• Nok et bilde fra 1960-tallet med Skolegaten og deler av Langveien. Her er også bybildet sort sett det samme i dag med parken, veiene og byggene. Øvre del av Skolegaten opp mot Festiviteten

  ...
 • Bygget til Grimsmo & CO er lett kjennelig i Kaibakken.  Til venstre ser vi også litt av lokalene til Svaneapoteket i Løvoldgården. Bilene står tett parkert på begge sider oppover

  ...
 • Aure</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Det var ikke så mye trafikk i Kaibakken på denne tiden. Kanskje var dette en søndag formiddag? På bildet ser vi bl.a. Johan Kristian Grøtte (t.v.) sammen med sin far. Fotograf var Nils Williams.

  ...
 • En U-registert Mercedes kjører i land fra «Frigg II» ved Stemshaug ferjekai i 1963. Ferjesambandet Stemshaug-Vihals-Vikan ble opprettet i 1961. I 1976 ble det nedlagt når den nye brua over

  ...
 • Stemningsbilde fra Tingvoll med «Lahella II» på vei inn mot ferjekaia. Den ordinære ferja «Tingvoll» var tydeligvis på verkstedopphold når dette bildet ble tatt. «Lahella II» ble brukt til

  ...
 • Bilde fra slutten av 1960-tallet med den karakteristiske fasaden til Nordmøre Meieri i forgrunnen. Meieriet var en viktig losse- og lasteplass for lokale rutebiler. Utenfor ser vi en av

  ...
 • ...
 • I forkant ser vi flere litt mindre fiskebåter ved Storkaia. I bakgrunnen har «Rapp» stø kurs inn mot sundbåtkaia på Piren. På denne tiden var det fortsatt relativt stor trafikk med sundbåtene,

  ...
 • ...
 • Folkets Hus er et kjent bygg ved Kongens Plass. På bildet, sannsynligvis fra 1960-tallet, ser vi bl.a. skiltet til Tidens Krav, som hadde sine lokaler her i mange år. Helt til høyre ser vi

  ...
 • ...
 • Ferja «Smøla» (bygd 1959) anløper Straumen vinteren 1965. I tillegg til biler og busser, var det stor persontrafikk til og fra Kristiansund på denne tiden. Ved kaia ser vi tre av bussene til

  ...
 • ...
 • Ynglingens hus i Langveien er et karakteristisk bygg i Gjenreisningsbyen Kristiansund. Her et bilde fra første halvdel av 1960-tallet. I perioden 1955 frem til Kirkelandets kirke sto ferdig i

  ...
 • Firmaet Erling Winje kan se tilbake på over 100 års drift. Fra 1947 ble det satset på salg og service av biler. I 1962 kjøpte firmaet et tidligere snekkerverksted på Løkkemyra som de gjorde om

  ...
 • Fra 1957 til 1989 trafikkerte Smølaferga fra Straumen til Kristiansund. Det var et dagligdags syn å se ferga passere under Nordsundbrua. Her ser vi «Smøla» (II) i rute mot Devoldholmen i 1970.

  ...
 • ...
 • Kaibakken med utsikt mot Nordsundet og Tustnafjellene, ble selve utgangspunktet for den videre planleggingen av gjenoppbyggingen av Kristiansund. Det var fremsynt på denne tiden å bygge en vei

  ...
 • ...
 • Her kjenner vi igjen flere kjente butikker fra denne tiden, bl.a. Tobakkshjørnet og Walseth Elektriske.

  I bakgrunner ser vi skiltene til Tannlege Rokstad, M. Tangen, Bøifot Radio og

  ...
 • ...
 • ...
 • Gullstein på Tustna fikk ferjekai i 1963 med rute til Vinsternes. Fra 1964 ble det også anløp av Nordheim.

  På bildet ser vi at brua over Soleimsundet er under bygging. Da den ble åpnet i

  ...
 • ...
 • Kvisvik med bilferja «Averøy» ved kai i 1963. Her var det mye trafikk. I helgene var det ofte lange køer på begge sider med gjenstående biler. Det fortelles at en del byfolk med hytter

  ...
 • I 1961 ble det opprettet en egen ferjerute fra Kristiansund til Engdal i Vinjefjorden. Initiativtaker var den engasjerte politikeren Nils Vollsjø fra Engdal. Dette skulle være den nye reiseruten

  ...
 • Ferjesambandet Angvik-Tingvoll feirer 90 år i 2019. Det ble startet av pioneren Gustav Angvik med fast rute i 1929. Allerede i 1922 hadde han fraktet noen drosjebiler over fjorden med «Arnljot».

  ...
 • Bilferja «Møringen» er her på avløsingsoppdrag i Bremsnesruten, antagelig tidlig på 1970-tallet. Dette var en sjelden ferje her på denne tiden. «Møringen» ble bygd i 1962 for trafikk i den lange

  ...
 • Det er en nostalgisk trivsel ved området rundt Kvanne ferjekai. Her står de fleste husene og bryggene i dag. Ved ferjekaia ligger «Kvanne-Røkkum III» (14 biler), som ble bygd i 1950 for

  ...
 • ...
 • Nederst i Kaibakken med ankeret i forgrunnen, Rådhuset, litt av Hotell Fosna og Jonas Eriksen bygget. Her er bybildet stor sett likt i dag, men med andre aktører i lokalene. Tobakkshjørnet

  ...
 • Postkort fra Mittet fra Kvalvåg ferjekai. Kvalvåg-Kvisvik var det mest trafikkerte sambandet på Nordmøre. Frigjøringen av bilsalget i 1960 førte til en stor økning i ferjetrafikken. I helgene var

  ...
 • ...
 • Nederst i Kaibakken ser vi Backers Bygge- og Varmesenter. I bygget ovenfor ligger Sparkjøp Matsenter, som var en av de første større dagligvarebutikkene i sentrum. På havna er M/S «Finnmarken» i

  ...
 • Bilferja «Tingvoll» med to busser fra Mørelinjen på vei inn mot ferjekaia i Angvika. Ved kaia ser vi bl.a. brygga med tønnefabrikken. Angvika var et trafikknutepunkt gjennom mange år med eget

  ...
 • ...
 • Utover 1950-tallet frem mot slutten av 1960-tallet var det et rikt sildefiske utenfor Kristiansund.

  ...
 • ...
 • ...
 • Det var en del av bybildet ved havna når byfiskerne kom inn med dagens fangst. Her fikk mange kristiansundere anledning til å kjøpe dagens middag med nytrekt torsk, sei eller uer. Fisken ble nøye

  ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...