Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
18 juni 2020 14:52
Del på Facebook
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen

Romsdalsaksen AS samlet tidligere inn et betydelig beløp blant sine støttespillere og bestilte en 3-parts vurdering for deler av Statens Vegvesen Region Midt (SVV Midt) sin «tilleggsutredning» av Romsdalsaksen. På grunn av korona-situasjonen er rapportarbeidet  noe forsinket, men første del med analyse av kostnadsbildet er nå klart.

Arbeidet er utført av Jan Erik Horgen i Horgen Consulting AS, via HR Prosjekt AS.  I sin analyse av SVV Midt sin «tilleggsutredning» av Romsdalsaksen fra 6. des-19, uttaler han blant annet:

– Etter det vi kan se har SVV gjennomgående optimistiske vurderinger rundt MA. Når det gjelder RA virker alle beregningsforutsetninger (f.eks. bredder, lengder og seilingshøyder) å være satt til worst case i stedet for sannsynlig – pluss 20% i anslag.

Jan Erik Horgen  har som partner i Holte Consulting vært oppdragsansvarlig for KS2 for flere store samferdselsprosjekter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, deriblant Ryfast4. 

Horgen påpeker videre:

– Vi ser dermed at RA dermed ikke bare er billigere enn MA isolert sett, men betydelig billigere når sannsynlige følgekostnader inkluderes.

Utdrag fra rapporten

ra ma holte

Som illustrasjonen ovenfor viser vil det sannsynligvis komme en fjordkrysning øst for Molde ned mot Åndalsnes også dersom MA-alternativet bygges ut. En rekke kostnader som ligger inne i RA vil dermed gjøre seg gjeldende på sikt også ved MA. Det motsatte er ikke tilfellet, men RA begrenser ikke mulighetene for noen av de forbindelsene som ligger i MA. Det er mulig å bygge fastlandsforbindelse for Gossen også uten MA-alternativet, det samme gjelder tunnel gjennom Molde (ikke vist på RA-alternativet). Muligens kan overskuddsmasse fra Molde-tunnelen brukes til å få ned kostnaden ved Gossen-forbindelsen.

Vi ser dermed at RA dermed ikke bare er billigere enn MA isolert sett, men betydelig billigere når sannsynlige følgekostnader inkluderes. Et ja til MA betyr på mange måter et ja også til Gossen- forbindelsen (for å håndtere overskuddsmassen fra Tautra-tunnelen) og tunnel på baksiden av Molde for å få trafikken vekk fra Molde sentrum. Ingen av disse synes å være nasjonale anliggender. Det er ikke unaturlig at Molde og omegn ønsker seg forbindelse til Otrøya og Gossen og tunnel gjennom Molde, men det er ikke like opplagt at det bør gjøres del av et stamveiprosjekt som fergefri E39.

Konklusjoner Romsdalsaksen (RA) vs Møreaksen(MA)

  • 5,5 km med flytebru er sannsynligvis 3 milliarder rimeligere enn 16 km dobbeltløpet undersjøisk tunnel.
  • 500 meter lang «normalbro» over Sekkensundet er sannsynligvis minst 4 milliarder rimeligere enn 2 km lang «ekstrembro» over Julsundet.
  • 12 km ny veitrase i RA er rimeligere enn 15 km nye enkeltløpede tunneler i MA.
  • Vedlikeholdskostnader for 20 km felles E136/E39 er rimeligere enn hver for seg.
  • Vedlikeholdskostnader for flytebruer i RA er langt lavere enn for undersjøiske (og oversjøiske) tunneler i MA.
  • RA har ikke mange milliarder i følgekostnader.

Romsdalsaksen lover flere analyser

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved det etaten SVV Midt holder på med, og dessverre ser det ut til at noen av våre fylkespolitikere ennå ikke har forstått hvilken slagside etaten SVV Midt har i denne saken. Vi kommer med flere analyser etterhvert, avslutter Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS.

Les mer på Romsdalsaksens nettsted

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Hvem av folk flest ønsker å betale opp mot 500,- (t/r) pr. dag for å få kjøre en uønsket omvei?Hvem ...
@Terje SundsbøFordi du hater ferger, betyr det ikke at alle andre gjør det! Og hva vet du om hva andre trenger ...
@Bengt G ErikssonTror ikke han sikter til hvordan dere har det i partiet og oppfatter det selv men mer mot politiske resultater. ...
@Anne Mari SandshamnFerger er ikke noen kjærkommen pause, men et utidig heft for nesten alle. Det er grotesk egoistisk å påtvinge alle ...
@Terje SundsbøFordi ferger ER og blir er kjærkommen pause  for de fleste, og de aller fleste trailerer legger inn pålagte hvilepauser ...
Vidar Hölm 16 timer siden Selvfølgelig trenger vi Nordmørslista!
Bygningsmasse på Hjelset er nedskalert med ca 60 000 kvadratmeter fra opprinnelig planlagt. Det er en katastrofe. En katastrofe som ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte