• Rødt støtter demonstrantenes krav om stans av vindmølleutbygginga på Haramsfjella

  Rødt Møre og Romsdal har sendt inn en interpellasjon til fylkestinget som arrangeres 15.-16 juni 2020, med blant annet krav om stans av vindmølleutbygginga som foregår på

  ...
 • Kaos på tinget!

  «Når sammenligninga med barnehage blir en fornærmelse til barnehagene»… For der har de modne voksne som kan gå inn og hjelpe uenige parter til å finne sammen igjen. Dette mangler

  ...
 • En varslet krise

  I dag slo det ned en bombe i Kristiansund, ikke som knuser og legger byen øde, men som åpner øynene til folk om hvor øde byens eldreomsorg allerede ligger. Fylkesmannen retter svært sterk kritikk

  ...
 • Vikarbruk, driftskutt og sykefravær i helsesektoren i Kristiansund

  Vi har en utfordring i omsorgssektoren i Kristiansund. Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester peker i sine kvartalsrapporter på en økning i tjenesteomfang, økt sykefravær, samt problemer

  ...
 • Tid for, og til, omstilling

  I budsjett og handlingsplan for 2019 legges det opp til store innstramminger på de fleste tjenester i kommunen, og det foreslås å kutte inntil 90 stillinger. De fleste av disse kuttene tas i

  ...