Tittel Publisert
  Ny rapport: Havvind for nær 85 milliarder i 2050 20. oktober 2020
  Rødt med bekymrings- og avviksmelding for vindkraftutbygging på Haramsøya 19. oktober 2020
  Kan vi tåle alle ulikhetene oss imellom og samle oss om forsvaret av naturen? 18. oktober 2020
  Motvind Norge: Terminer all vindkraftutbygging! Nå! 14. oktober 2020
  Kommuner tror lokal skatt kan dempe vindkraftmotstanden 13. oktober 2020
  Statkrafts nye vindprosjekt i Brasil klart for bygging 12. oktober 2020
  Motvind Nordvest: – Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger 12. oktober 2020
  Sp vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene 08. oktober 2020
  – NRK svikter sitt samfunnsoppdrag i vindkraftsaken 06. oktober 2020
  Johnson varsler storsatsing på havvind 06. oktober 2020
  Rødt Møre og Romsdals nominerte kandidater 05. oktober 2020
  Solberg markerte bygging av havvindparken 01. oktober 2020
  Ord i vinden 30. september 2020
  Motvind Norge krever uavhengig gransking 29. september 2020
  NVE godkjenner flytting av vindturbiner på Haramsøya 18. september 2020
  Kabeltull fra hovedstaden! 18. september 2020
  Elleve personer innbrakt under aksjon på fergen til Haramsøya 17. september 2020
  Da kongen og statsministeren åpnet vindkraftverk 16. september 2020
  Tjeldbergodden som krafthub og med Norges største hydrogenfabrikk 15. september 2020
  Frøya Vindkraftverk og bevaring av demokratiet 15. september 2020
  Motvind og Samerådet mener regjeringen Solberg bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov 15. september 2020
  Status for Smøla vindkraftverk 13. september 2020
  LO i kraft-spagat! 11. september 2020
  Argumenter tatt fra løse lufta 09. september 2020
  Hvem bestemmer over framtida, Statkraft? 06. september 2020
  Den store miljøbløffen redder ikke verden 05. september 2020
  Direktøren i Zephyr med skuldingar mot vanlege folk 04. september 2020
  Senterpartiet utfordrer Tina Bru om vindkraft-utbyggingen på Haramsøya 03. september 2020
  Norge trenger en energikommisjon 03. september 2020
  Vindindustrien sett fra Aure på Nordmøre 01. september 2020
  Jeg ligner litt på Gollum, og det kjennes helt greit 30. august 2020
  Storesøster ser deg 28. august 2020
  Fortsatt oppholdsforbud ved vindkraftanlegg på Frøya 27. august 2020
  Har ikke folk i Møre og Romsdal noen som tar vår kamp på Stortinget? 25. august 2020
  FHI svikter i å verne befolkningen mot støyskader fra vindkraft 25. august 2020
  Norwea med «panikkrapport» 24. august 2020
  Opprinnelsesgarantier: Statsautorisert svindel! 17. august 2020
  Bryter satsingen på vindkraft med energiloven? 15. august 2020
  Er klimakampen ein strid for systemskifte eller ein forretningsidé? 12. august 2020
  Haramsøya vindkraftverk – fordelene overveier ulempene 12. august 2020
  Få Norges kraftpolitikk på rett kjøl ! 11. august 2020
  Vindkraftanlegget på Frøya – man aner det makabre resultatet av ferdigstillingen 11. august 2020
  Kraftjubileet – ett år etter! 08. august 2020
  Valla på ville (strøm)veier! 04. august 2020
  Politiet og tilrettelegging for demonstrasjoner og dialog 04. august 2020
  Tillitssamfunnet står i fare 31. juli 2020
  Hva er det med Faktisk.no og vindkraft? 29. juli 2020
  Hvem må tåle hva?  28. juli 2020
  Keiserinnens nye vindmøllepark - et politisk eventyr 20. juli 2020
  Rødt inviterer til tverrpolitisk arbeid mot vindkraft 20. juli 2020