fbpx
Annonse
Annonse

Sunnmøre er det desidert største fogderiet i Møre og Romsdal med 54,2 % av innbyggertallet. Nordmøre er nest størst med 23,1 %. Romsdal er minst med 22,7 %. Følger fordelingen av offentlige arbeidsplasser denne fordelingsnøkkelen? Kilde: Statistikk fra Møre og Romsdal Fylkeskommune (2018).

Vi har tatt tak i siste tall fra 2018 i Møre og Romsdal som omhandler statlige og offentlige ansatte. Vi fikk tilsendt kommunevis oversikt fra Møre og Romsdal fylke, med tallsett for tre siste år vedrørende statlig og fylkeskommunalt ansatte i fylkets kommuner. Det ene settet er basert på de sysselsattes arbeidssted og det andre er basert på bosted.

I denne artikkelen har vi delt inn kommunene i de tre fogderiene Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre og presenterer nåsituasjonen (fra 2018) og tar med befolkningstall fra 2018 for å anskueliggjøre mulig skjevfordeling mellom fogderiene. Klikk på diagrammene for større versjon.

Basert på arbeidssted

Folketall, og antall ansatte i statlige- og fylkeskommunal forvalting fordelt på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre

Folketall i fogderiene i Møre og Romsdal antallAntall statlige sysselsatte per fogderi i MR etter arbeidsstedAntall fylkeskommunalt sysselsatte per fogderi i MR etter arbeidssted

Prosentvis folketall og ansatte i statlige- og fylkeskommunal forvalting fordelt på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre 

Folketall i fogderiene i Møre og Romsdal i prosentStatlige sysselsatte i prosent per fogderi i MR etter arbeidsstedFylkeskommunalt sysselsatte i prosent per fogderi i MR etter arbeidssted

Basert på bosted

Prosentvis folketall og ansatte i statlige- og fylkeskommunal forvalting fordelt på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre 

Folketall i fogderiene i Møre og Romsdal i prosentFylkeskommunalt sysselsatte i prosent per fogderi i MR etter bostedStatlige sysselsatte i prosent per fogderi i MR etter bosted

Enkel oppsummering

Disse enkle fremstillingene viser helt klart den store skjevfordelingen av offentlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal. I forhold til statlige arbeidsplasser viser statistikken klart at Romsdal er den store fogderivinneren i fylket med over dobbelt så mange arbeidsplasser som Nordmøre. Her ligger Sunnmøre greit an i forhold til befolkningsandel, men Romsdal er grovt forfordelt i forhold til Nordmøre. I forhold til fylkeskommunalt ansatte, er selvsagt Molde, med fylkesadministrasjonen, en enda større fogderivinner. Også her går det på bekostning av Nordmøre og Sunnmøre i forhold til folketall.

Når man ser på offentlige arbeidsplasser mellom fogderiene basert på bosted blir kakestykkene noe bedre fordelt i forhold til Nordmøre, både når det gjelder statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser men viser likevel den store tyngden og skjevfordelingen til fordel for Romsdal.

Parallelle strategier

Til neste år forsvinner både Eide og Halsa fra Nordmørskartet. Eide slås sammen med Fræna og blir en del av Romsdals-regionen og Halsa slår seg sammen med Hemne og Snillfjord og blir en del av Trøndelag. Når man i tillegg vet at SNR er planlagt bygget og står ferdig om kanskje fem år, trenger man strategier både for å få etablert nye fylkeskommunale- og statlige arbeidsplasser for å få gjort noe med skjevfordelingen i fylket hvis Nordmøre eller deler av Nordmøre blir værende i fylket. I tillegg må det legges strategier for å få oss ut av fylket da denne skjevfordelingen sannsynligvis styres av regler og lover som ikke er basert på rettferdighetsprinsipper.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte