Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Redaksjonen
Artikkel
21 juni 2024 13:31
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Samtlige politiske partier i Kristiansund bystyre stiller seg bak en uttale om den foreslåtte flyttingen av protesekirgurgi fra Kristiansund sykehus til SNR Hjelset.

Her er uttalen gjengitt i sin helhet.

Bystyret står samlet bak ordfører Kjell Neergaard sitt åpne brev til Administrerende direktør Lødemel, datert 11. juni, og reagerer kraftig på Helse Møre og Romsdal sine planer om å flytte protesekirurgien fra SNR Kristiansund til SNR Hjelset, noe som vil være ødeleggende for det ortopediske fagmiljøet som over år er bygd opp i Kristiansund

Det politiske miljøet i Kristiansund oppfatter at denne handlingen er i strid med det befolkningen er forespeilet av tilbudet som skal være i SNR Kristiansund.

Ved Kristiansund sykehus har et svært kompetent og anerkjent lege – og forskningsmiljø innen ortopedi, vist til fantastiske akademiske prestasjoner, effektivitet og medisinskfaglige resultater, tross all støy rundt sykehussak i Nordmøre og Romsdal.

Det unike arbeidet utført av dette miljøet, har potensial for betydelige synergieffekter ikke bare lokalt, men også nasjonalt. Derfor virker det hverken faglig fundert eller ressurseffektivt å avbryte dette arbeidet på tampen av ferdigstillelse av prosjektet, spesielt når det er fellesskapets ressurser som har finansiert det.

Det er viktig at beslutninger som fagdirektør Solligård foreslår blir gjenstand for politisk oppmerksomhet, da det lokale politiske nivået har ansvar for å sikre at samhandlingen mellom kommune og stat fungerer som det skal. Det er også naturlig at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer konsekvensene av slike beslutninger i tråd med overordnede mål og hovedmål i Oppdragsdokumentet, spesielt med tanke på å styrke forskning, innovasjon og kompetanse, samt sikre bærekraftig ressursbruk.

Det har gått en uke siden fagdirektør Solligårds anbefaling, og vi registrerer reaksjonene, spesielt fra det ortopediske fagmiljøet. Solligård hevdet å anbefale flytting fra et «erfarings – og kompetanseståsted». Vi registrerer videre at administrerende direktør Lødemel sier de vil «bruke mer tid på å kommunisere med fagmiljøet» Dette viser med tydelighet at det ikke har vært et godt nok grunnlag for å ta en slik beslutning og at mange sider ved saken ikke er godt nok utredet og belyst.

At en slik beslutning ikke skal være en styresak i Helse Møre og Romsdal, høres ikke ut som en korrekt prosess. Styret har et forvaltnings – og tilsynsansvar, samt ansvar for å fastsette planer og budsjetter, og de har ansvar for en forsvarlig organisering av foretaket.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og tilsyn med foretakets virksomhet og at den drives i samsvar med målene, vedtektene, styringskrav og vedtatte planer og budsjetter. Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. En slik beslutning som nå ønskes administrativt fattet, berører svært mange av styrets ansvarsområder. Det kan derfor ikke være slik at det er administrerende direktør som skal instruere styret hva deres oppgaver er, styret må ta sitt ansvar selv.

Bystyret i Kristiansund forventer at styret, fagdirektør og administrativ direktør bruker sommeren, eller den tiden som må brukes, for å sikre det beste helsetilbudet for befolkningen i samsvar med overordnede mål og Oppdragsdokument.

Det er også en klar forventning om at Helse – og omsorgsdepartementet følger opp for å sikre etterlevelse av egne retningslinjer.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
    Ketil Strand Andersen · 23 dager siden
    Det er bra at bystyret kommer med en uttalelse i denne saken, men samtidig virker det som om man ikke har lært av tidligere hendelser. Gode argumenter fører ikke fram, det er politisk makt og gjennomføringskraft som gjelder. Hva med Ap og helseministeren? Et DMS / SNR Krsund med betydelig innhold av funksjoner, spesielt ortopedi, var en kompensasjon til Krsund for at lokaliseringen av nytt sykehus ble kuppet til Hjelset og ikke lagt til Storbakken. Ap/Sp må sørge for at Helseministeren gjennomføring en løsning her som forutsatt tidligere. 
    Helseministeren må vurdere om Fagdirektør Erik Solligård er rett mann til den jobben. Det er uakseptabelt at ledelsen kjører sitt eget løp i denne saken.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse