Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
03 mars 2021 10:15
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

I forbindelse med at Helse Møre og Romsdal ønsker å kutte i det psykiatriske tilbudet i Kristiansund, har formannskapet kommet med en uttalelse om saken, de skriver følgende.

Helse Møre og Romsdal vil kutte fem senger ved Nordlandet psykiatriske senter og redusere åpningstiden for det ambulante psykiatriske tilbudet. Formannskapet i Kristiansund reagerer kraftig på disse kuttene, og mener at dette vil ramme spesielt hard i Kristiansund med en folkehelseprofil som nettopp peker på store utfordringer knyttet til økende omfang av rus og psykiatriske lidelser i befolkningen.

Foretaket peker på kompenserende tiltak som allerede eksisterer som tilbud, og formannskapet kan ikke se logikken i at et slikt tilbud bygges ned når det reelle behovet er større enn det eksisterende tilbudet kan dekke. Det skal i denne sammenheng utføres en Risiko – og Sikkerhetsanalyse(ROS) i etterkant av at tilbudet er bestemt redusert, noe som heller ikke oppfattes som rasjonelt og fornuftig. Etter vårt syn må risiko vurderes i forkant- ikke i etterkant av faglige beslutninger.

Helseforetakene har et samfunnsansvar for å ha et forsvarlig tilbud til befolkningen. Når vi vet av Helsedata for kommunens innbyggere at behovet for psykiatriske helsetjenester er økende, henger det ikke på greip at tilbudet reduseres.

I oppdragsdokumentet for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet står det følgende; Å redusere unødvendig venting, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet er hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2021. Videre står det: Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) enn for kroppslige sykdommer(somatikk) på regionnivå. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk helsevern og TSB skal i Helse Midt-Norge RHF være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,9 pst. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.

Når et helsetilbud reduseres og ikke kompenseres, er det å betrakte som at Helse M&R gjør det motsatte av styringssignaler fra eier- Staten. Dette føyer seg inn i rekken av tilfeller der Helseforetaket gjør det motsatte av hva som vedtas av Stortinget.

Atter en gang oppleves det at foretaket ikke samhandler med kommunene om endringer som vil ha stor betydning for helsetilbud til kommunenes innbyggere. Foretaket informerer når bestemmelser er tatt- etter formannskapets syn er ikke dette samhandling og partnerskapssamarbeid. Formannskapet oppfatter dette som et brudd på Samarbeidsavtalen og en konsekvens er at den politiske samarbeidsviljen sterkt utfordres.

Formannskapet i Kristiansund kommune ved:

 • Ordfører Kjell Neergaard (Ap)
 • Berit Tønnesen (Ap)
 • Bjarne Storfold Elde (Ap)
 • Lille Andersen (Ap)
 • Henrik Stensønes (Sp)
 • Berit M. Frey (Sp)
 • Stig Anders Ohrvik (NML)
 • Linda D. Høvik (NML)
 • Stein Kristiansen (R)
 • Ralph Herter (MDG)
 • Torbjørn Sagen (H)

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Siste kommentarer

Lama Vik 15 timer siden Romsdalsaksen best på alle områder
"Romsdalsaksen" best på alle områderRomsdalsaksen "best" på alle områderRomsdalsaksen best på "alle" områderRomsdalsaksen best på alle "områder"
"Frank Sve trenerer Møreaksen"
Terje Sundsbø 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Espen HeitmannUtredningene er utført av Norconsult. Om de mener at utredningene er urealistiske, så har de plikt til å si det.Formålet ...
Espen Heitmann 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Terje SundsbøNå ja de utredningene av RA som har blitt gjort var direkte urealistiske og ganske tydelig konstruerte av SVV for ...
Det er bare å ta turen videre til Karmøy og Gandsfjorden/Gausel mellom Sandnes og Stavanger. Velde forurenser boligfelt med såkalt ...
Tom Major 2 dager siden Kanskje vi skal ta ondet ved roten?
Du får sagt det. Det norske politikere har gjennomført over en årrekke kan i sum kun kalles et kjempestort SVIK!
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte