdagen. Båtene

  ...
 • Øydegard kai i 2019

  Kaia var et viktig anløpssted for fjordabåtene helt frem til begynnelsen av 1950-tallet. Den har blitt vedlikeholdt og tatt vare på opp gjennom årene. Flere av de gamle landstedene til

  ...
 • Vågen i 1962

  I det gule bygget nederst til venstre hadde Grip Malingfabrikk lokaler i mange år. Videre langs Freiveien ser vi Jonas Eriksen brygga, Goma Fabrikker og Mollan (Kristiansund Mekaniske). Videre

  ...
 • Sundbåter ved Storkaia

  Rapp og</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Vågen med Freiveien i 1965

  Til høyre i bildet ligger Jonas Eriksen brygga og byggene til Goma Fabrikker. Videre ser vi anlegget til Mollan (Kristiansund Mekaniske) med en fiskebåt på slipp. Redningsselskapet har mange

  ...
 • Innlandet med havna i 1965

  Nederst mot venstre ligger det mange båter ved Furseth Mek. Verksted. Midt på bildet ser vi Gundersen-brygga, som i nyere tid har blitt ombygd som en del av Thon hotellet. Dette ble et meget

  ...
 • Bentneset 1969

  Bentneset med Heide-anlegget i 1969. Dette var en stor arbeidsplass på denne tiden. Når det var full drift ved sildoljefabrikken luktet det godt over nesten hele byen. «Det lukta pæng» ble det

  ...
 • Tingvoll museum

  Tingvoll museum 1708 2019 TH</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Dalasundet med Sterkoder i 1970

  Sterkoder ble overtatt av brødrene Arnfinn og Ivar Kamsvåg i 1966. De utviklet verftet til en hjørnesteinsbedrift i Kristiansund, som etter hvert fikk en større offshoreavdeling i Smevågen på

  ...
 • Storkaia og Piren i 1970

  Ved Storkaia ligger linjeskipet MS «Salta». Skipet, som ble bygd i 1959, ble kjøpt av Mowinckel rederiet i Bergen i 1970. Mellom byggene bak skipet var det parkeringsplass på denne tiden. Ved

  ...
 • «Slukk II» i Kystvågen

  ...
 • Bybilde fra 1962

  I forkant ser vi de polykrome husene i Omveien. De står her fortsatt i dag som en del av Gjenreisningsbyen Kristiansund. Midt i bildet mot venstre ligger bygningene til Yrkesskolen. Vi ser at

  ...
 • «Trygge» ved Bremsnes i 1952

  «Trygge» ved Bremsnes i 1952

  Sommeren 1952 ble den lange ferjeruten fra 1938, Kristiansund-Bremsnes-Kristvik-Kvernes-Gjemnes-Torvikbukt delt i to når Kvitnes ferjekai ble

  ...
 • Veteranbåter i Kystkultursenteret

  ...
 • Kavaler 444 – 1970-tallets populære landstedsbåt

  Som nevnt i en tidligere artikkel,

  ...
 • «Nordlys» på havna i september

  ...
 • «Rapp» i rute til Nordlandet i 1962

  Her er et flyfoto med området rundt kaia på Nordlandet i 1962. De fleste husene står her fortsatt i dag. Vi ser sundbåten «Rapp» i rute inn mot Nordlandskaia. Den historiske sundbåten er tatt

  ...
 • «Framæs» i rute på 1920-1930-tallet

  Her er et sjeldent bilde av «Framnæs» før 2. verdenskrig. Dette var sundbåtflåtens flaggskip fra 1917 til 1951. Den gikk i fast rute fra Kirkelandet til Nordlandet, hvor det var størst trafikk.

  ...
 • Gylhamrene i 1931

  Som nevnt tidligere, ble veien langs Gylhamrene ferdig i 1931. Det var en moderne vei på denne tiden. Det ble nå en sammenhengende veiforbindelse til Oppdal, som hadde jernbane og forbindelse mot

  ...
 • Kristiansund på midten av 1960-tallet

  Helt i forkanten av bildet ser vi litt av husene langs Langveien med bl.a. byggene til Ynglingen og KBBL. Begge har fortsatt lokaler her. Ved Devoldholmen ligger ferja «Gjemnes». Den trafikkerte

  ...
 • Fiskhjeller ved Langøyneset

  ...
 • Vågen med Kranaskjæret i 1955

  Selv om det har vært mange endringer i Vågen siden 1950-tallet, har den beholdt sin atmosfære og er i dag et Kystkultursenter i Nordmørsbyen med Mellemværftet, Klippfiskmuseet og Kaffebrenneriet

  ...
 • Havna med båter i 1954

  I forgrunnen ser vi Arvid Gjengstø om bord i bilferja «Trygge», som trafikkerte i Bremsnesruten på denne tiden. Arvid var en kjent person om bord i MRF sine ferjer, med spesielt lang

  ...
 • Byggingen av Rådhuset

  Rådhuset i Kristiansund ble offisielt åpnet 31. januar 1953. Her er et bilde fra byggingen i 1951-52. Det er tydelig at Rådhusplassen var en samlingsplass for folk og handel. Det har den også

  ...
 • Kystkultursenteret i Vågen

  ...