• Nordmørskaia på 1950-tallet

  Her er et bilde fra perioden 1952–1955. Nærmest ved Nordmørskaia ligger sjøbussen «Aure». Den ble bygd i 1950 for trafikk i nattruten til Trondheim. Her gikk den i fast rute frem til 1961. Den

  ...
 • Sørsundbrua i 1964

  Med åpningen av Sørsundbrua i juni 1963, var alle «lainnene» knyttet sammen med døgnåpen veiforbindelse. På bildet fra 1964 er «Gjemnes» i rute fra Bremsnes mot ferjetillegget ved Vågekaia. Litt

  ...
 • Kystkultursenteret i Vågen

  ...
 • Bygging av Rutebilstasjonen 1960

  Rutebilstasjonen sto ferdig i 1962 og ble et knutepunkt for samferdsel på Nordmøre. Her er et sjeldent bilde fra byggingen. Bussen i bakgrunnen er en Scania-Vabis 1955 modell (ifølge Bergli

  ...
 • Seivika med kiosken i 1986

  I 1985 ble den lange ferjeruten fra Vågekaia i Kristiansund til Tømmervåg på Tustna kortet inn til Seivika-Tømmervåg. Overfartstiden ble da redusert fra 45 til 25 minutter, som gav mulighet for

  ...
 • Nordlandet med Markussundet i 1958

  Markussundet mot</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Nordlandet med Markussundet i 2019

  ...
 • Sundbåter ved Piren

  ...
 • Nordlys og Skonnert Ideal

  ...
 • Rasferje langs Oppdølstranda i 1969

  Oppgjennom årene har det gått flere større ras langs Oppdølstranda, hvor veien måtte stenges for en lengere periode. Det skjedde bl.a. i oktober 1969. Da ble ferja «Julsund» satt inn i en

  ...
 • Stemning ved Soleimsundet

  Gullstein trebater 0708 2019</a></p>...					</span>
										<div class=

 • B/F «Averøy» på Kvitnes sommeren 1954

  Med stadig økende trafikk i Kvitnes-sambandet, var det behov for større ferje. Lørdag 16. juni 1954 ble nybygget «Averøy» satt i rute på Kvitnes. Dette var den første av en ny generasjon ferjer

  ...
 • Sommer på Averøy

  Stormfuglen ved</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Nordlandet ca 1960

  Her er et gammel bilde, i litt dårlig kvalitet, fra krysset på Nordlandet ved tunnelen. En gruppe ungdommer venter på skyss når de skal på tur. På skiltet er det angitt Nordlandet kai 1 km,

  ...
 • «Linge» ved Hennset ferjekai

  Ferjestrekningen Arasvik-Hennset er en viktig fjordkryssing som binder Halsa (Heim) kommune sammen med nordre Nordmøre. Dette er en videreføring av den lange Vinjefjordsruten fra 1961. Her ser vi

  ...
 • Kristiansund Symfoniorkester på tur

  Kristiansund Symfoniorkester har vært en bærebjelke i opera- og musikklivet i Kristiansund gjennom 100 år. Her ser vi medlemmer av orkesteret på tur en gang på 1960-tallet. Bildet er

  ...
 • Gøy med gammel traktor på Kvernes

  ...
 • Kvanne på 1930-tallet

  Her er et bilde fra Kvanne med ferjekaia, husene og bryggene, antageligvis fra slutten av 1930-tallet. Dette var knutepunktet for landeveis fra trafikk fra Nordmøre og Romsdalen mot Surnadal og

  ...
 • Sommer ved Kvanne

  Kvanne har vært et

  ...
 • Skolebussen ved Gomalandet på 1960-tallet

  Her ser vi en av KFBs skolebusser nederst i Gomabakken. Bussen er en Scania-Vabis 1961-modell (ifølge Bergli Truckstop). Til venstre på bildet ser vi litt av lokalene til slakter Aukan og

  ...
 • En stor fotballbegivenhet i 1965

  I disse fotballtider med KBK i kamp mot selveste Manchester United, her er en stor begivenhet fra 1965.

  På bildet ser vi CFKs lilleputtlag på Oslo-tur hvor de bl.a. fikk overvære en

  ...
 • Hestskjæret fyr

  ...
 • Lysregulering ved Nordsundbrua i 1970

  Den gamle Nordsundbrua fra 1936 ble etter hvert for smal til den voksende trafikken utover 1960-tallet. Derfor ble det satt opp lysregulering i 1970, slik at bussene og trailerne unngikk å møtes

  ...
 • Sommer på Veiholmen

  Veiholmen havna 2207 2019 TH 03

  ...
 • «Driva» i Trondheimsruten

  «Driva» var den største og fineste av fjordabåtene våre. Den trafikkerte i Trondheimsruten i hele 41 år helt frem til den ble erstattet at sjøbussen «Aure» i desember 1950. Her er «Driva» i rute

  ...
 • Skolegata på 1950-tallet

  Et kjent motiv fra Kristiansund med Havbryn og Sparebanken på høyre side. Vi ser litt av byggene til Romsdalsposten og Langveien skole på venstre side med Festiviteten helt bakerst i bildet. I

  ...
 • Samvirkelaget i Bøfjorden sommeren 2019

  ...
 • Sommer i Aure

  Mjosundet 2407 2019 TH 01

  ...
 • Mjosundet i Aure

  Mjosundet 2407 2019 TH 01

  Dette er

  ...
 • Nordheim ferjekai på 1970-tallet

  I 1964 ble det bygd ferjekai ved Nordheim på Stabblandet i Tustna, slik at de kunne få anløp i den nye ferjeforbindelsen mellom Gullstein og Vinsternes. Primus motor for dette var handelsmann

  ...
 • Sommerliv ved Tømmervågen

  Tommervag med naust</a></p>...					</span>
										<div class=

 • RS «Skomvær II» i Kristiansund 1960

  Den folkekjære programlederen, visesangeren og journalisten Erik Bye hadde et stort engasjement for Redningsselskapet. Gjennom sin programpost i TV, «Vi går om bord», sørget han for at det ble

  ...
 • Vinsternes ferjekai 1965

  Det ble litt ombytting av tekst og bilde med Tømmervåg i den forrige artikkelen om dette sambandet. Her er riktig bilde fra Vinsternes ferjekai. Som nevnt, ble sambandet Gullstein-Vinsternes

  ...
 • «Solskjel» i Bremsnesruten 1981

  Nå med oppdatert og riktig bilde...

  I 1981 ble «Solskjel» satt inn i Bremsnesruten og stevner inn Sørsundet med full flaggføring. Dette var den siste av en serie pendelferjer hvor MRF

  ...
 • Havna fra Bjørnehaugen i 1964

  Et typisk postkortmotiv fra havnebyen Kristiansund. I forgrunnen ser vi litt av bebyggelsen på Nordlandet med «Lyn» ved sundbåtkaia. Ferja «Gjemnes» kommer inn Sørsundet i rute fra Bremsnes. Bak

  ...
 • Tømmervåg fergekai på 1970-tallet

  Tømmervåg fikk anløp av Bremsnesferga frem til 1968. Da ble det egen fergerute Kristiansund–Tømmervåg. «Gjemnes» og «Midøy» var to kjente ferger i dette sambandet på denne tiden. På bildet fra

  ...
 • MS «Sandnes» ved Nordmørskaia

  Sandnes 1950 i</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Aureveka 2019 - Vihalsdagen 23. juli

 • Ferjeavgang ved Vihals på 1960-tallet

  Vihals er et gammelt handelssted i Aure kommune. Her var det tidligere dampskipsanløp. I 1961 ble de opprettet ferjesamband Stemshaug-Vihals-Vikan. Det var i drift frem til Torsetsundbrua åpnet i

  ...
 • Åpningen av Engdal ferjekai i 1961

  Her er et bilde med B/F «Trygge» ved Engdal ferjekai i forbindelse med åpningen av ferjesambandet i 1961. Sambandet skulle være en del av den nye Trondheimsruten. Selve ferjeturen fra

  ...
 • MS «Villa» ved Vågekaia

  Villa ved Vagekaia</a></p>...					</span>
										<div class=

 • Piren med sundbåter på 1950-tallet

  Piren har vært et samlingspunkt ved havna i Kristiansund gjennom lange tider. Frem til 1950-tallet var dette anløpsstedet for fjordabåtene. Her var også sundbåtkaia for Kirkelandet. På bildet fra

  ...
 • Bror With og Dromedille-båtene

  Bror With (1900-1985) var en fargerik personlighet i norsk historie. Han ble uteksaminert som ingeniør ved NTH i 1925. I 1927 oppfant han en skibinding. Under en skitur i Nordmarka viste han den

  ...
 • Bremsnesferga først på 1970-tallet

  Her ser vi ferga «Romsdal» i rute ut Sørsundet. «Romsdal» ble bygd ved Storvik Mek. Verksted i 1962 for den lange ruten Molde-Vestnes-Vikebukt. Derfor fikk den en stor utsiktsalong over

  ...
 • Sommer i Kaibakken

  Kaibakken 1207 2019 TH 01

  ...
 • RS 16 «Christiansund» ved Mellemværftet

  ...