• Fylkeskommunen med tiltakspakke for næringslivet

  Næringslivet i Møre og Romsdal er i en vanskeleg situasjon på grunn av koronapandemien, og det haster med å sette inn tiltak for å holde hjulen i gang, seier fylkesordførar Tove-Lise

  ...
 • Debatt om fylkeskommunal «koronapakke»

  Debatten går i flykeskommunen om hvilke tiltak som skal gjøres i forbindelse med koronakrisen.

  Frank Sve har listet opp flere punkter han mener er viktig for næringslivet

  ...
 • Fylkeskommunal tiltakspakke

  I artikkelen «Fylkeskommunal koronapakke» lister Frank Sve opp

  ...
 • Staten og fire fylker strides fortsatt om fiskerihavner – Torve kaller det «et hån mot Kyst-Norge»

  Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark nekter å ta over 300 havner. Fylkene mener det følger altfor lite penger med ansvaret.

  Den 1. januar ble 158

  ...
 • Torve: – De grepene vi tok i 2019, har begynt å virke

  Det var ventet at fylkeskommunen ville gå med overskudd, men ikke at det skulle bli så stort. Det skyldes blant annet 60 millioner til tunnelsikring, samt en høyere skatteinngang enn

  ...
 • Heier på dere som kjefter på meg

  Mange av de store fergefylkene har sett seg nødt til å øke fergetakstene. Det har selvsagt medført store protester, blant annet gjennom Facebook-gruppa Nei til økte fergetakster i Møre og

  ...
 • Mulighetsfylket Møre og Romsdal

  Fra 1. januar 2020 har mange kommuner og fylkeskommuner slått seg sammen.

  Fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Oslo består som før.

  Jeg er glad Møre og Romsdal slipper

  ...
 • Fergefinansiering, fergetakster og AutoPASS-takstregulativ på fergene

  Av: Kristin Sørheim og Tove-Lise Torve

  Det har vært mye oppmerksomhet rundt fergedrifta i Møre og Romsdal i høst. Det er forståelig. Det er flere forhold som har bidratt

  ...
 • Har du en plan, Torve?

  I Møre og Romsdal har man en kolossal skjevfordeling av Fylkeskommunale og Statlige arbeidsplasser. Om det skulle være behov for å gjenta noen fakta i denne sammenheng, så er forskjellene

  ...
 • Valgthriller i fylket – seieren glapp for Sørheim

  Ap har sikret flertall for Tove-Lise Torve til vervet som ny fylkesordfører i Møre og Romsdal gjennom et valgteknisk samarbeid. Kristin Sørheim (Sp) er dermed ute av

  ...
 • Klimakrisen er nå

  «Vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på», satidligere

  ...
 • Hele, faste stillinger gir bedre eldreomsorg

  ...
 • Skammelig behandling av renholderne

   I skyggen av de voldsomme sykehusprotestene skal 35 renholdere konkurranseutsettes. Dette bør ikke Høyre være bekjent av.

  27. mars vedtok styret i Helse Møre og

  ...
 • Reiser til landsmøtet for å styrke sykehusene

  Tove-Lise Torve, fylkesordførerkandidat, Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund, og Hanne Berit Brekken, ordførerkandidat i Aure, reiser  til landsmøtet i Arbeiderpartiet for å

  ...
 • Er du tunghørt Bent Høie?

  Nå er det nok. Mer enn nok.

  ...
 • Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.