Tittel Publisert
  Regjeringen vil droppe karensperiode for AAP-brukere 21. januar 2022
  Tajik varsler AAP-endringer til sommeren 04. desember 2021
  SSB: Over halvparten av sosialhjelpen til personer med innvandrerbakgrunn 11. september 2021
  En av tre foreldre som mistet barn på Utøya, er uføre 23. juni 2021
  Fem ganger så mange dagpengemottakere i 2020 fra året før 25. mai 2021
  Efta-domstolen: Nav-praksis i strid med EØS også før 2012 05. mai 2021
  84.000 har vært arbeidssøkere siden koronastarten 23. desember 2020
  Nav-rapport: Koronakrisen kan øke ulikheten 18. desember 2020
  Sjefgransker i trygdehøring: – Ingen handlet mot bedre vitende 27. november 2020
  Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn 26. november 2020
  Esa åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen 25. november 2020
  Kraftig økning i antall arbeidssøkere hos Nav 17. november 2020
  Regjeringen vil forlenge regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger 03. november 2020
  EU-kommisjonen: Feil i trygdesaken siden 1994 29. oktober 2020
  4.200 færre arbeidssøkere den siste uken 15. september 2020
  Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere 14. september 2020
  Høyre ønsker maksgrense for trygd 12. september 2020
  Mæland vil la etater innen A-krim utveksle taushetsbelagt info 02. september 2020
  Forhøyet dagpengesats ut året 27. august 2020
  Nå begynner Nav å kreve tilbake forskudd på dagpenger 26. august 2020
  Granskerne gir Nav og departementet flengende kritikk for trygdeskandalen 04. august 2020
  Nav-granskerne: Samtlige involverte organer har ansvaret for skandalen 04. august 2020
  SV: Ofrene for trygdeskandalen må få oppreisning 01. august 2020
  Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli 31. juli 2020
  Studie: Nav håndterer religion ulikt 30. juli 2020
  Rapport om trygdeskandalen legges fram neste uke 29. juli 2020
  Antall arbeidssøkere falt med 83.000 i juni 03. juli 2020
  Andelen uføretrygdede fortsetter å øke 02. juli 2020

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.