• Smølakonferansen gjenoppstår 21. juni i år. Hovedarrangørene Sørsmøla bygdelag og Villsaubutikken, har tatt initiativ til å relansere konferansen.

    Fra å være en

    ...