Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rødt Møre og Romsdal
Ytring
02 juni 2020 19:08
Del på Facebook
Haramsøya. Foto: Vegard Halkjelsvik/Motvind
Haramsøya. Foto: Vegard Halkjelsvik/Motvind
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rødt Møre og Romsdal har sendt inn en interpellasjon til fylkestinget som arrangeres 15.-16 juni 2020, med blant annet krav om stans av vindmølleutbygginga som foregår på Haramsfjella.

Vi gjengir innholdet av interpellasjonen i sin helhet nedenfor:

Raudt Møre & Romsdal krev augeblikkeleg stans av vindkraftutbygging på Haramsøya. Tanken om at Møre og Romsdal skal være berekraftsfylke må lede til umiddelbar handling. Vi har fremma følgjande forslag til fylkestinget 15 og 16 juni, som vi håper på bred tverrpolitisk støtte til:

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune ber regjeringa om å stanse vindkraftutbygginga på Haram.
  2. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at saker angåande utbygging av vindkraft i Møre og Romsdal avgjerast lokalt med bindande verknad.

Raudt Møre og Romsdal gjer full støtte til demonstratane mot utbygginga på Haramsøya. Utbygginga må uansett stanses til hekketida er over. 

Dei åtte 150 meter høge vindturbinane som skal byggast på Haramsfjellet vil, i tillegg til uakseptable naturødeleggelser, påføre innbyggarane støy og sterkt forringe kvaliteten på bumiljøet.

Raudt Møre og Romsdal er sterkt bekymra for dei høge straumprisane til både innbyggjarane og industrien i Noreg. Med høge straumprisar har det blitt meir attraktivt å byggje ut vindparkar, også for utanlandske storselskap. Den reine, fornybare vasskrafta har vore og er framleis ryggrada i norsk elektrisitetsforsyning. Vasskrafta vart bygd ut i førre århundre for å sikre alle innbyggjarane og industrien straum til kostpris. Vasskrafta var ein naturressurs som gjennom konsesjonslover og offentleg eigarskap skulle nyttast som eit politisk verkemedel for å byggje landet og sikre sosial og geografisk utjamning.

Raudt er mot den marknadsliberalistisk kraftrevolusjon som ble starta med at Stortinget vedtok den nye energilova for nesten 30 år sidan. Dette vart seinare forsterka gjennom EØS-avtala, bygging av utanlandskablar og norsk tilknyting til ACER (EU sitt energibyrå) i 2018. Krafta vart definert som ei vare i ein internasjonal marknad basert på fri flyt av energi i EU/EØS-området. Dei store norske og utanlandske kraftselskapa, med Statkraft i spissen, driv internasjonal kraftbusiness for å auke profitten på kostnad av innbyggjarane, miljøet og industrien i Noreg. Dette er medverkande til at det er et stort press frå utanlandske selskap for å kunne bygge ut vindkraft i Noreg.

Dei store landbaserte vindkraftanlegga, som det som Regjeringa godt hjelpe av Fremskrittspartiet nå trumfar gjennom vil alltid bety store inngrep i vakre og viktige naturområde. For å frakte vindmøller på opp mot 250 meter trengs store anleggsvegar, og sjølve anlegga krev sprenging, og bygging av nye kraftliner. FN sitt naturpanel har dokumentert korleis tap av leveområde er den viktigaste årsaka til at opp mot ein million artar no er truga av utrydding. Kongeørn og havørn kjem til å bli ofre for turbinslakt. Mikroplast og annet avfall vil bli sleppe ut i næringskjeda og hamne på vårt bord.

Raudt stør aktivistar, særleg ungdom og lokalbefolkninga, som nå seier stopp til vindkraftanlegget. Raudt gir sin støtte til demonstrantane som forsøker å forhindre rasering av naturen på Haramsøya.

Ei stadig tettare norsk integrering i den europeiske energiunionen ACER, vil bety auka press på norsk fornybar kraftproduksjon (både vasskraft, vindkraft og andre energikjelder), auka krafteksport og import av enno høgare straumprisar i Noreg. Denne utviklinga av kraftpolitikken vil både undergrave natur- og miljøomsyn, sosiale økonomiske omsyn og ein offensiv nasjonal industripolitikk der rimeleg kraft er eit industri- og distriktspolitisk verkemedel.

Rødt Møre & Romsdal krev at all utbygging vert stansa til saken er behandla i rettssystemet. Vi krev at regjeringa vurdere å gjere om denne løyva. Haram kommunestyre vedtok enstemmig i august 2019 at dei ikkje ynskje utbygging av vindkraftverk på Haramsøy.Å trumfe gjennom ei statleg plan er eit udemokratisk steg. Rødt ynskje at lokaldemokratiet skal ha det avgjerende ordet for eller mot utbygging av vindkraft. 

Møre og Romsdal vil vere ein berekraftig fylkeskommune. Korleis vil fylkesordføraren Torve arbeide vidare med å stanse vindkraftutbygginga på Haram?

Interpellasjonen ved Rødt Møre og Romsdal er underskrevet av:
  • Silje Alise Ness, fylkestingsrepresentant Rødt
  • Morten Walløe Tvedt, fylkesleder Rødt Møre og Romsdal
  • Malena Strømmen Malakzadeh, Rødt Ålesund
  • Gudrun Kløve Juuhl, Rødt Volda
  • Janita Kvistad, Rødt Ålesund
  • Tor Erik Aasen, Rødt Volda
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 12 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrHvorvidt trafikken blomstrer eller ei, er avhengig av befolkningsutviklingen og næringsutviklingen. Hvis disse blomstrer, så vil også lokaltrafikken blomstre.
Geir Ole Sætremyr 16 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har i din kommentar tidlegare klip inn følgande: ""Ny E39 Ørskogfjellet- Vik fører til en innkorting av reisetiden mellom ...
Geir Ole Sætremyr 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har oversett det faktum at biltrafikken ikkje skal, eller kan blomstre.
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg har studert linken – den forteller at flere kjørefelt/nye veier raskt blir tatt i bruk, og dokumenterer at dette ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu tar feil igjen. I din referanse til tallet 1200 sier SVV: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse