• «Tustna» ved Straumen

  ...
 • Første ferje på Smøla i 1957

  I anledning dagens aksjon på Smøla, gjør vi en reprise på en historieartikkel. Sommeren 1957 ble det opprettet ferjesamband fra Kristiansund til Smøla. Her er et bilde fra det første anløpet

  ...
 • B/F «Smøla» - siste tur i 1967

  I august 1967 ble B/F «Smøla» (bygd 1959) tatt ut av trafikk og solgt til Færøyene, hvor ferja fikk et langt liv med rutefart frem til 2001. Den ble da brukt til vaktbåt og var i operativ

  ...
 • Dramatikk ved Kyrhaug i 1985

  Bilferja «Midøy» som trafikkerte i sambandet Aukan-Vinsternes, hadde også anløp på Straumen og Kyrhaug. Her er et bilde fra en dramatisk situasjon som oppstod da en melketankbil fra Nordre

  ...
 • Første ferjeanløp på Smøla i 1957

  Sommeren 1957 åpnet den nye ferjeruten fra Kristiansund til Straumen på Smøla. De første årene hadde også ferja også anløp av mange steder på Hitra og Frøya, som en videreføring av

  ...
 • Straumen på 1960-tallet

  Straumen var et trafikknutepunkt i ferjeruten til Smøla fra 1957 frem til det kom ferjekai på Edøya i 1989. På bildet, fra midten av 1960-tallet, ser vi bygget til Smøla Billag med noen av

  ...
 • Siste ferjeanløp ved Straumen

  01. september 1989 ble den nye bru- og veiforbindelsen fra fast-Smøla til Edøya tatt i bruk. Samtidig ble den lage ferjeruten fra Kristiansund til Straumen lagt ned og erstattet av en ny rute

  ...
 • Ferjeanløp på Straumen i 1965

  Ferja «Smøla» (bygd 1959) anløper Straumen vinteren 1965. I tillegg til biler og busser, var det stor persontrafikk til og fra Kristiansund på denne tiden. Ved kaia ser vi tre av bussene til

  ...

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.