fbpx
Annonse
Annonse
Arild Myhre, Tidens Krav
Artikkel
Arild Myhre, Tidens Krav
18 mars 2019 10:00
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dramatiske tall for bruk av det planlagte fellessykehuset på Hjelset i Molde. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Bare 8 prosent av de spurte i kommunene Kristiansund, Aure, Smøla og Surnadal vil la seg behandle ved det planlagte fellessykehuset på Hjelset, hvis de selv fikk velge. Bare én prosent vil til Ålesund.

fritt sykehusvalg alle kommunerSvaralternativet «Det nye fellessykehuset på Hjelset» finner du som «SNR» i diagrammet.Det viser en meningsmåling som Sentio har utført for KSU.NO. Tidens Krav og KSU.NO har inngått et journalistisk samarbeid om å presentere funnene i undersøkelsen, som ble gjennomført over telefon i perioden 6.–9. mars.

– Meningsmålingen er finansiert av Nettstudio AS med støttebidrag fra samfunnsengasjerte personer som er spurt om å ville støtte en slik undersøkelse. Det har ikke vært vanskelig å be om støtte, smiler Steinar Melby i KSU.NO.

Samleside for undersøkelsen finner du her

62 av 100 vil til Trøndelag

500 personer i de fire nordmørskommunene er stilt spørsmålet: «I de tilfeller du kan benytte fritt sykehusvalg, hvilket sykehus vil du foretrekke ved planlagt behandling». Som svaralternativ A har de spurte fått oppgitt «Det nye fellessykehuset på Hjelset». Som svaralternativ B er oppgitt «Annet», der respondentene selv er bedt om å angi alternativ. Den statistiske feilmarginen i undersøkelsen er oppgitt til mellom 2,6 prosent (ved 90/10-svar) og 4,4 prosent (ved 50/50-svar).

Til sammen 62 prosent av de spurte svarer at de vil benytte seg av tilbud i Trøndelag, fordelt på svarene «St. Olavs» (54), «Trondheim» (5) og «Orkdal» (3). 25 prosent har svart Kristiansund, der det blant annet er planlagt et dagkirurgisk tilbud. Ytterligere tre prosent har angitt svar som for en stor del peker indirekte mot ett eller begge av disse to alternativene.

Bare én prosent av de spurte oppgir at de vil foretrekke Ålesund sjukehus.

Ny regiondebatt

Steinar Melby i KSU.NO forklarer avgrensningen av meningsmålingen til de fire kommunene med at sykehustilbudet i fylket har utløst en politisk debatt om regiontilknytning, og at den har skutt ny fart etter Helse Møre og Romsdals planer om å legge ned Aure rehabiliteringssenter og slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.

– Seks nordmørskommuner har hatt oppe saker i sine kommunestyrer hvor man har vurdert en tilknytning til Trøndelag. Av disse har Rindal og Halsa enten skiftet eller er i ferd med å skifte fylke. Dermed er det i disse fire gjenværende kommunene at spørsmålet igjen er aktualisert. Disse kommunene har over 60 prosent av befolkningen på Nordmøre, påpeker han.

Variasjoner mellom kommunene

Funnene viser at oppslutningen om Hjelset for planlagt sykehusbehandling varierer mellom 11 prosent i Kristiansund, 6 prosent i Aure, 5 prosent i Surnadal og 4 prosent i Smøla.

Oppslutningen om St. Olavs er ikke overraskende høyest i Surnadal med 72 prosent, fulgt av Smøla med 61 prosent, Aure med 57 prosent og Kristiansund med 45 prosent.

Ingen i Surnadal eller Smøla vil til Ålesund, mot 1 prosent i Kristiansund og 3 prosent i Aure.

Respondentene er spurt om planlagt behandling, da pasienter som trenger akuttbehandling sjelden vil få anledning til å velge sykehus selv, men vil bli sendt til nærmeste akuttsykehus. Unntaket er ved tilstander der nærmeste akuttsykehus ikke kan tilby egnet eller tilstrekkelig spesialisert behandling.

fritt sykehusvalg kristiansund fritt sykehusvalg aurefritt sykehusvalg smola fritt sykehusvalg surnadal

Høyere oppslutning i 2014

Da Kristiansund kommune ga Sentio i oppdrag å foreta en liknende meningsmåling foran tomtevalget i 2014, var det 42 prosent av nordmøringene som ville benytte seg av et fellessykehus i praksis plassert på Hjelset («bynært Molde»). 52 prosent svarte at de da heller ville dra til St. Olavs Hospital i Trondheim, mens to prosent ville dra til Ålesund.

Underlagstallene den gang viste at svarene varierte kraftig mellom de 11 kommunene. Lavest lå befolkningen i Aure, der bare sju prosent ville velge et sykehus på Hjelset. Høyest lå Eide med 81 prosent. I Kristiansund lå oppslutningen om å la seg behandle på Hjelset på 34 prosent.

Kristiansund kommune ville bruke undersøkelsen til å vise den økonomiske risikoen knyttet til pasientflukt, særlig fra den nordlige delen av Nordmøre, ved en plassering i Molde. Men helseforetak, helseregion og regjering valgte som kjent å legge det planlagte fellessykehuset til Hjelset.

Venstre-folk mest positive

I den meningsmålingen som nå er tatt opp, er det Venstre-velgerne i de fire kommunene som er mest positive til å benytte et sykehus på Hjelset. 25 prosent av dem vil velge å la seg behandle her. 17 prosent av både SV- og MDG-velgerne svarer det samme, deretter følger 15 prosent av Høyre-velgerne og 12 prosent av Ap-velgerne. I den andre enden av skalaen vil bare tre prosent av Sp-velgerne til Hjelset.

67 prosent av Sp-velgerne svarer i stedet St. Olavs, fulgt av Fremskrittspartiet (65), Rødt (62) og Høyre (53). Lavest her ligger SV-velgerne med 17 prosent.

Som i 2014 er det de eldste over 60 år som er mest kritiske til å la seg behandle ved fellessykehuset, med bare syv prosent oppslutning. Mest positive er aldersgruppen 30-44 år med 10 prosent oppslutning. Forskjellen mellom kvinner og menn er marginal.

Ikke godt nok bilde

Helse Møre og Romsdal er vel så opptatt av det utvalget av kommuner som er gjort i undersøkelsen enn hva de spurte i de fire kommunene svarer.

– Vi mener at måten undersøkelsen er gjennomført på ikke gir et godt nok bilde av hvordan befolkningen på Nordmøre stiller seg til å få behandling ved det nye akuttsykehuset på Hjelset, sier assisterende direktør Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal.

Han viser til Kristiansund kommunes undersøkelse i 2014, der befolkningen i samtlige nordmørskommuner ble spurt, mens en nå har valgt å spørre befollkningen i bare fire kommuner.

– Dette er de samme kommunene som i 2014 var mest negative til spørsmålet om de ville velge å bli behandlet på Hjelset, påpeker Ristesund.

– Gjør ikke den svært lave oppslutningen om fellessykehuset helseforetaket urolige for det reelle pasientgrunnlaget og dermed inntektene som er lagt til grunn for realiseringen av sykehuset på Hjelset?

– Selv om deler av befolkningen på Nordmøre i dag ikke ville valgt det nye akuttsykehuset på Hjelset, så har vi tro på at det vil endre seg når Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står klart. I SNR vil vi samle erfarne og kompetente fagfolk fra sykehusene i Kristiansund og Molde til et felles miljø. Det vil styrke tilbudet både ved akuttsykehuset på Hjelset og ved det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund og på den måten være attraktivt for befolkningen, sier ass. dir. Helge Ristesund.

Samleside for undersøkelsen finner du her

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

jon ingar eik 2 timer siden Kristiansund Sp og aksen
Dette spørsmålet burde bli stilt til samtlige SP partiene i Fylket, som styres av ett fåtall som truer fram Møreaksen, ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
@Lama VikFeiga du ut, Lama Vik? Udokumenterte påstandar er Møreaksen-tilhengjarane flinke med. Skyt og stikk av! Patetisk!
Lars Svein Valderhaug 2 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
@Lama VikDet bør du begrunne godt og kvikt! Skitprat frå deg har eg fått nok av. 
Ketil Strand Andersen 3 dager siden Stig Anders Ohrvik og meg
Jeg oppfatter dette som et bra innlegg av Arne Grødahl. Vi skal ikke sitte å fordele skyld etter sykehuskatastrofen, men ...
Rolf Erik Pedersen 3 dager siden Møreaksen gjekk på eit sviande tap
Møreaksen kunne blitt tidenes verste samferdselsprosjekt. Vi må sette vår lit til at Sve klarer å gi resten av Stortinget en ...
Lama Vik 3 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
Spydigheit og hersketeknikk er berre barnemat samanlikna med ditt samankok av konspirasjonar, Lars.
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte