fbpx
Annonse
Annonse

 Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen

Romsdalsaksen AS samlet tidligere inn et betydelig beløp blant sine støttespillere og bestilte en 3-parts vurdering for deler av Statens Vegvesen Region Midt (SVV Midt) sin «tilleggsutredning» av Romsdalsaksen. På grunn av korona-situasjonen er rapportarbeidet  noe forsinket, men første del med analyse av kostnadsbildet er nå klart.

Arbeidet er utført av Jan Erik Horgen i Horgen Consulting AS, via HR Prosjekt AS.  I sin analyse av SVV Midt sin «tilleggsutredning» av Romsdalsaksen fra 6. des-19, uttaler han blant annet:

– Etter det vi kan se har SVV gjennomgående optimistiske vurderinger rundt MA. Når det gjelder RA virker alle beregningsforutsetninger (f.eks. bredder, lengder og seilingshøyder) å være satt til worst case i stedet for sannsynlig – pluss 20% i anslag.

Jan Erik Horgen  har som partner i Holte Consulting vært oppdragsansvarlig for KS2 for flere store samferdselsprosjekter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, deriblant Ryfast4. 

Horgen påpeker videre:

– Vi ser dermed at RA dermed ikke bare er billigere enn MA isolert sett, men betydelig billigere når sannsynlige følgekostnader inkluderes.

Utdrag fra rapporten

ra ma holte

Som illustrasjonen ovenfor viser vil det sannsynligvis komme en fjordkrysning øst for Molde ned mot Åndalsnes også dersom MA-alternativet bygges ut. En rekke kostnader som ligger inne i RA vil dermed gjøre seg gjeldende på sikt også ved MA. Det motsatte er ikke tilfellet, men RA begrenser ikke mulighetene for noen av de forbindelsene som ligger i MA. Det er mulig å bygge fastlandsforbindelse for Gossen også uten MA-alternativet, det samme gjelder tunnel gjennom Molde (ikke vist på RA-alternativet). Muligens kan overskuddsmasse fra Molde-tunnelen brukes til å få ned kostnaden ved Gossen-forbindelsen.

Vi ser dermed at RA dermed ikke bare er billigere enn MA isolert sett, men betydelig billigere når sannsynlige følgekostnader inkluderes. Et ja til MA betyr på mange måter et ja også til Gossen- forbindelsen (for å håndtere overskuddsmassen fra Tautra-tunnelen) og tunnel på baksiden av Molde for å få trafikken vekk fra Molde sentrum. Ingen av disse synes å være nasjonale anliggender. Det er ikke unaturlig at Molde og omegn ønsker seg forbindelse til Otrøya og Gossen og tunnel gjennom Molde, men det er ikke like opplagt at det bør gjøres del av et stamveiprosjekt som fergefri E39.

Konklusjoner Romsdalsaksen (RA) vs Møreaksen(MA)

  • 5,5 km med flytebru er sannsynligvis 3 milliarder rimeligere enn 16 km dobbeltløpet undersjøisk tunnel.
  • 500 meter lang «normalbro» over Sekkensundet er sannsynligvis minst 4 milliarder rimeligere enn 2 km lang «ekstrembro» over Julsundet.
  • 12 km ny veitrase i RA er rimeligere enn 15 km nye enkeltløpede tunneler i MA.
  • Vedlikeholdskostnader for 20 km felles E136/E39 er rimeligere enn hver for seg.
  • Vedlikeholdskostnader for flytebruer i RA er langt lavere enn for undersjøiske (og oversjøiske) tunneler i MA.
  • RA har ikke mange milliarder i følgekostnader.

Romsdalsaksen lover flere analyser

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved det etaten SVV Midt holder på med, og dessverre ser det ut til at noen av våre fylkespolitikere ennå ikke har forstått hvilken slagside etaten SVV Midt har i denne saken. Vi kommer med flere analyser etterhvert, avslutter Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS.

Les mer på Romsdalsaksens nettsted

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte