fbpx
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
18 mars 2019 11:55
Arkivbilde av Espen Remme. Foto NTB
Arkivbilde av Espen Remme. Foto NTB
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, anbefaler å styrke fødetilbudet på Nordmøre og i Romsdal ved å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund til en avdeling ved Sykehuset i Molde.

I anbefalingen understrekes det at det er faglige og kvalitative grunner for sammenslåingen.

– Eg vil understreke at det er faglege og kvalitative grunnar til at vi no tilrår ei samling av fødetilbodet. Vi opplever at det er eit stort engasjement i befolkninga for fødetilbodet og vi er trygg på at vi ved å samle fødeavdelingane vil auke kvaliteten på tilbodet og styrke pasienttryggleiken. Fødande som får lengre reiseveg til sjukehus skal også sikrast ei god oppfølging og løysingar som gjer at tryggleiken blir ivaretatt, seier adm. dir. Espen Remme.

Pressemeldingen omtaler utfordringer i driften slik:

Fødeavdelingane i Kristiansund og Molde har i mange år hatt ei drift prega av utfordringar med rekruttering og stabilitet i lege- og jordmorgruppa. Det har gitt slitasje på nøkkelpersonell, og har tidvis utgjort ein risiko for pasienttryggleiken og kvaliteten på tenestene. ROS-analysar gjennomført det siste halvåret har bekrefta risikobildet for det samla pasienttilbodet i Nordmøre og Romsdal.

– Ved å opprette ei samla fødeavdeling sikrar vi god og varig kontroll over den samla risikoen i fødetilbodet der det mellom anna blir lettare å behalde og rekruttere jordmødre og legespesialister i framtida, seier Remme.

Fagmiljøa ved dei to sjukehusa har i hovudsak lenge støtta ei samanslåing, men dei har hatt ulike syn på kor ei slik samlokalisering bør vere og kva tid den bør gjerast i forhold til innflyttingstidspunktet i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Det henvises til ROS-analysene gjennomført det siste halve året, som HMR mener har bekreftet risikobildet for det samlede pasienttilbudet i Nordmøre og Romsdal.

Å velge Molde som felles avdeling er basert på en helhetlig medisinskfagflig vurdering og blir begrunnet slik i anbefalingen:

Ei heilskapleg medisinskfagleg vurdering viser at fødetilbodet bør vere ved sjukehuset i Molde. Dette støttar seg på interne kvalitetstal, avhengighet til andre fagområde og rekruttering og stabilitet i fagmiljøet dei siste par åra. Driftsmodellen som gir lågast risiko og minst behov for avbøtande tiltak, og som i praksis er velprøvd gjennom 16 år med sommarstengingar, er modellen der ein samlar alt døgntilbod innan føde, barsel og gynekologi ved sjukehuset i Molde, medan poliklinisk og dagkirurgisk tilbod held fram som før ved begge sjukehusa, seier Henrik Erdal, klinikksjef i klinikk for kvinner, barn og ungdom.

Videre fortsetter Erdal å rose ansatte, tillitsvalgte, verneombud og eksterne deltakere i ROS-arbeidet, som har bidratt til en omfattende, involverende og åpen prosess.

Sjølv om prosessen og omstillingsarbeidet er ei stor belastning for dei involverte så opplever Erdal at dei har klart å bidra på ein konstruktiv måte med både gode råd, kritiske innspel og vurderingar.

– Omlegginga får stor betyding særleg for våre tilsette ved sjukehuset i Kristiansund. I det vidare arbeidet vil det vere viktig med tett dialog med tilsette, tillitsvalde og verneombod for å finne gode løysingar og tiltak overfor tilsette og er noko som vil bli konkretisert i den samla omstillingsprosessen, seier Erdal.

Bakgrunnen for anbefalingen, oppgis å være vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i utviklingsplanen for HMR i 2018 hvor det også sies at dette skulle være i gang i 2019. I en styresak i januar la HMR frem et forslag om å fremskynde selve sammenslåingen til 2019. Styret ba foretaket om å fortsette planleggingen og legger derfor frem en vedtakssak om sammenslåingen på styremøtet i neste uke – den 27. mars 2019. 

Les hele presssemeldingen her

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 16 timer siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Skal bostøtte være en løsning mot vedvarende høye strømpriser i pressområder i Norge?Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser ...
Bjørn Nøstvold 3 dager siden Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser
Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser som varierer med europeiske priser. Folket som eiere av storparten av kraftproduksjonen ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte